Skip to main content
  • 12 november 2007

Alles heeft kleuren!

Govert de Groot

Elke dag, maand, decennium, eeuw of millennium kijken wij ieder afzonderlijk met een andere kleur. Afhankelijk van tijdrekening, tijdgeest, achtergrond, ontwikkeling en ervaring geven wij alles een kleur. Bij voorkeur, waarschijnlijk uit angst voor het onbekende, bij voorbaat verdacht, uit onwetendheid of om het een identiteit te geven, uit eigen- en economisch belang voorop: zwart of   . Immers, we kijken graag naar andermans kleur, zonder de gevarieerde, genuanceerde kleuren te zien. Vooral politici en mediamensen hebben daar behoorlijk last van. Immers, wat de boer niet kent, eet hij niet. We vergeten dat wij al vele kleuren hebben. Het zou uniek zijn als onze voorouders niet met een andere kleur, smaak en achtergrond van elders op deze of andere wereld zijn gekomen en wij uit vele gemengde kleuren bestaan. Immers, wij blijven nomaden, daarom gooien we ook alles weg.

In 1606 vochten onder leiding van de kapitein van de ‘Duyfken’, Willem Janszoon, bemanningsleden en vertegenwoordigers van de VOC, meest Nederlanders met de Wik (Aboriginals), de oorspronkelijke bewoners op Kaap Keerweer bij Aurukun (Cape York in Queensland, Australië). 401 jaar later, op 19 oktober 2007 vond in de oude domstad een unieke, historisch en kleurrijke gebeurtenis in plaats. Een groep Wik waren met een verzoeningsgeschenk, ‘Law Poles’, speciaal vervaardigde twaalf zogenoemde ‘wetspalen’ naar het verre, vreemde en overweldigende Utrecht afgereisd om daarmee de bloederige landing van de Nederlanders op hun grondgebied te herdenken. Tijdens een ceremonie met dans en muziek werden de palen ingewijd, zodat de ziel van de maker kan terugkeren naar zijn voorouderlijk land en de bezoekers beschermd worden tegen de kracht van deze sculpturen. De kleurrijke, ingewijde palen werden overhandigd aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, mevrouw Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck.

Aan de Wik zouden inkleurende Nederlanders een voorbeeld moeten nemen. Wij hebben nog heel wat palen over de wereld te brengen, zoals bijvoorbeeld naar de Inuit, Mohawk, Nenets of Innu. Zonder alle kleuren, behalve natuurlijk zwart en wit, te kennen, gaan wij naar Afghanistan, gas en olie halen uit het noorden van de Russische Federatie, verbieden de invoer van zeehondenproductie, richten bewegingen op als de Partij voor de Vrijheid, Partij voor de Dieren en Trots op Nederland en IFAW.

De kleuren en tijden zijn niet veel veranderd. Om Wim de Bie te citeren: ‘Wie heden beoordeelt, moet over voldoende verleden beschikken’ ofwel alles heeft kleuren!