Skip to main content
  • 19 juni 2018

Staatsbezoek

Bas van der Plas

Het kijken naar het Estse journaal levert soms spectaculaire informatie op, want mij werd via die weg verteld dat de 'Nederlandse koning op staatsbezoek in Estland is' en een ontmoeting had met de president en premier van mijn woonland. Moest ik toch even mijn wenkbrauwen fronsen... Nederlandse koning? Ik ben al vele jaren in de veronderstelling dat Nederland helemaal geen koning heeft en ook geen koningin. Ja, er is iemand die zich voor 'Nederlandse koning' uitgeeft, maar op die titel heeft hij geen enkel recht.

Zijn hoofd komt voor op Nederlandse postzegels en euromunten, maar dit is slechts te beschouwen als decoratieve nep. Zijn moeder en grootmoeder lieten zich op dezelfde wijze afbeelden, waardoor ik in de jaren 60 en 70 met een button 'Oranje Franje Beu' getooid was en ik na oprichting sympathie kreeg voor het Republikeins Genootschap en meewerkte aan de brochure 'Leve de Republiek!'.

In het Estse journaal was te zien hoe de Nederlandse 'koning' in aanwezigheid van de Estse president Kersti Kaljulaid een eikenboom plantte. De boomplanter had beter eerst zijn stamboom kunnen raadplegen, waarschijnlijk een uitgeholde knoestige treurwilg, om te weten dat zijn titel nog minder is dan die van een Prins Carnaval... (deze laatste wordt ook nog eens gekozen).

Une petite histoire pas très royale, met dank aan Annemarie van Blijenburgh voor enige achtergrondinformatie:

De grootmoeder van Beatrix, Wilhelmina, was geen kind van koning Willem III maar meer dan waarschijnlijk een kind van de particulier secretaris van de tweede vrouw van die koning, Emma von Waldeck Pyrmont. Deze particulier secretaris, De Ranitz, is na de dood van Willem III door Emma in de adelstand verheven en mocht zich sinds die tijd jonkheer noemen. Terwijl ook een voor die tijd (eind 19e eeuw) kolossaal bedrag door Emma naar De Ranitz is overgemaakt: 500.000 gulden.

Bekend is ook dat Willem III op 35-jarige leeftijd syfilis opliep. En tegen syfilis bestond in die tijd geen remedie of medicijn. Een van de gevolgen van syfilis is onvruchtbaarheid. Een ander gevolg is dat de kwaal de hersenen raakt. Toen de koning trouwde met Emma (zijn tweede huwelijk na de dood van zijn eerste vrouw Sophie von Wurtemberg) had hij al ongeveer 25 jaar syfilis. Duidelijk is dat Emma nooit gemeenschap heeft gehad met Willem III want anders was zij ook met syfilis besmet.

De laatst levende zoon van Willem III en koningin Sophie, Alexander, weigerde naar het huwelijk van Willem III en Emma te komen, weigerde Emma te ontmoeten en weigerde Emma's dochter Wilhelmina te zien. Alexander heeft altijd volgehouden dat Wilhelmina geen dochter van zijn vader kon zijn. Ook zijn er twijfels over de vader van Juliana.

De Nederlandse opvolgingswet eist dat de Nederlandse koning rechtstreeks dient af te stammen van koning Willem I en aan die vereiste is noch door Wilhelmina, door Juliana, door Beatrix of door haar zoon Willem-Alexander voldaan. Wat voor die personen geen enkel beletsel is geweest om zich koningin of koning te noemen. Hetgeen dan weer klakkeloos wordt gemeld in het Estse journaal...

Koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen, komen wat mij betreft nog voor in de verzamelde werken van Andersen, Grimm en Moeder de Gans, maar zeker niet in een 21e eeuw, zeker niet vanuit een belachelijke verouderde traditie en al helemaal niet als er geen enkel recht op de titel bestaat, niet historisch, niet genealogisch en al zeker niet democratisch... soit (om maar in de oude paleistaal te eindigen).