Skip to main content
  • 07 juni 2020
    Surveillancestaat

Politie is gewapende tak van de PVV

JoopFinland

De massa's zijn op de been tegen de politie. Politie, de bewakers van de staat en haar neoliberale bedrijfselite. De 0,1 procent, die de dienst uitmaakt. Nooit heb ik iets aan de politie gehad. Ze hebben mij alleen maar lastig gevallen. En toen ik ze een keer wél nodig had, konden ze (uiteraard) niets voor mij doen.

Handhavers ? Ze doen niets anders dan de al ( relatief ) moeilijke levens van mensen nog moeilijker maken, in naam van 'de wet'. Ze terroriseren mensen met hun eindeloze boetes, eindeloze intimidatie, 'een oogje in het zeil houden', noemen ze dat. 

 Het is dus een goed gegeven dat mensen opstaan tegen politiegeweld. Tegen intimidatie, betutteling, boetes, nekklemmen, profilering, verdachtmaking, allemaal in naam van dat zogenaamde algemene belang. 

De politie doet ook aan etnisch profileren. Als ze denken dat je hier 'niet hoort' dan gaan ze vragen naar je paspoort. Ik was eens met een vriend die er een beetje donker uit zag in de stad, . De handhavers vermoedden dat deze vriend van mij 'een illegaal' was. Men heeft ons staande gehouden en dit heeft ongeveer een halfuur geduurd. Want mijn vriend had geen paspoort bij zich. En dat moet dus altijd (zogenaamd). Vriend: 'Als ik met mijn paspoort loop is de kans alleen maar groter dat ik het ding verlies. Ik ga toch niet het uitgaansleven in met mijn paspoort, mijn 'legitimatie' (ik heb niets te legitimeren)? Wat denk je wel niet?'

Mooi dat mensen in opstand komen tegen blauw. Maar ik heb één vraag. Gaat het wel altijd over ras? Gaat het niet gewoon over een ordinaire machtsstrijd? Blauw tegenover iedereen die niet tegen ze op kan.

We weten dat onder blauw rechts-stemmende lieden oververtegenwoordigd zijn. Ook weten we dat rechtse mensen (PVV) altijd lopen te zeuren over Marokkanen en 'buitenlanders'. We weten dat deze mensen pleiten voor het etnische profileren (dus racisme). Binnen de VVD gaan er ook dit soort stemmen op. Zo pleitte Dijkhoff voor etnisch profileren. Geloof mij maar, bij de politie zitten veel VVD- en PVV-stemmers. Orde, tucht etc, daar houden die van. De politie? Dat is de gewapende tak van de PVV. Je bent voor etnisch profileren en toevallig werk je ook bij de politie ? Dat lijkt mij niet zo'n goed gegeven...

Het feit dat de FVD en de PVV zo groot zijn, wijst op een wij/zij denken. Je hebt 'de allochtonen' en 'de autochtonen'. Racisme sluimert dus wel degelijk in de samenleving. Wij, de boreale Batavieren en zij, de allochtonen die zich moeten 'aanpassen' aan 'onze' waarden ( wat dat ook mag zijn ) 

We kunnen er dus vanuit gaan, dat ras er wel degelijk mee te maken heeft vaak, met dat politiegeweld.

Nayako Sadashi