Skip to main content
  • 05 januari 2020

Trump zal Nieuw START niet verlengen

JoopFinland

Over een jaar loopt het laatste pact voor de beperking van de Amerikaanse en Russische kernarsenalen af. Het verliezen van de garanties die in dit Nieuw START verdrag zijn neergelegd zal een zware klap zijn voor het streven naar een vreedzamere en veiligere wereld.

Net als Trump's schijnbeweging voor een “betere deal” met Iran, lijkt zijn interesse in een “grotere deal” over wapenbeheersing slechts een excuus voor zijn vijandige houding tegenover de bestaande overeenkomsten. Wanneer hij wil afzien van een overeenkomst, beweert hij dat hij het doet omdat de overeenkomst ontoereikend was en moet worden uitgebreid. De uitbreiding die hij voorstelt is zo onrealistisch dat het niet serieus bedoeld kan zijn, maar de pretentie om een uitgebreide deal te zoeken biedt politieke dekking voor een agenda die puur destructief is.

De Amerikaanse president heeft duidelijk geen zin om te onderhandelen over echte wapenbeheersings- of non-proliferatieovereenkomsten. Zijn onwil om na anderhalf jaar iets zinvols aan Noord-Korea aan te bieden, bewijst dat hij geen genoegen neemt met minder dan de capitulatie van de andere partij. Hij grijpt het eerste voorwendsel dat hij kan vinden aan om bestaande overeenkomsten te ontmantelen, en in sommige gevallen overtreedt hij de overeenkomsten zonder enige reden. Trump heeft de afgelopen jaren de slechte adviezen van anti-wapenbeheersingsideologen in acht genomen, en dat betekent dat hij eerder de hele architectuur van wapenbeheersing zal afbranden dan er iets aan toe voegen. Hij lijkt het Amerikaanse kernarsenaal uit te breiden in plaats van het onder de huidige beperkingen te houden, en dat heeft hardliners in staat gesteld om keer op keer de overhand te krijgen bij het schrappen van overeenkomsten die goed werkten.

Als Nieuw START niet wordt vernieuwd, opent dit niet alleen de deur naar een nieuwe wapenwedloop, maar het zal ook destabiliserende effecten hebben op de relaties tussen de VS en Rusland. Zelfs als de VS en Rusland hun nucleaire strijdkrachten niet onmiddellijk opbouwen, is het monitoring- en verificatieregime van het verdrag onmogelijk te vervangen. De meest geavanceerde technische middelen kunnen de door Nieuw START geboden transparantie niet vervangen. Zonder dit zullen Russische en Amerikaanse militaire planners geleidelijk het vertrouwen verliezen in hun begrip van elkaars nucleaire strijdkrachten en intenties, waardoor ze worden gestimuleerd om het worst-case scenario over de nucleaire capaciteiten van hun tegenstander aan te nemen en zich haasten om deze te evenaren.

Nieuw START laten sterven is zinloos en onverdedigbaar en Trump zou met minimale inspanning kunnen voorkomen dat het verdrag afloopt. Zijn weigering om het verdrag in leven te houden zal – evenals de liquidatie van een Iraanse generaal in Bagdad - één van zijn schadelijkste beslissingen zijn die hij als president heeft genomen. Een historische blunder. We zullen de gevolgen van zijn onverantwoordelijke afwijzing van wapenbeheersing nog lang merken.

Henk van der Keur