Skip to main content
  • 16 maart 2020

Corona en religie

Rob Lubbersen

Religies vormen bij uitstek het terrein waarop obscurantisme en irrationaliteit regeren. Religies bewegen zich in de sferen van duisternis en onredelijkheid. Logica? Bewijs? Je voelt dat je gelooft! Of niet. Dat hangt vooral af van waar en door wie je bent opgevoed. God, Allah, Jahwe, Boeddha, Vishnu, Wodan, Zeus, Jupiter, Ra. Alleen al het aantal Sinterklazen in verleden en heden zou te denken moeten geven. Maar ja, denken en geloven doen het niet zo goed op één kussen. Daar zit wat tussen. Dat religies meestal ook een belangrijke sociale functie hebben, doet niks af aan de onzin die ze verkopen. Gevaarlijke onzin soms. Twee recente voorbeelden uit de Corona-crisis.

Samen bidden

Toen het Corona-virus de Verenigde Staten van Amerika bereikte, werd daar vice-president Mike Pence belast met de taak dat virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Mike Pence is een streng gelovig christen. Het was niet erg verrassend dat hij dus de hulp van God zou inroepen. Begin maart was het zover: wereldwijd verscheen in de pers een foto van Pence met zijn staf in zijn werkkamer in het Witte Huis terwijl hij voorging in het gebed. Alle aanwezigen sloten de ogen (!) en bogen deemoedig het hoofd. ‘God verlos ons van het boze virus.’ Hielp het? Binnen een week greep de wereldse baas van Pence in. President Donald Trump trok voor de bestrijding van Corona een slordige 50 miljard dollar uit, verordonneerde vliegverboden en kondigde voor de VS de noodtoestand af. Heel aards. Had ook een week eerder gekund.

Bang voor Allah

In Nederland werd het anti-Corona-beleid dit jaar stukje bij beetje aangescherpt. In de tweede week van maart werden bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers ernstig ontraden. Op 13 maart interviewde een verslaggever van Radio 1 bij een moskee enige van de honderden deelnemers aan de vrijdagse gebedsdienst. Of ze zich iets aantrokken van de oproep om met niet meer dan 100 mensen bijeen te komen. Dat was niet het geval. Of ze zich realiseerden dat ze een wetenschappelijk onderbouwd advies in de wind sloegen. “Wetenschap? De wetenschap zegt ook dat er een oerknal is geweest en dat klopt ook niet.” Of ze zich bij de volgende gebedsdienst wél zouden beperken tot hooguit 100 deelnemers. Dat zouden ze zeker niet doen. “Ik ben niet bang voor Corona, ik ben bang voor Allah, die Corona gemaakt heeft.” Fijn. Dat wordt dan wat mij betreft een straatje om.