Skip to main content
  • 14 september 2023

Verklaring van gehoorzaamheid – Redactioneel september 2023

Redactie

Veel te veel demonstranten op de A12 zijn bang dat hun mogelijke arrestatie hun baan en/of loopbaan in gevaar brengt. Zelfs minderjarige klimaatactivisten worden om die reden in de luwte gehouden.

Angst beheerst het leven van de postmoderne mens. Het bij een sollicitatie -maar ook bij aansluiting bij een sportclub- moeten kunnen overleggen van een Verklaring van Goed Gedrag komt voort uit dezelfde huiver die de surveillancestaat heeft doen ontstaan.

Bestaanszekerheid zou in het derde millennium niet meer mogen afhangen van een betaalde baan. Baan- en loopbaanloosheid zouden een vrije keuze moeten zijn. Werken voor een baas en voor geld heeft niets met vrijheid van doen. En dus ook niets met je goed gedragen.