Skip to main content
  • 19 november 2010
    Surveillancestaat

Schreeuw om Cultuur

Adriaan Bontebal

Laat ik het eens over over de haagse burgemeester Van Aartsen hebben: het is zo’n lollig manneke. Morgen vindt in het hele land de actie Schreeuw om Cultuur plaats. Heus schreeuwen, dus herrie. In Rotterdam klinken om 14.30 uur de stoomfluiten van vrachtschepen, waarna iedereen kan gaan schreeuwen op het Schouwburgplein. Om 15.00 uur klinken de Friese kerkklokken. Om 17.00 uur trekt er in Maastricht een fakkeloptocht naar de markt en daarna: schreeuwen. De afsluiting van de hele actie is gepland in Den Haag. Alle Haagse kunstinstellingen en hun publiek zouden samenkomen op het Plein van 22:30u tot 0:00u op zaterdagavond. Om 23:59u zou een trompettist van het Residentie Orkest ‘The Last Post’ blazen, waarna 1 minuut stilte zou volgen.

Edoch, Van Aartsen heeft de nachtelijke demonstratie verboden. Via de burgemeester is te kennen gegeven dat er absoluut niet in het donker mag worden gedemonstreerd. De Haagse actie, die het sluitstuk van een dag vol acties in het hele land had moeten zijn, wijkt daarom uit naar Theater aan het Spui.

In plaats van naar het Plein zullen bezoekers van Crossing Border, Residentie Orkest, Korzo, Diligentia en andere theaters naar Theater aan het Spui worden geleid. Wie toch naar het Plein komt, wordt ook naar Theater aan het Spui verwezen. Aldaar zal de trompettist om 23:59u alsnog ‘The Last Post’ aanheffen. Iedereen is welkom om dit moment met ons te delen en kracht bij te zetten.

Jozias en demonstraties, ze gaan niet samen. Terwijl het een democratisch recht is. Democratie en Jozias zullen niet samengaan. Nog onlangs, op 6 november, liet hij de politie met veel machtsvertoon de vreedzame en, zoals we in mijn tijd zeiden, ludieke bezetting van het braakliggende Blauwe Aanslag terrein ontruimen. Een illegale actie van het stadsbestuur. Voor demonstraties die geen hinder opleveren hoeft niet tevoren een vergunning worden aangevraagd. Van Aartsen lapte dat aan zijn laars en gebruikte juist het ontbreken van een vergunning als argument voor het buitenproportionele optreden: met 15 ME-wagens, 3 politiebussen, leden van de bereden politie, een observatiewagen, de hondenbrigade, een dozijn gemotoriseerde agenten en een rondcirkelende helikopter werden vijftig actievoerders, waaronder veel kinderen, van het terrein gebonjourd. Alle straten in de wijde omgeving werden afgezet, wat wel verkeersoverlast opleverde.

Eigenlijk is die Van Aartsen maar een rare flapdrol. Ik hou van dat woord.