Skip to main content
  • 04 augustus 2010

Preventieve actie!

Joke Kaviaar

Alsof de pas aangenomen 'voetbalwet' en vele andere wetten, nog in de maak of reeds aangenomen, nog niet genoeg zijn, werden we vandaag (alweer) geconfronteerd met plannen voor preventieve arrestaties. Deze komen ditmaal uit de hoek van de politievakbond ACP. Nog meer macht aan de smeris dus, omdat ze zichzelf te slap vinden. Het is maar net hoe het ze uitkomt, hoe zij zich presenteren.

We hébben al de legitimatieplicht, te pas en te onpas gebruikt om mensen zonder papieren op te jagen en te arresteren, om demonstraties vroegtijdig te beëindigen, danwel mensen te kunnen identificeren die deelnemen aan een demonstratie. We hébben al talloze APV's cq. noodverordeningen, die simpelweg door een burgemeester kunnen worden uitgeroepen, veelal gebruikt tegen antifascisten die tegendemonstraties organiseren wanneer extreem rechtse groepen de straten collectief komen terroriseren. Deze APV's maken al preventieve arrestaties mogelijk. We hébben al: verplichte DNA afname voor de geringste veroordelingen voor hele lichte 'strafbare feiten'. We hébben al: een justitie die elk geweld dat door de smeris wordt gebruikt, ook wanneer gewonden of doden het gevolg zijn, afdekt en goedkeurt. We hébben al: stapels afgewezen klachten over politiegeweld. We hébben al: talloze celdoden. We hébben al: getuigenverklaringen van smerissen die de boel bij elkaar liegen om veroordelingen rond te krijgen.

We kríjgen, zéér binnenkort, een zgn. 'voetbalwet', compleet met gebieds- en contactverboden, die bijvoorbeeld ook kan worden ingezet tegen activisten die een demonstratie aankondigen (dat is al gauw 'gelegenheid geven' in het nieuwe artikel 141a wetboek van strafrecht). We kríjgen nog: meer bevoegdheden voor de vreemdelingenpolitie (wetsvoorstel), terwijl die nu al zonder scrupules razzia's uitvoeren waar doden bij vallen omdat mensen uit angst op de vlucht slaan. We kríjgen: officieren van justitie die zonder tussenkomst van een rechter websites offline mogen halen (wetsvoorstel). En we kríjgen: een extreem rechts bewind dat deze nieuwe en volkomen overbodige plannen van preventief geweld en preventieve arrestaties zeker zal goedkeuren. De volgende stap is de administratieve detentie naar Israëlisch model, zoals Wilders deze al jaren voorstaat.

Waar blijven onze eigen preventieve voorstellen? Onze eigen preventieve acties? Waarom nog wachten tot de smeris gaat slaan, gaat arresteren, simpelweg omdat ze menen aan je ogen te kunnen zien, of aan je strafblad, dat je tijdens een demonstratie of actie wel eens verder zou kunnen gaan dan lopen en roepen. Een boze blik in de richting van een diender is dan al genoeg. Pas op! Straks gaat zij schelden, of erger nog: spugen! Lopen ze straks langs een hek? Oppakken maar, want wie weet komen er straks kniptangen tevoorschijn. Komt de demonstratie langs een gevangenis? Alarm! Er zal gerammeld worden aan de toegangspoort! Gaan ze langs een ambassade? Alarm! Er zal gebonsd worden op de deur! Tegen de muur met dat stelletje gajes. Gaan we dit soort taferelen krijgen?

Nee, het wordt nóg erger. Publiceert een actiegroep een oproep om te gaan demonstreren? Is de demonstratie niet aangemeld volgens de gemeentelijke APV? Dat gaat uit de hand lopen, het is gelegenheid geven, opruiïng, maar nóg is er niks gebeurt. Nu kan het nog, voor het te laat is: preventief de organisatoren arresteren, de website offline halen, een gebiedsverbod opleggen. Over een paar jaar kan het allemaal achter elkaar en tegelijk. Poeh, dat was maar op het nippertje! De veiligheid van de staat is gelukkig weer gegarandeerd. De extremisten zijn weer opgeborgen. 't Is maar goed dat we elke wetsovertredende activivist tegenwoordig extremist mogen noemen, je kunt nooit weten tenslotte.

Vandaar dus dat ik vraag: Waar blijft onze preventieve actie? Gaan we achter de feiten aan hobbelen terwijl de jacht en de middelen voor de jacht op iedereen die niet in het rood-wit-blauwe straatje past stelselmatig worden uitgebreid en de smeris carte blanche heeft gekregen?
Wordt het dan niet tijd om ze alvast preventief écht reden tot klagen te geven? Want waar gaat het nu helemaal om? Om dronkelui die volkomen onwettig, aldus allerlei advocaten, en zelfs rechters, een heel weekend worden vastgehouden omdat ze een uitsmijter in een café een oplawaai
hebben verkocht? Omdat ze riepen: 'Klootzak!' naar een smeris?

Een breed uitgemeten incident is telkens opnieuw reden voor uitbreiding van bevoegdheden en  verhoging van straffen. En dát in een land waarin vreemdelingenhaat gemeengoed is geworden, waarin elk protest wordt doodgezwegen, of de kop in gedrukt en gecriminaliseerd.
'Crimineel', 'illegaal', 'extremist', 'terrorist', roep ik bij deze uit tot geuzennamen voor een ieder die dwars ligt. Demonstraties principieel nooit meer aanmelden, tegen bevelen en aangewezen routes ingaan, de smeris dwarszitten als ze mensen begint lastig te vallen met ID controles en preventief fouilleren... het zijn zomaar een paar ideeën voor strategieën die actief en doelbewust een begin kunnen zijn van verzet tegen de politiestaat Nederland, voorzover deze er al is, en omdat deze wordt uitgebreid en definitief gevestigd. Kan een tekst als deze nu al, of in de toekomst van het internet worden verwijderd omdat deze wordt gezien als 'strafbare inhoud'? Kan nu of in de toekomst schrijfster dezes preventief worden opgepakt omdat ze wel eens van plan zou kunnen zijn nog eens zoiets te publiceren of om er naar te handelen? Het zou me niet verbazen.