• 02 december 2009
    Surveillancestaat

Daar wordt aan de muur geklopt

Adriaan Bontebal

Er wordt een muur van ons hofje gesloopt door een projectontwikkelaar...

'Eigenlijk ligt de zaak heel eenvoudig, meneer Bontebal. U heeft een probleem of een klacht waarvan u denkt dat de oorzaak bij de gemeente ligt en, mutatis mutandis, ook de oplossing. Andere mogelijkheid: u heeft een probleem, of klacht, betreffende een derde, waarvan u denkt dat de gemeente het kan dan wel moet oplossen. Dan doet u het volgende. U meldt zich aan de balie ten stadhuize. Dat kan ook op het kantoor van uw stadsdeel, maar aangezien u onder stadsdeel Centrum valt en dit stadsdeel kantoor houdt ten stadhuize, meldt u zich dus aan de balie aldaar. Aan de baliemedewerker legt u het probleem voor, of de klacht. Deze maakt er een notitie van en daarmee zit uw werk er voorlopig op. Niet voor de baliemedewerker. Deze zal allereerst nagaan onder welke afdeling uw probleem, of klacht, ressorteert. Vervolgens stelt hij zich in contact met de contactambtenaar van betreffende afdeling en legt hem uw de kwestie voor, dat wil zeggen: het probleem of de klacht. Let wel: overal waar ik de mannelijke vorm gebruik, bedoel ik zowel ambtenaren van de mannelijke als van de vrouwelijke kunne. Dit voor het gemak, om het verhaal duidelijk te houden. Heeft u daar bezwaar tegen: da capo al fine, zoals wij muzikanten zeggen - ik speel gitaar in mijn vrije tijd. Senza replica, maar dat kan van geval tot geval verschillen. Enfin, waar was ik? O ja, de contactambtenaar van betreffende afdeling. Deze zal uw probleem, of klacht, de kwestie dus, naar voren brengen in de eerst volgende, wekelijkse vergadering van het afdelingsoverleg. Om het populair te zeggen: hij gooit het in de groep. Daar wordt bekeken welke medewerker er ter zake uw probleem of klacht competentie bezit. De ter zake competente medewerker gaat na de vergadering, zodra hij een gaatje kan vinden, flink aan het stoeien met uw probleem, of klacht. Enerzijds, anderzijds, u kent het wel. Kan ik de kwestie zelf oplossen, moet ik andere afdelingen inschakelen, is dit een zaak voor de gemeenteraad, dat soort dingen. Vervolgens... tuut-tuut-tuut. Opgehangen. Stuk ongeduld. En zo onbeschoft. De maatschappij verloedert.'