Skip to main content
  • 27 februari 2023

Corona finale: vrij spel

Joke Kaviaar

Als het aan het misdadig OMT en de Neederlandse overheid ligt krijgen we nu allemaal corona. Je weet wel, dat virus waar veel mensen de langdurige ziekte Long Covid aan overhouden en waar nog steeds dagelijks veel mensen dood aan gaan.

Vanaf heden, drie jaar nadat corona zijn intrede deed in dit land, geldt het advies: ‘Hoesten en/of snottebel – geef corona maar vrij spel!’ Een echte wedstrijd is het echter nooit geweest. Corona had altijd al vrij spel, maar men wilde daar nog wat regie over hebben. Het verschil zit hem erin dat het nu openlijk volledig wordt losgelaten. Want laten we wel wezen: de niet zo echte lockdowns en de avondklok hadden weinig met coronapreventie te maken, alleen maar met controle. Het was allemaal een grote schijnvertoning om te doen alsof er iets gedaan werd, terwijl de dingen die wel werkten geen moment serieus zijn ondernomen. Zo zijn mondkapjes van meet af aan ontmoedigd door te stellen dat ze niet zouden werken en is er helemaal niks gedaan aan het veilig maken van de scholen door geld beschikbaar te stellen voor Co2 meters, Hepafilters en ventilatie. Voor PCR testen is al langere tijd een hoge drempel opgeworpen ten gunste van de minder betrouwbare zelftesten. Quarantaine en isolatieperiodes werden al teruggebracht tot het absolute minimum zodat mensen zo snel mogelijk besmettelijk weer aan het werk zullen gaan. En dan is er nog de niet aflatende stroom desinformatie, rookgordijnen en ontkenning. Cijfers zijn er al lang niet meer, we hebben werkelijk geen idee van het aantal besmettingen en moeten ons verlaten op het aantal mensen om ons heen dat ziek wordt en toch nog maar even een wattenstaafje in keel en neus steekt. We moeten maar afgaan op de foto’s met positieve zelftesten die mensen op sociale media plaatsen voorzien van het commentaar: “Nee he!??” Dat geeft enige indicatie.

Het aantal coronagolven is niet bij te houden. Las ik ergens dat dit de dertiende is? Oh ja, voor als je het nog niet wist; er is dus weer een coronagolf. Tel standaard een dag of tien op bij een of andere feestdag, vakantie of carnavalsviering en je kunt de klok er op gelijk zetten. We doen er als bonus nog een griepgolf bij. Zie ze maar uit elkaar te houden. Dat brengt ons op de zoveelste overheidsleugen, namelijk dat er zoiets zou zijn als groepsimmuniteit. Het is goed, zo beweert het OMT nu, als mensen corona krijgen. Helemaal top voor je immuunsysteem. Het is net zoiets als griep, zeggen ze nu zonder enige reserve. De vuile propaganda op Prime Time Televisie afgelopen week waarin wordt toegegeven dat het wel degelijk ook weer uit de klauwen kan lopen door nieuwe varianten maakt me nog net niet zo ziek als corona zelf. Meer een soort kokhalzende prelude. Maar hee, we worden er ook niet zo ziek meer van. Polonaise! Ga dat maar vertellen aan mensen wiens leven voor velen ook al op jonge leeftijd – tot kinderen aan toe! – tot in bed liggen is teruggebracht. Veroordeeld tot een leve in armoede want ziek zijn kost bakken met geld. Met dank aan het OMT en de opeenvolgende ministers van Ziekteverwekking en Bezuinigingen (Z&B). Waren die mensen dan al zo zwak, ziek en misselijk? Nee. En daar vergissen de volgers van het veelgeprezen Sociaal-Darwinisme zich dus. Ze leveren de mensen die meer risico lopen zonder enige scrupules, schaamte, schuldgevoel en gewetenswroeging uit aan het virus omdat ze toch gemist kunnen worden en alleen maar geld kosten en vergeten dat ze de gezondheid van de hele bevolking op het spel zetten. Om te noemen naast Long Covid: met elke besmetting een groter risico op hartaanvallen en andere hart- en vaataandoeningen, vroegtijdige dementie en een systematische aanval op het immuunsysteem dat er van naar de knoppen gaat en tenslotte al je organen aantast. En dat is maar een samenvatting.
Gaat u lekker aan het werk als u corona heeft, het is maar een verkoudheid.

Deze week, vandaag 27 februari, viert Covid19 in dit land de derde verjaardag. Nodig het OMT uit voor een feestje! Gefeliciteerd! Hang de slingers met coronavarianten maar op! Mag het virus zich er ook nog op verheugen dat Kuipers de vaccinaties ook maar helemaal laat zitten? Cadeautje? Gezien de criminele praktijken van OMT en Rutte en consorten zou me dat niet eens verbazen en dat is nu net iets dat we niet zelf kunnen doen: het vaccin verkrijgen en die prik zetten. Net zoals we niet even bij de apotheek het medicijn Paxlovid kunnen gaan halen dat ons hier – op enkele uitzonderingen na – wordt onthouden.

Die hele strategie van het recht van de sterkste is de zoveelste terreur die de Neederlandse staat pleegt. De gaswinning in Groningen, het toeslagenschandaal... Het hoort in dat rijtje thuis en erger. Misdadiger kun je het niet maken. De overheid doet waar al die coronacomplottheoretici en hun fascistische strijdmakkers al die tijd voor gedemonstreerd hebben. De kwetsbaren die zich moeten behelpen met protesten op sociale media worden niet gezien of gehoord. Ze kunnen de straat niet op. Ze kunnen geen kou en regen en politiegeweld trotseren. En ze kunnen vooral niet riskeren dat ze in de mensenmassa besmet raken.
Wat gaan we daaraan doen? Gaan we de straat op in solidariteit met mensen die dat niet kunnen?

Dat brengt me op de kern van dit betoog. Er is iets dat we allemaal kunnen doen: we hoeven niet gezagsgetrouw naar het OMT en de overheid te luisteren! We hoeven niet te zeggen: het mag van het OMT dus we doen het maar. We hoeven niet zonder voorzorgen contact te hebben met mensen die kwetsbaar zijn. We hoeven niet op kantoor onze collega’s te besmetten. We hoeven onze kinderen niet naar school te sturen als we weten dat ze corona hebben of weten dat het er heerst. We kunnen ons hier tegen verzetten. Samen! We kunnen solidair zijn met mensen die door de nu al drie jaar voortwoekerende pandemie (die niet meer zo mag heten) in hun huis opgesloten zijn. We mogen niet accepteren dat het bij de meest kwetsbaren wordt neergelegd ervoor te zorgen dat ze niet besmet raken, om als dat wel gebeurt te zeggen: eigen schuld dikke bult, had je maar geen boodschappen moeten gaan doen, had je maar niet op visite moeten gaan bij familie, had je maar niet naar buiten moeten gaan. Wij kunnen samen de verantwoordelijkheid nemen.

Solidair kunnen we het namelijk wel maken! Met ons allen. Daarom deze noodkreet, deze oproep, dit moreel appèl: doe wat de overheid systematisch en beleidsmatig nalaat en zorg voor elkaar! Maar ook: weiger jezelf en anderen te laten uitleveren aan dit virus. Want ik zie het al aankomen: bazen die zeggen dat je alleen maar een snotneus hebt en dat je je niet zo moet aanstellen. Leerplichtambtenaren die je komen bedreigen met boetes omdat ze vinden dat je je kind met corona nu wel lang genoeg hebt thuisgehouden. Sla de handen ineen met collega’s en ouders. Eis ventilatie en andere maatregelen op werk en scholen. Staak voor je gezondheid! Een gezonde werk- en leeromgeving is een recht en anders maken we het een recht. En vergeet vooral niet om een voorraad zelftesten en FPP2 maskers in te slaan om jezelf en anderen te beschermen.

Tot slot, vergeet niet: dit is ook een kwestie van klassenstrijd en anti-racisme. Dit is samenvattend: anti-kapitalisme met een grote omcirkelde A van mutual Aid. De oorzaak van al deze ellende ligt in economische belangen die ermee gemoeid zijn dat alles blijft draaien tot we er dood bij neervallen. De strijd voor het waarborgen van ons aller gezondheid en tegen de uitverkoop van de zorg hoort net zo prioriteit te zijn in onze strijd als de strijd voor huisvesting, om maar wat te noemen. Het zijn niet de rijken die last van deze pandemie hebben, veilig in hun villa’s. Het zijn mensen met shitty jobs, mensen die klein behuisd zijn, die de dupe zijn. Het zijn mensen die dicht op elkaar wonen, die geen dag werk kunnen missen door de flexeconomie. Het zijn onzichtbaar gemaakten: arbeidsmigranten, geïllegaliseerden, ongedocumenteerden.

De pandemie? Dat is meer dan alleen een rondwarend coronavirus, het is het virus dat armoede en ziekte bestrijdt door het onzichtbaar en vervolgens dood te maken. Corona is een wapen waarmee levens worden vernietigd. Solidariteit is ons wapen. Ook hier.