Skip to main content
  • 04 mei 2016
    Rusland

Niet bij herdenken alleen ...

Bas van der Plas

Een deel van Nederland weet het op 4 mei maar liefst twee minuten vol te houden om de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Volgens de Britse Peace Pledge Union zijn en worden er sinds die oorlog nog zeker 250 grote oorlogen gevoerd op de wereld, terwijl aan de oostgrens van Europa een volgende oorlog alweer in voorbereiding is.

Want 75 jaar na Operatie Barbarossa, de Duitse inval in de Sovjet-Unie van 22 juni 1941, is de Duitse regering van plan om commandostructuren en permanente bases van de Bundeswehr, het Duitse leger, in te richten aan de grenzen met Rusland. De Süddeutsche Zeitung van 28 april kwam met het bericht dat de Duitse regering troepen wil legeren in Litouwen, waar onder Duitse leiding een heel NAVO-bataljon zou kunnen worden gestationeerd. Vergelijkbare initiatieven van de NAVO zijn gepland in andere Oost-Europese lidstaten. Volgens een woordvoerder van de Duitse regering zou deze stationering nodig zijn in verband met 'de relevante veranderingen in de Europese veiligheidssituatie, met name de behoefte aan veiligheid van Polen en de Baltische staten'.

Volgens Der Spiegel Online zou de Duitse bondskanselier Angela Merkel al hebben ingestemd met Duitse deelname aan de geplande NAVO-operatie. Hieraan voorafgaand drong de Amerikaanse president Obama er bij Duitsland en Groot-Brittannië al sterk op aan hun militaire inzet tegen Rusland te verhogen. Als deze plannen worden uitgevoerd zal er voor het eerst in de geschiedenis een permanente commandostructuur van de NAVO aan de Russische grens worden geïnstalleerd. Tot nu toe hadden de lidstaten zich beperkt tot het zenden van tijdelijke troepen naar Oost-Europese landen om 'oefeningen' uit te voeren.

Volgens het Duitse Ministerie van Defensie zal de hele offensieve operatie tegen Rusland in juli op de komende NAVO-top in Warschau worden goedgekeurd. Daar zal ook besproken worden hoe de NAVO-troepen effectiever tegenover Rusland kunnen worden geplaatst. Vanuit de Duitse Federale Veiligheidsraad wordt ook gepleit voor 'een nieuwe nucleaire strategische consensus' van de alliantie. “Terwijl Rusland de mindere is als het gaat om conventionele wapens, zou het moeilijker zijn om het land met nucleaire wapens af te schrikken, waardoor het gevaar van een snelle nucleaire reactie van de Russen altijd bestaat", aldus woordvoerder Karl-Heinz Kamp van de Veiligheidsraad. “Het is noodzakelijk om het idee van een atoomwapenvrije wereld te verlaten en in plaats daarvan te investeren in een snelle reactie met Amerikaanse kernbommen, evenals het versterken van het aantal oefeningen in de nucleaire sector". De voorstellen zijn in lijn met de eisen die de afgelopen weken werden gesteld door Curtis Scaparrotti, de beoogde NAVO-opperbevelhebber voor Europa. "We moeten hen (de Russen, bvdp) confronteren en duidelijk maken wat wel en wat niet acceptabel is", zei deze generaal. "Als we dat duidelijk hebben gemaakt, moeten we het ook implementeren".

Deze plannen zijn het gevolg van een tegen Rusland gerichte strategie die de NAVO al een aantal jaren nastreeft. Duitsland en de Verenigde Staten spelen hierin een centrale rol. Zij steunden in 2014 de staatsgreep in Oekraïne, die tot doel had de Russische invloed te breken en het land onder westerse controle te krijgen. In datzelfde jaar nam de NAVO tijdens de top in Wales het besluit om een 'zeer snelle interventiemacht' (VJTF) van 5.000 man te vormen, die paraat is om op korte termijn in te zetten tegen Rusland. Duitsland is van plan om meer dan de helft van de soldaten voor die eenheid te leveren. Samen met de geplande stationering van troepen in Oost-Europa zullen nu 10.000 soldaten stand by zijn om in te grijpen tegen Rusland, waaronder 3000 uit Duitsland. Deze westerse agressie brengt de wereld aan de rand van een derde wereldoorlog. Ernstige incidenten tussen Russische en NAVO-troepen vinden al plaats en zouden kunnen uitmonden in een grootschalig conflict.

Wat te doen? Een van de mooiste anti-oorlogsliederen die ik ken is The Green Fields Of France van de Ierse Furey Brothers. Een vermoeide wandelaar rust ergens in Noord-Frankrijk uit bij het graf van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Het laatste couplet luidt:

Now young Willie McBride I can't help wonder why
Do those that lie here know why did they die
Did they believe when they answered the call
Did they really believe that this war would end wars
Well the sorrow, the suffering, the glory, the pain
The killing and the dying were all done in vain
For young Willie McBride it all happened again,
And again and again and again and again

Herdenken is mooi, herdenken is nodig, twee minuten, vijf minuten, voor mijn part uren, dagen... Maar het komt er nu op aan massaal verzet op te bouwen tegen nieuwe oorlogen, tegen de onbeperkte macht van Bellona, schutspatroon van de NAVO en beschermheilige van het kapitalisme. De vierde mei is niet alleen een dag van herdenken, maar moet ook in het teken staan van de strijd tegen oorlog, kapitalisme en fascisme, zoals elke dag van het jaar!