Skip to main content
  • 05 maart 2016

De geschiedenisles van Poetin...

Bas van der Plas

In juli 1916 (ja, geschiedenis is weer helemaal in!) schreef ene Vladimir Lenin het boekje 'De socialistische revolutie en het recht der naties op zelfbeschikking'. Daarin lezen wij: 'In Rusland waar de onderdrukte naties niet minder dan 57 % der gezamenlijke bevolking uitmaken (…) is de erkenning van het recht der vrijheid van afscheiding van Rusland voor de door het tsarisme onderdrukte naties onvoorwaardelijk de plicht der sociaaldemocratie, ter wille van haar democratische en socialistische taak'. Dat de theorie haaks op de praktijk bleek te staan even terzijde, het ging Lenin om een aanval op de Groot-Russische staat die bekend stond als 'De Gevangenis der Naties'.

Honderd jaar later willen ene Vladimir Poetin en de oligarchen terugkeren naar deze 'Gevangenis der Naties' en inmiddels is de Sovjet-staat veroordeeld als een 'bom' die Lenin onder Rusland plaatste. Sprekend op 3 februari 2016 op een interregionaal forum van het Al-Russische Volksfront (1) zei president Poetin dat Lenin een fundamentele discussie met Stalin had over de principes waarop een toekomstige staat moet rusten. Stalins ideeën werden afgewezen, en het land werd gebouwd op ideeën die de mogelijkheid van afscheiding in zich droegen. “Dat recht op afscheiding was de vertraagde landmijn onder onze staat. Dit was de oorzaak van het uiteindelijke uiteenvallen van het land,” beweerde Poetin.

De Sovjet-Unie hield eind 1991 op te bestaan. Slechts een aantal maanden eerder, op 17 maart 1991, werd onder Gorbatsjov een referendum gehouden over de vraag of de Sovjet-Unie moest worden gehandhaafd. Dit werd met 'ja' beantwoord door 77,85% van de stemmers in de nationale republieken. Het recht op afscheiding hield de samenleving bij elkaar, de naar het kapitalisme strevende deel van de bureaucratie deed het tegenovergestelde! Poetin herinnerde in zijn toespraak aan de executie van de tsarenfamilie, de moorden op priesters en 'zelfs dienaren van de tsarenfamilie'. Hij vroeg zijn gehoor: "Waarom hebben ze dokter Botkin (lijfarts van de tsaar, bvdp) vermoord, waarom vermoordden ze de bedienden, voornamelijk mensen van proletarische afkomst? Waarvoor? Alleen maar omwille van het verbergen van een misdaad”. Hij veroordeelde de Oktoberrevolutie die hij zag als 'een gevolg van een machtsstrijd die Rusland verloor van de verliezer' verwijzend naar het Duitsland aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.

De toespraak van Poetin is geworteld in de huidige wereldcrisis. Na verlost te zijn van het sovjet-monopolie op de buitenlandse handel en de opkomst van de miljardairs-oligarchen die de staatseigendommen roofden, werd Rusland hard getroffen door de wereldwijde kapitalistische crisis en Poetin staat onder druk van de oligarchen om verder naar rechts op te schuiven, om nieuwe economische vrije zones in het Verre Oosten te openen en flink te korten op de rechten en inkomens van de werknemers. Tot nu toe is Poetin erin geslaagd om het evenwicht tussen de oligarchen en die delen van de bevolking die willen dat de 'nieuwe rijken' van Rusland worden onteigend, te bewaren. Maar nu de oligarchen vragen om een flinke ruk naar rechts heeft hij gereageerd door het ondersteunen van Stalin, rouwt hij om de 'vermoorde tsaar' en verwerpt Lenin! Poetin zal niet veel langer in staat zijn om door te gaan met deze evenwichtsoefening. Opstanden liggen op de loer... want hoe lang zal het Russische volk dit nog pikken?

noot:
(1) "Het Al-Russische Volksfront dient vooral om een Verenigd Rusland, dat aan populariteit verliest en door de bevolking wordt geassocieerd met bureaucratie, nieuw leven in te blazen. Daarom moeten de leden van Poetins beweging ideeën aandragen en krijgen 150 aanhangers van het Al-Russische Volksfront een plaats in de Doema, het Russische parlement. Deze zetels vallen onder de vlag van Verenigd Rusland, terwijl het Volksfront niet deelneemt aan de verkiezingen."