Skip to main content
  • 21 juli 2020

Racisme is een systeem, ook een 'links' systeem

WK

Het is erg in de mode 'het racisme in jezelf te zoeken'. Als witte afkomstig uit de middenklasse. Je kent geen enkele gekleurde medemens, behalve de caissière of de daklozenkrantverkoper van de supermarkt en gelooft de bewering dat het jóuw schuld is. Nooit heb je met een van hen een gesprek gehad van mens tot mens. Het is begrijpelijk dat je je 'na al die jaren van zwarte piet en witte klaas' vragen stelt.

Hitler, Trump, dat zijn je voorbeelden. Je wilt je van hen onderscheiden. 

'De swartman moet de witman strenger aanpak', zei een inmiddels overleden vriend altijd 'en ik heb als lichtgekleurde van geboorte altijd mijn best gedaan. Mijn zusje is lelieblank; 'shame and scandall in the family'.

Mensen zijn slechts het product van een systeem. Het systeem is racistisch. In de VS werd in 1910 te Minneapolis ('een "linkse", Democratische gemeente') het eerste 'convenant' getekend: een koopcontract waarin was opgenomen dat het huis niet mocht worden verhuurd aan zwarte Amerikanen. In de staat Minnesota, het Noorden van de VS, was nooit slavernij of segregatie geweest. Toch dreef het "linkse", Democratische bestuur de mensen naar racisme. Bij de politie, justitie en alle staatsinstellingen teelde het wierig. 

Begin jaren '70 woonde ik in bij een multiculturele familie (man zwart vrouw wit met kinderen) te Minneapolis in de Golden Valley, een gegoede wijk van de stad. Ik zal het nooit vergeten. De blikken van de buren. De politie. 

Later ontmoette en interviewde ik bij het Wounded Knee-proces in 'twin city' Saint Paul de leiders van de American Indian Movement (AIM) Russell Means en Dennis Banks. Beleefde het racisme tegen de allochtone Amerikanen mee in hun reservaten. De indianen (Oglalla-Sioux uit het Pine Ridge reservaat, South-Dakota) hadden Wounded Knee bezet uit onvrede over systematische schending van verdragen met de overheid sinds de 19e eeuw. Daarop waren ze omsingeld door de Nationale Garde van de staat, waarbij een US-Marshall in zijn reet was geschoten en verlamd geraakt. De verdediging van de Indianen (ze noemden zichzelf trots indianen en probeerden vergeefs met hun volk naar de Sovjet-Unie te immigreren, zo vertelde me Means; later succesvol acteur in 'De laatste der Mohicanen') was in handen van een fantastisch team advocaten dat eerder de Chicago 5 had bijgestaan. Ik ontmoette hen op een feestje in Minneapolis in 1971 en kreeg zo toegang tot de processen te St. Paul; het gerechtsgebouw was een replica van de Amerikaanse ambassade te Saigon (Ho Tsji Minh Stad)... De verdediging wist te bewijzen dat de Marshall door eigen vuur werd geraakt en Banks en Means werden vrijgesproken. 

Onze "linkse" De Groene vond het interview indertijd 'geen nieuws', omdat ze al 3 weken eerder waren vrijgesproken. Racisme (want dat was het) was nog geen item in onze toen al gelijkgeschakelde pers.

Terug naar Trump, 'onze tegenwoordige Hitler'. Hij wordt door MSM verweten racist te zijn en wij moeten dat geloven. Niet dat het systeem (dat hem voortbracht) racistisch is. 

Denk zelf na. Geloof niet alles wat MSM schrijft. Het is een leugen. 40% van de zwarte Amerikanen steunt Trump. Omdat hij de economie (ook de hunne) deed opleven na de wanhoop onder 'Hope' Obama. Ondanks George Floyd, slachtoffer van een racistische politiemoord in Minneapolis, schoolvoorbeeld van een 'rijke, Democratische stad'.

Volgens MSM gaat het niet om een racistisch systeem, maar om de persoon Trump die verantwoordelijk zou zijn voor de politiemoord op Floyd. Als Joe Biden, 'de grote voorvechter van zwarte emancipatie', de verkiezingen maar wint komt alles goed.

Trap er niet in.

Het is een leugen.  (WK)