Skip to main content
  • 08 oktober 2021
    Racisme

Koninklijk spreekuur

Taco van Dommels

Koning Alex lijkt een nieuwe roeping te hebben gevonden: empatisch luisteren naar, en begrip en medeleven tonen voor onderdanen die door het neo-liberale bewind flink in de problemen zijn geraakt*.

Vijf vrouwen die met hun gezinnen hard getroffen zijn door de toeslagenaffaire schreven een brief aan de koning. Of Alex hun verhaal wilde aanhoren. Dat wilde hij en ze waren erg getroffen door zijn empathische houding en het begrip en medeleven dat hij toonde. Heel anders dan leugens en schijnheilige houding waarmee de vrouwen eerder werden afgescheept door Rutte en consorten.

Alex zegde zelfs toe uit te zoeken waar de extra 1,1 miljard euri voor de afhandeling van de toeslagenaffaire is gebleven die hij wel aankondigde in zijn troonrede maar die niet terug te vinden zijn in de plannen die de demissionaire regering de volgende dag bekend maakte.

De vrouwen kwamen overigens niet met de verwachting dat de koning hun probleem zou gaan oplossen. Ze zagen het bezoek aan hem meer als een soort emotionele ´last resort´. Ze hadden behoefte aan een luisterend oor, want de dagelijkse vernedering blijft bestaan ondanks alle inzet en gekregen steun en solidariteit. De bewijslast voor de toeslagenzaken wordt namelijk nog steeds bij de slachtoffers gelegd omdat Rutte cs. weigeren schuld te bekennen en de zaak goed en snel af te doen. De vrouwen en hun kinderen willen weer doorgaan met hun leven.

En de koning? Zou hij eindelijk zijn ware roeping hebben gevonden? Iets van maatschappelijke waarde…. een zinnige bezigheid…. heel iets anders dan zakenlieden begeleiden naar het buitenland om de BV Nederland te promoten.

Hij zou zó een tweewekelijks spreekuur kunnen beginnen voor de vele slachtoffers van Rutte´s neo-liberale bewind die behoefte hebben aan een luisterend oor en ondersteunende arm.

Wat heb je zoal tegenwoordig naast de gedupeerden van de toeslagenaffaire?

- Bewoners van hele of halve bouwvallen in aardgasbevingsgebied Groningen, die met elke nieuwe schok vrezen voor instorting van hun behuizing en die -alle mooie Haagse beloften ten spijt- geen enkele kans hebben om binnen afzienbare tijd eindelijk te worden geholpen met afdoende renovatie of nieuwbouw van hun woning en een goede compensatie.

- Buurtbewoners in de armere wijken die ernstige en langdurige overlast ondervinden van mensen met psychiatrische aandoeningen, en die steeds meer in de steek worden gelaten door woningcorporaties, politie en wijkzorgteams die niet hun verantwoordelijkheid nemen en het probleem onderling doorschuiven, ook doordat er veel te weinig geld wordt vrijgemaakt voor passende en goede begeleiding, behandeling en voorzieningen buiten de inrichtingen.

- Huurders van woningen boven de sociale huurgrens die tijdens de Corona-crisis hun werk of opdrachten zijn kwijtgeraakt, daardoor betalingsachterstand opliepen (want geen recht op huurtoeslag) en die nu hun onderdak dreigen te verliezen ondanks de mooie beloften van Rutte cs over uitzettings-stop en maatwerk tijdens de pandemie.

- Ook heel actueel -hoezo actueel?-: de energie-armen, een groeiende groep mensen met een laag inkomen die het slachtoffer zijn of worden van ons geweldige energiemarktsysteem en die steeds meer schulden opbouwen totdat hun energieleverancier stroom en gas afsluit zodat ze de rest van de winter in de vrieskou zitten.

Ja, de koning wacht een schone taak…. He Alex, misschien valt er nog goed samen te werken met Ombudsman m/v en de kamerleden Leijten en Omtzigt.

*Oog op Morgen, 6 oktober, NPO-radio1

Taco van Dommels