Skip to main content
  • 26 april 2023
    Racisme

Ereschulden

JoopFinland

– Aan de Joden die voor 9 mei 1945 ons land niet in mochten vluchten en aan hen die tijdens de oorlog in honderdduizendgetale werden weggevoerd en vermoord.

Resultaat: vele verdrevenen die na mei 45 terugkeerden werden verwelkomd met een aanslag achterstallige huur, belastingen, en wat dies meer zij. Pas in 2020 kon na jarenlange druk van Joodse nabestaanden de mede-organisator van de transporten, de Nederlandse Spoorwegen, worden bewogen om vijftienduizend euro per slachtoffer af te dragen.

 

– Aan de Zuid-Molukkers die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië aan de kant van de koloniale macht vochten, na de nederlaag naar (niet meer gebruikte concentratiekampen in) Nederland werden verscheept, aan wie werd toegezegd dat hun verblijf ‘tijdelijk’ zou zijn en van wie kinderen die in de jaren zeventig met geweld probeerden het probleem van hun ouders op de politieke agenda te krijgen veelal standrechtelijk werden gefusilleerd.

Resultaat: in maart 2021 richtten een groot aantal burgemeesters tot nu toe vergeefs een schrijven aan de regering met de oproep tot het aanvaarden van een ereschuld jegens de Zuid-Molukkers.

 

– Aan de nabestaanden van de burgerslachtoffers die door Nederlandse gevechtshandelingen in Irak werden gemaakt, laatstelijk in 2016.

Resultaat: de verantwoordelijke minister van Defensie beantwoordde vorige week Kamervragen over dit onderwerp op een wijze die doet vermoeden dat zij Amalia in een barbiepop had zien veranderen …

 

– Aan de slachtoffers van de racistische ambtenaren van de Belastingdienst, ook wel bekend onder de noemer Toeslagenaffaire.

Resultaat: tot op de dag van vandaag is zelfs nog niet bekend hoeveel mensen in aanmerking komen voor de tenminste dertigduizend euro schadevergoeding die de overheid in 2020 in het vooruitzicht heeft gesteld. Van de bekende gedupeerden heeft slechts een miniem gedeelte tot nu toe iets uitgekeerd gekregen.

 

– Aan de verzamelde leden van de Vereniging Eigen Huis afdeling Groningen, aan wie in de omfloerst uitgesproken woorden van de premier enorme schade was toegebracht ‘niet alleen aan hun huizen maar ook aan hun leven’.

Resultaat: een bedrag van tenminste veertigduizend euro per ‘slachtoffer’. Alleen bij de bedragen groter dan die veertigduizend worden er vragen gesteld (misschien of de gedupeerde wel in Groningen woont …?)