• 01 februari 2009
    Oorlog en ontwapening

Zonde

Hans de Bruin

Het is nog steeds een onvergetelijke verbeelding van onderdanigheid, die beelden van Jan-Peter en Joop op bezoek bij George W. Die twee mannen in die voor hen zo intimiderende omgeving waar ze in 2003 een echte Amerikaanse president een handje mochten geven. Oud-premier Kok vond dat ze net ‘schoothondjes’ waren. Het zal je gezegd worden door je voorganger.

Het was precies een jaar nadat Nederland als één van de eerste landen had laten weten dat de VS heel goed zonder een besluit van de Veiligheidsraad tot oorlog tegen Irak over konden gaan. Wat dus ook gebeurde met steun van Nederland, hoewel er ook toen al door velen werd betoogd dat er geen volkenrechtelijke steun voor was en de inval een aantasting van de internationale rechtsorde zou zijn. Het bezoek was vier maanden na het begin van de oorlog in Irak en nog steeds waren de ‘beloofde’ massavernietigingswapens niet gevonden. Het is waarschijnlijk geen seconde in het hoofd van Jan en Jaap opgekomen om eens te vragen hoe dat nou zat met die massavernietigingswapens. Normen en waarden, waar Jan-Peter in die jaren de mond zo vol van had waren ineens niet zo belangrijk. Nee er speelden andere vragen: Jaap zou namelijk NAVO-baas worden. Secretaris-generaal in ruil voor honderdduizend doden.  So what, dachten Jan en Jaap, als we dat baantje maar binnen halen.

Ik zou dus ook geen onderzoek willen naar het besluit om de oorlog in Irak te steunen. Dat dan boven water zou komen dat je het deed omdat je een partijgenoot aan een baantje wilde helpen. Je moet er niet aan denken. Dus Jan-Peter zegt jaar na jaar nee, hoewel zelfs George W. uiteindelijk heeft toegegeven dat de oorlog in Irak op valse gronden is begonnen.

En nou bevestigt ook de voormalige Amerikaanse onderminster van Buitenlandse Zaken Richard Armitage deze week nog eens dat de Nederlandse steun aan de oorlog heeft geholpen bij de benoeming van Jaap in september 2003. En net zoals z’n, ook al gereformeerde, collega-minister Van Middelkoop zich selectief niet meer kon herinneren dat hij de Telegraaf een interview had gegeven, beweert Jan-Peter nu dat de opvolging van de vorige NAVO-baas Richardson helemaal niet aan de orde was in september 2003. Maar helaas had deze dat al in januari 2003 aangekondigd. Jan-Peter liegt dus.

Onze man van normen en waarden blijft dus maar dwars liggen: er mag geen onderzoek komen en draait zich ondertussen steeds vaster in zijn ontkenningen en begint te liegen. Maar hoeveel leugens kan je gereformeerde geloof verdragen. Gereformeerden kennen geen biecht om de zonden af te kopen, ze moeten hun hele leven boete doen. Het is allemaal de schuld van Adam en Eva die in het Paradijs in zonde gingen leven. En sindsdien gaat in de visie van Jan-Peters geloofsgenoten de hele schepping gebukt onder de zonde. De mens kan niet meer volmaakt leven en is door de erfzonde geneigd tot het doen van verkeerde dingen.  

Jan-Peter kan het dus ook allemaal niet helpen. Ook hij is helaas dus voortdurend geneigd tot het doen van de verkeerde dingen. Maar omdat Jan-Peter dat niet openlijk durft toe te geven en liever zijn schijnheilige imago koestert door ons allemaal bestraffend toespreken over normen en waarden,  mogen wij straks nooit meer op zondag boodschappen doen. Vanwege Jan-Peters zonden zullen wij allemaal straf moeten dragen. Maar het zal je niet mogen baten Jan-Peter: het eeuwige leven zul je niet meer verdienen.

Amen!