Skip to main content
  • 23 maart 2022

No-fly 2. Rob Lubbersen reageert op Peter Storm

Rob Lubbersen

Als het gaat om machteloosheid ten opzichte van wat zich momenteel in de Oekraïne afspeelt, dan kunnen Peter Storm en ik elkaar de hand schudden. We hebben allebei vrijwel geen invloed. We hebben wel veel te vertellen, maar nauwelijks zeggenschap. We maken beiden deel uit van een marginale linkse beweging, die de afgelopen jaren wel zijn best heeft gedaan, maar weinig heeft bereikt. Als het aan ons zou liggen, linkse jongens en meisjes, dan zou de wereld allang bevrijd zijn van kernwapens, ander oorlogstuig, uitbuiting en onderdrukking en andere vormen van ellende. Maar nu staan we mooi met lege handen. Zelf hoef ik niet te rekenen op erg veel bijval voor mijn voorstel om een no-fly-zone boven de Oekraïne in te stellen. En Peter Storm mag zijn hoop op niet-militaire maatregelen blijven koesteren, maar ook hij kan het wel vergeten dat dit soelaas biedt voor de barbarij die momenteel 2000 kilometer verderop in Europa plaatsvindt. Edoch, ik blijf van mening dat een no-fly-zone humanitair wenselijk en militair mogelijk is. En dat in ieder geval de wapenleveranties aan het Oekraïens verzet voortgang moeten vinden.

Begrip voor de Navo

Peter Storm reageert op 17 maart op Konfrontatie op mijn no-fly-zone wens vanuit een vertrouwde anti-Navo-reflex. Terecht, de Navo is en blijft een organisatie met vele misdaden op haar conto. Daar heb ik ook op gewezen in mijn bijdrage van 16 maart. Maar Peter gaat een stapje verder: hij verwijt mij ‘selectief’ met de feiten om te springen door de rol van de Navo in de aanloop naar deze oorlog niet te noemen. Klopt. De Navo is waarschijnlijk nooit helemaal onschuldig, maar deze schuld heb ik in het niet laten vallen tegen de volstrekt onredelijke, onrechtvaardige, wrede en verwoestende aanval op een land van 40 miljoen mensen, waarvan er nu al 10 miljoen van huis en haard zijn verdreven en duizenden in erbarmelijke omstandigheden in schuilkelders en metrostations bivakkeren. Dat specifieke Navo-imperialisme valt momenteel volkomen in het niet bij het Russische imperialisme dat hier tentoon wordt gespreid. Dát imperialisme, o.a. in diverse artikelen beschreven op www.Grenzeloos.org, heeft zelfs tot begrip voor de Navo-opstelling geleid bij linkse Oekraïners. Een voorbeeld daarvan is te vinden bij Taras Bilous in het artikel “Links in het Westen moet zich herbezinnen”, eveneens te vinden op de site van Grenzeloos. Hij wijst op het vrijheidsverlangen van de mensen in Oost Europa dat al langer door Poetin wordt bedreigd. “Als linkse mensen de NAVO de schuld blijven geven van de Russische invasie, laten ze alleen maar zien dat ze de veranderde situatie niet hebben begrepen.” En Taras Bilous is niet zo maar iemand; als links historicus vecht hij momenteel mee in een anarchistische militie bij de verdediging van Kiev.

Ze horen daar niet!

Peter Storm verwijt mij niet alleen selectiviteit, maar ook ‘onjuistheden’. Erg flauw is zijn opmerking dat mij kennelijk is ontgaan dat de ‘kolonne voor Kiev’ is gesplitst. Dat is me helemaal niet ontgaan; ik heb het ook niet over een ‘kolonne voor Kiev’, maar over een “kolonne rond Kiev”. Inderdaad, die kolonne die inmiddels is begonnen Kiev van diverse kanten te bestoken. Volgens Peter is mijn suggestie die Russische kolonne weg te vagen, een oproep tot massamoord. Welnu, als ik zou moeten kiezen tussen het aanvallen van die kolonne óf die kolonne vrij spel te geven bij het vernietigen van Kiev en als ik daarover zeggenschap zou hebben, dan ging die kolonne er inderdaad aan. Moeten we soms wachten tot Kiev het lot achterna gaat van Marioepol? Van Aleppo? Van Grozny? Van andere door Russische barbarij volkomen vernietigde steden? Wat hebben die Russische soldaten daar bij Kiev te zoeken? Ze horen daar niet! Wegwezen!

Wat mij betreft mag de Navo daarbij betrokken zijn. Na jarenlang miljarden uit de eigen bevolking te hebben geperst voor uiterst suspecte ‘ondernemingen’, van Vietnam tot en met Irak, kan nu eindelijk iets ‘fatsoenlijks’ worden gedaan --- en nu? --- nu kijkt de Navo toe hoe een compleet volk op de vlucht wordt gejaagd en de achterblijvers worden uitgeroeid. Oh ja, de defensiebudgetten moeten nu nog verder worden opgevoerd. Bij elkaar genomen leiden de inactiviteit en de financiële claims er slechts toe dat uiteindelijk Poetin en de wapenhandel de grote winnaars worden van deze crisis.

Barsten in Poetin’s inner circle

Zou de Navo in staat zijn om van enige betekenis te zijn? Dit is wat commodore Frans Osinga in Op1 zei op 21 maart, zonder énige aarzeling: “Ja, wij kunnen de burgers beschermen, maar de politieke wil ontbreekt.” Ter verduidelijking, Frans Osinga is niet alleen generaal bij de luchtmacht, maar ook hoogleraar Militaire Operationele Wetenschappen.

Ha! Vergeet ik nu niet iets? Oh ja, de Derde Wereldoorlog! Tsja, die willen we natuurlijk niet. Peter Storm waarschuwt daarvoor in vrijwel dezelfde bewoordingen als Stoltenberg, secretaris-generaal van de … Navo! Eerlijk is fair: als we nu door stilzitten, bidden en meer geld voor defensie een Derde Wereldoorlog weten te voorkomen, dan buig ik, dan maar geen overlevingskansen voor het Oekraïense volk. Zoals Stoltenberg stelde: “Voor 40 miljoen mensen offeren we er niet 1 miljard”. Maar gaat het wel zo? Ik denk dat er een kans is dat ingrijpen door Navo-landen, door bijvoorbeeld een no-fly-zone te handhaven, het risico in zich draagt van een militair conflict met Rusland, van een Derde Wereldoorlog, mogelijk zelfs van een einde van de mensheid. Echter, dat risico is er anders ook! Als Poetin echt gek en onverantwoordelijk is en zijn gang kan blijven gaan, dan komt de grote kladderadatsj onafwendbaar. Daarom verdient het aanbeveling om nú – nu nog niet elke vorm van oppositie tegen hem is weggezuiverd – een stevig signaal te geven aan zijn entourage om hem terzijde te schuiven. In mijn vorige artikel heb ik aangegeven hoe Poetin verder kan escaleren, juist als het Westen de-escaleert. Maak duidelijk dat het tot hier is en niet verder. Geef de Russische elite een stevige reden om in te grijpen. De NRC heeft de afgelopen week aangegeven dat er flink wat barsten zijn te zien in de inner circle rond Poetin. Tot en met huisarrest voor hooggeplaatste militairen. En ook zijn ‘feestje’ in een stadion ter gelegenheid van 8 jaar inlijving van de Krim was een matte vertoning. Speel daarop in voor Poetin intern orde op zaken heeft gesteld. Voer de druk op!

Peter Storm is niet de enige die terugschrikt voor een Derde Wereldoorlog. Bijna iedereen met een klein beetje goed verstand en gevoel in zijn donder, doet dat. Mijn inschatting is dat we daarvoor dus de 40 miljoen Oekraïners juist niet moeten slachtofferen. Helaas pleiten ook de SP en Stop Wapenhandel voor een tandeloze de-escalatie en voor stopzetting van de wapenleveranties aan het Oekraïens verzet. Van een no-fly-zone willen ze al helemaal niets weten. Van de SP ben ik lid en van Stop Wapenhandel ben en blijf ik donateur, maar ik herhaal mijn oproep om tenminste die no-fly-zone wél in te stellen. Ter afsluiting citeer ik hier nogmaals Taras Bilous, die vanuit het belegerde Kiev laat weten: “Persoonlijk ben ik er ook voorstander van dat de westerse landen meer wapens leveren, waaronder gevechtsvliegtuigen, maar ik besef dat dit geen eis is waarover linkse partijen het eens zouden kunnen worden.“ Jammer, dat laatste.