Skip to main content
  • 05 mei 2022
    Oorlog en ontwapening

Kruitvat Oekraïne IV: Failliet van het pacifisme?

Rob Lubbersen

Op de vierde bijeenkomst in Den Haag over de oorlog in de Oekraïne spraken Mari Beks van ‘Onkruit vergaat niet’ en Frits ter Kuile van ‘Catholic Workers’ én ruim 20 aanwezigen over “Pacifisme in tijden van een hete oorlog”.

Recht op zelfverdediging

Mari Beks beet het spits af met een terugblik op de zeventiger jaren. De anti-militaristen van toen voerden ‘direkte aksie’. Ze bekogelden wapentransporten en verstoorden taptoes. Zelf was hij totaaldienstweigeraar. Onkruit verzette zich tegen de invloed van het leger en militarisme in de samenleving. Maar wat nu? Een natie heeft recht op zelfverdediging, dus ook op wapens. Maar we moeten ons wel bewust zijn van enkele zaken. De wapenindustrie gaat hiervan enorm profiteren. Willen we dat? Nu investeren de NAVO-landen al 17 x zo veel in wapens als Rusland doet. En heeft Amerika niet een eigen agenda, die niet per sé voor de Oekraïne is, maar vooral tégen Rusland? Geweld veroorzaakt vaak meer geweld en heeft Amerika misschien baat bij verdere escalatie? Die opmerking leverde Mari een eerste interruptie op uit de zaal: “Hallo, wie escaleert hier nou?”. Mari hield vast aan zijn stelling dat een nieuwe Koude Oorlog voorkomen moet worden én dat we in dialoog dienen te blijven met het Russische volk. Sancties moeten zo min mogelijk de ‘gewone Russen’ treffen. Een olie+gas-boycot kan volgens hem wél effectief zijn tegen de Russische oorlogsinspanningen.

Steun aan dienstweigeraars

Frits ter Kuile opende uiterst origineel: “Wat zou Jezus doen?”. Een no-fly-zone instellen? Ja. Nee, toch maar niet. Geen gewapend verzet in ieder geval. Met een katapult kun je je ook verdedigen. Hoewel, verdedigen? Bij een Russische invasie zou Frits de soldaten met warme thee begroeten. Als mensen. Zo nodig zou hij daarna voor hun tanks gaan liggen. Frits was ook van plan bij eventuele wapentransporten voor de Oekraïne vanuit Rotterdam daar voor te gaan liggen. Dat leverde een tweede interruptie op vanuit de zaal: “Dan sleep ik je persoonlijk aan de kant!”. Hij rondde zijn verhaal af met een oproep tot steun aan Russische dienstweigeraars en de aankondiging van acties tegen Steadfast Noon (een NAVO-oefening in het gebruik van kernwapens), o.a. op 30 juni in Volkel.

Vredesbeweging uitgespeeld?

Vervolgens ontspon zich een levendige discussie met veel vragen. Pakt Amerika nu Rusland aan om zo een bondgenoot van China te verzwakken? Worden oorlogen nou meestal aan de onderhandelingstafel of op het slagveld beslist? Over onderhandelen gesproken: wanneer zou dat moeten of kunnen en met welke inzet? Niemand wist alle antwoorden. Vanzelfsprekend kwamen er ook enige ‘ouwe koeien’ uit de sloot, zoals de Oekraïne in de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van de Krim en de brand in het vakbondshuis van Odessa in 2014. Dat Poetin een barbaar is, daar was iedereen het wel over eens, maar is hij ook een fascist? De emoties liepen soms hoog op. Moeten we onze hoop vestigen op de jeugd? Een jonkie in de zaal riep gelijk dat het toch echt de ouwe witte mannen waren die “de hele zaak hebben verkut!”. Eén vraag kwam steeds weer terug: is de rol van de vredesbeweging nu uitgespeeld? Is het pacifisme failliet? Sommigen meenden dat de toestand in Europa met de invasie van de Oekraïne fundamenteel is veranderd. De gigantische swing van Zweden en Finland richting NAVO onderstreept dit. Als je de oorlog veroordeelt en nieuwe aanvallen wil voorkomen én uitgaat van het recht op zelfverdediging, dan is gewapend verzet gerechtvaardigd en noodzakelijk. Rusland moet deze oorlog verliezen. Natuurlijk zal met de overwonnenen fatsoenlijk moeten worden omgegaan. De Russische bevolking moet op humanitaire steun kunnen rekenen. Poetin op een eerlijk proces.

Frits en Mari sloten de avond af met een pleidooi om je te blijven inzetten voor rechtvaardigheid, ten allen tijde allemaal!

Meer lezingen

In de serie ‘Kruitvat Oekraïne’ vinden nog meer lezingen plaats:

Op 10 mei spreekt Sergi Shevchenko over “De onverwachte oorlog in mijn land”

Op 11 mei spreekt Chris Keulemans van Steunpunt Vluchtelingen over “Solidariteit met vluchtelingen”

Alle lezingen beginnen om 20 uur en zijn georganiseerd door www.haagsemug.nl.

En, oh ja, Grand Café Utopie bevindt zich in Den Haag aan de Waldeck Pyrmontkade 116, hoek Elandstraat.