Skip to main content
  • 21 april 2022
    Oorlog en ontwapening

Kruitvat Oekraïne II: Wapens brengen geen vrede!

Rob Lubbersen

In de serie lezingen georganiseerd door discussieplatform De Haagse Mug in Grand Café Utopie over de oorlog in de Oekraïne was op woensdagavond 20 april 2022 het podium voor Wendela de Vries. Wendela is activiste voor Stop Wapenhandel! Zij sprak over het onderwerp “Op zoek naar de-escalatie en een einde aan het geweld”.

Dona Nobis Pacem

Wendela begon te vertellen dat zij momenteel elke week deelneemt aan een bijeenkomst van een comité ‘Stop de Oorlog – Amsterdam’. Daarbij wordt de actuele toestand in de Oekraïne besproken én gezamenlijk het lied Dona Nobis Pacem (Geef Ons Vrede) gezongen. Het is één van de kleine dingen die we kunnen doen. Naast natuurlijk de opvang van de vluchtelingen. Wendela ziet ook dat het heel moeilijk is een oorlog te beëindigen als die eenmaal is uitgebroken. Preventie is altijd beter. Maar voor preventie is het nu te laat. Dus wat nu?

Wendela is geen voorstander van wapenleveranties.

Wapens brengen geen vrede. Volgens haar zijn de Oekraïners er niet echt mee gebaat. Wapenhulp brengt risico’s met zich mee. Met kans op verdere escalatie en vernietiging. Als je instructeurs met die wapens meestuurt wordt ook de kans op een Derde Wereldoorlog weer groter en Rusland beschikt over een enorm kernwapenarsenaal! Verder was het haar opgevallen dat in de media veel beelden van slachtoffers worden getoond, meer dan in 2003 ten tijde van de westerse oorlog in Irak. Waarom doen ze dat nu? Ook plaatste Wendela de oorlog in de Oekraïne tegen de achtergrond van de strijd tussen de machtsblokken van Oost en West. Dan wordt even ‘vergeten’ dat de westerse ‘coalitie van de democratie’ bondgenoten koestert in wrede dictaturen zoals Egypte en Saoedi Arabië.

Als wapenhulp niet helpt, wat dan? Wendela meent dat we in ieder geval het verzet in Rusland tegen de oorlog moeten ondersteunen. En onmiddellijk moet worden gestopt met de import van olie en gas, want met de opbrengst daarvan financiert Rusland nu de oorlog. Dit moet kunnen door besparing en verduurzaming, zo nodig herverdeling, en níet door schaliegas te gaan aanboren of door Midden Oosten-dictaturen als leveranciers de plaats te laten innemen van de Russen.

Felle discussie

Is aandringen op de-escalatie bij de Nederlandse regering op deze manier voldoende? Vanuit de zaal werd geopperd daar aan toe te voegen de eis aan de Oekraïense regering om het streven naar NAVO-lidmaatschap, opgenomen in hun grondwet, los te laten. Daar had Wendela niet veel vertrouwen in, omdat Zelensky dat al had aangeboden en Poetin er niet op was ingegaan. Maar een echt felle discussie ontstond over de vraag of de de-escalatie-eisen wel ver genoeg gaan. Of die niet te futiel zijn gezien de ravage die wordt aangericht. Of die wapenleveranties niet juist terecht zijn. Of de Oekraïne niet, net als bevrijdingsbewegingen vroeger, recht heeft op zelfverdediging. Of niet zelfs op een no-fly-zone moet worden aangedrongen. Oekraïne vráágt daar om.

De Russische agressie moet worden gestopt. Tot nu toe neutrale landen als Zweden en Finland overwegen daarom lid te worden van de NAVO. En ja, het risico van een kernoorlog valt niet uit te sluiten, maar als nu wordt gezwicht voor Poetin kan dat in de toekomst ook niet. Of word je daar ten eeuwigen dage mee gechanteerd. Het toch eigenlijk schandalig dat onze hoogste luchtmachtgeneraal en hoogleraar militaire wetenschappen commodore Frans Osinga kan zeggen dat we de Oekraïense burgers kunnen beschermen, maar dat de politieke wil ontbreekt. En dat we het dus niet doen. Rutger van der Hoeven van De Groene Amsterdammer heeft gesteld dat de invasie van de Oekraïne door Rusland de Europese verhoudingen fundamenteel heeft veranderd en dat een ander hándelen nu noodzakelijk is.

De meningen vlogen in het zaaltje van Grand Café Utopie nog geruime tijd heen en weder. Wendela sloot dit af met haar pleidooi om toch maar de Nederlandse regering op te roepen alles in het werk te stellen verdere escalatie te vermijden.

Meer lezingen

In de serie ‘Kruitvat Oekraïne’ vinden nog meer lezingen plaats:

Op 28 april spreek Frans van der Steen van Lokaal Voedsel over “Wereldwijde voedselonzekerheid”

Op 3 mei spreekt Mari Beks van Onkruit over “Pacifisme in tijden van hete oorlog”

Op 10 mei spreekt Sergi Shevchenko over “De onverwachte oorlog in mijn land”

Op 11 mei spreekt Chris Keulemans van Steunpunt Vluchtelingen over “Solidariteit met vluchtelingen”

Alle lezingen beginnen om 20 uur en zijn georganiseerd door www.haagsemug.nl.

En, oh ja, Grand Café Utopie bevindt zich in Den Haag aan de Waldeck Pyrmontkade 116, hoek Elandstraat.