Skip to main content
  • 10 februari 2018

Krijgshaftige woorden...

Bas van der Plas

Donald Trump begon zijn 'State of the Union'-toespraak door zichzelf herhaaldelijk te feliciteren met de woorden: “Er is nog geen jaar verstreken sinds ik voor het eerst op dit podium stond ... Elke dag zijn we verder gegaan met een duidelijke visie en een rechtvaardige missie - om Amerika weer groot te maken voor alle Amerikanen...”. Hij pochte over wat hij zoal had gedaan: “We hebben de rampzalige Obamacare ingetrokken ... We hebben het belastingtarief voor bedrijven verlaagd van 35 procent naar 21 procent, dus Amerikaanse bedrijven kunnen concurreren en het opnemen tegen iedereen ter wereld”.
En later in zijn toespraak zei Trump: “Over de hele wereld worden we geconfronteerd met schurkenstaten, terroristische groeperingen en rivalen zoals China en Rusland die onze belangen, onze economie en onze waarden uitdagen ... Daarom vraag ik het Congres om een einde te maken aan de gevaarlijke defensiepolitiek en te zorgen voor volledige financiering van ons grote leger. Als onderdeel van onze verdediging moeten we ons nucleair arsenaal moderniseren en heropbouwen, waardoor het zo sterk en krachtig wordt dat het elke vorm van agressie zal ontmoedigen”.

'Rivaal' Rusland staat aan de vooravond van presidentsverkiezingen. Op 18 maart wordt Vladimir Poetin herkozen in het kader van de aktie 'de enige kandidaat heeft gewonnen'. Eind december 2017 hield ook Poetin een toespraak tijdens een uitgebreide vergadering van het ministerie van Defensie, waarin hij zei dat Rusland een leger van de nieuwe generatie zou moeten opbouwen. "Rusland behoort tot de leidende staten en op sommige gebieden zou het een absolute leider moeten zijn door de opbouw van een leger van de nieuwe generatie, een leger uit het tijdperk van een nieuw technologisch niveau," zei Poetin.
"De komende jaren is het nodig om consistent werk te blijven doen voor de kwalitatieve ontwikkeling van de strijdkrachten. We zien dat de wereld een ware revolutie meemaakt in de economie, technologie en kennis. Het is duidelijk dat dergelijke ingrijpende veranderingen niet anders dan invloed kunnen uitoefenen op de militaire sfeer en de staat van de legers van 's werelds toonaangevende landen," voegde hij eraan toe.

Sergej Shoigu, de Russische minister van defensie, verklaarde dat het aantal manschappen van de NAVO aan de Russische grens is toegenomen tot 40.000. “Dat is een verdrievoudiging sinds 2012,” zei hij. “Vier bataljons tactische groepen zijn ingezet in de Baltische regio en Polen, een gepantserde brigade van het Amerikaanse leger, het hoofdkwartier van de multinationale divisies van de NAVO is ingezet in Polen en Roemenië." Shoigu voegde eraan toe dat 'het Amerikaanse raketafweersysteem in Europa op standby is gezet'.
“Rusland breidt zijn patrouillegebied uit vanwege NAVO-activiteiten”, zei hij. "De NAVO heeft de intensiteit van haar militaire oefeningen langs onze grenzen verdubbeld: in 2014 voerde het Bondgenootschap 282 oefeningen uit, en dit jaar maar liefst 548. Meer dan 30 oefeningen werden er uitgevoerd langs de westelijke grenzen van Rusland, waarvan het scenario is gebaseerd op een gewapende confrontatie van onze kant. We houden elke NAVO-oefening nauwlettend in de gaten en nemen overeenkomstige maatregelen. We hebben het patrouillegebied uitgebreid om te reageren op bedreigingen en om de strategische balans te ondersteunen”.

En zo zijn er over en weer de meest krijgshaftige woorden gesproken en is duidelijk waar de poen naar toe gaat... Intussen leeft in de Verenigde Staten 15,1 % van de bevolking onder de armoedegrens, in de Russische Federatie is dat 13,3 %. Daar heb ik verder geen woorden voor... het zal aankomen op daden!