Skip to main content
  • 03 januari 2011

Geachte PVV-stemmer

Martin Broek

Niet alleen in Nederland is de JSF omstreden. In Noorwegen komen via  wikileaks steeds meer onverkwikkelijke zaken rond de aanschaf van de F-35  naar buiten. Het parlement werd slecht geïnformeerd en de kosten zijn hoger  dan gemeld. Ook in Canada liep het debat over zin en onzin van het aankopen  van de straaljagers afgelopen week hoog op. Kosten spelen ook daar een  belangrijke rol. 

Het Kabinet bezuinigt niet alleen de natuur, cultuur en sociale voorzieningen  kapot, maar ook fors op de krijgsmacht. Dat de JSF daar weinig last van lijkt  te hebben is leuk voor de piloten. De rest van het Defensiepersoneel ziet  steeds meer collega's en wapensystemen verdwijnen. Het gemor in het leger  zal met iedere prijsstijging van de F-35 toenemen. 

Dat gemor zal dan zeker komen, want grote projecten gaan nu eenmaal  gepaard met grote tegenvallers. Dat is: 

a) onvermijdelijk 

b) een gebrek aan inzicht 

c) opzet om de ware kosten te verhullen 

d) alle drie de factoren spelen een rol 

Van de vier opties lijkt mij de vierde (d) het juiste antwoord. 

Ook het F-35 project gaat steeds meer kosten. 1,4 Miljard euro erbij, meldde Defensieminister Hans Hillen net voor Sinterklaas aan de Tweede Kamer.  Voor de lezer van de Nederlandse en Amerikaanse rekenkamerrapporten  kon dit geen verrassing zijn. Toch waren Kamerleden boos over de gebrekkige informatievoorziening. Een woordvoerder van Defensie zei in reactie hierop dat het de JSF wordt. Beste toestel voor de beste prijs. Er is geen twijfel  bij het Ministerie. Het ding komt er. Ook dat is geen verrassing. Arrogant is  het, een dwangneurose lijkt het. 

In Nederland was vorig jaar een meerderheid van het Farlement voor uitstel  van de aanschaf. Niet alleen de linkse en progressieve partijen. Het vliegtuig  past ook niet binnen de visie van de PVV op Defensie. De partij wil vooral bin nenlandse repressie versterken en kan zo'n straaljager daar moeilijk bij gebruiken. Bovendien staat de F-35 voor achterkamertjespolitiek, gevestigde belangen en geldverkwisting. Voor het PVV-imago is het goed om daar  duidelijk afstand van te nemen. Dat deed PVV-leider Wilders dan ook al snel en met verve: 

"Natuurlijk moeten we 'nee' zeggen tegen het speeltje van de supersonische staatssecretaris, [Jack de Vries] de staatssecretaris die nu zelf dreigt neer te storten. Geen testtoestellen dus. In deze tijden van economische crisis is het ongepast om te praten over de aanschaf van peperdure vliegtuigen. Geen nieuwe voordat de oude op zijn. De F16 gaat zeker nog 15 jaar mee. Dus laten we de beslissing nemen in 2019. Laten we er over praten. Ik heb nog wel een gaatje vrij in mijn agenda." (Spoeddebat 23  april 2009)

Toch lopen ook de PVV-hazen inmiddels Haagse paden. De 'partij' gaat  akkoord met een testvliegtuig. Woordvoerder Hernandez in december 2010: "Het is dankzij de PVV dat de aankoop van de JSF wordt uitgesteld en dat het  bij een tweede testtoestel blijft [geloof je het zelf?]. Ja Voorzitter, wij hebben  inderdaad onze handtekening gezet voor dat tweede testtoestel. Maar dat  compromis, dat tweede testtoestel, is nog altijd beter dan de PvdA in de regering." Hiermee doet de PVV drie dingen die bij opportunistisch bij de macht willen horen passen: draaien, de boel bedonderen en achter de VS aan hobbelen. Je  bij dit draaien opzichtig verschuilen achter de PvdA maakt het helemaal knap  waardeloos. 

Op een moment als dit zou ik liever op een site schrijven die dicht tegen de  PVV aanzit dan hier bij Konfrontatie. Dit schijf ik met enige schroom en een ongemakkelijk  gevoel. Maar een kort briefje, geheel in stijl, met een beetje volksmennerij in de hoop op ..., dat moet toch kunnen: 

Geachte PVV stemmer. 

Laat Geert je niet naaien. Hij dreigt een tweede JSF-testvliegtuig te gaan kopen. Dat gaat onder het mom van Haags wisselgeld: een compromis. Je zwemt daarmee een fuik in. Het zal niet bij twee JSF's blijven. Hij koopt de andere onzinnige en miljarden kostende JSF's er bij. Als je steeds meer geld stopt in de straaljager en hem bovendien gaat testen dan ga je hem kopen. Dat snapt een kind. Het wordt met iedere stap die je zet duurder en minder makkelijk er mee te stoppen. Laat Geert voet bij stuk houden. Na de verkiezingen geen ander verhaal dan ervoor; dat lijkt teveel op 'Haagse politiek'. 

Geen gerommel. Geen JSF. Ook geen testvliegtuig. Stop nu!

Martin Broek