Skip to main content
  • 09 mei 2020
    Oorlog en ontwapening

De toespraak van de koning

JoopFinland

Wat we ons goed moeten realiseren is dat ons staatshoofd ('de koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk') slechts een 'patsy' (zetbaas) is van de macht (het kapitaal). Zijn grootmoeder Juliana ontdekte dat in 1954 toen ze het Amerikaanse Congres toesprak en zich tegen de wapenwedloop en de Koude Oorlog uitsprak. Juliana was niet betrouwbaar voor de ''Atlantische doeleinden"> oorlog tegen de USSR. Twee jaar later tijdens het Hofconflict met haar echtgenoot, ex-SA & SS Hitlermann Bernhardt, werd afgerekend. De regering dreigde haar te laten opnemen en vervangen door haar minderjarige dochter Beatrix , met Bernhardt als regent (zie daarvoor b.v. 'Prins Bernhard, een politieke biografie' door Wim Klinkenberg). De stadhouder alsnog aan de macht. 

Natuurlijk zijn er marges, maar de toespraak van WA op 4 mei j.l. viel onder ministeriële verantwoordelijkheid, net als alles wat hij zegt of doet. 'Die Gedanken sind frei' zeggen onze zuiderburen, maar wat leden van het Koninklijk Huis denken is vooral geheim. Er wordt wel eens over gespeculeerd over 'wat ze er echt van vinden', maar niemand weet wat ze echt vinden en dat doet er ook totaal niet toe: ze worden geacht dat voor zich te houden en met zich in het graf te nemen. Bernhardt, de SS-man die door Hitler in 1936 naar Nederland was gestuurd om de bezetting alvast voor te bereiden, bracht de ministers regelmatig tot wanhoop met bruin gekleurde uitspraken over zijn gedachten, maar dat was niet de bedoeling. 

Op 4 mei werd in Zijne Majesteit's toespraak vooral gestruikeld over zijn 'wegkijken', waarmee hij zijn overgrootmoeder Wilhelmina op het oog zou hebben gehad, maar was dat ook zo? Als hij dat inderdaad bedoelde, was dat gesanctioneerd door Den Haag, want dat WA zomaar zelf iets zou hebben gemeld is onmogelijk. 

Dat 'wegkijken' van Willy in zijn toespraak was een doekje voor het bloeden voor het wegkijken door de Nederlandse regering in ballingschap te Londen bij het weghalen van de joden voor vernietiging in de destructiekampen. Nooit werd een oproep dat onmogelijk te maken gedaan. De Nederlandse politie was een elementaire schakel in de uitroeiing van de joden. Net als de NS, het bedrijfsleven en de ministeries. 

'We wisten het niet' was het verweer in Londen. Ze wisten het wel. De bewijzen liggen er. Voor de regering waren joden geen echte Nederlanders, zoals landgenoten van Marokkaanse origine dat nu niet zijn in hun ogen. Behalve Aboutaleb, Arib en Marcouch.

Privatiseren is het oogmerk van dit liberale kabinet. Al helpen ze 'onze KLM' met miljarden. Ik zou zeggen: privatiseer het Koningshuis. Ik denk dat het genoeg opbrengt om de economische schade van Covid19 te compenseren. (WK)