Skip to main content
  • 07 november 2015

De mens als wapen

Martin Broek

Afgelopen zomer was Damiaan Denys een van de zomergasten. Denys is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het AMC-ziekenhuis. Hij richt zich op angst en dwangstoornissen en past bijvoorbeeld diepe hersenstimulatie toe bij psychiatrische stoornissen.
Denys vertelde dat hij door DARPA was gevraagd om medewerking, maar het niet had gedaan.

Tien jaar columns voor Konfrontatie, no 55, op broekstukken.blogspot.com