Skip to main content
  • 24 april 2022

De linkse oorlog

JoopFinland

Vandaag gaat de oorlog ons bereiken. Al zou in Frankrijk het aantal stemmen op die extreem-rechtse mevrouw net onder de vijftig procent blijven, dan nog is duidelijk geworden dat men haar wel lust, ook de Franse intellectueel, ook de linkse Fransoos. Dat is de echte ramp die ons dit voorjaar treft. Niet het landjepik en de phoney war rond de Dnjepr, noch de crisis die het gevolg zal zijn van het door ons opblazen van de innig verstrengelde Europees-Russische economie. Nee, het toelaten van het fascistisch gedachtegoed met on top of it de glorificatie van oorlog in de kringen die tot voor kort falikant tegen wapengekletter in alle omstandigheden waren - het door de knieen gaan voor de bruine ideologie door de mensen die roepen dat ze die hun hele leven hebben verfoeid en bestreden - dat is de ware catastrofe die zich nu onder onze ogen voltrekt.

Fascisme is geen ziekte. Je hoort wel beweren dat Putin ziek zou zijn, of gek. Destijds riep men hetzelfde over Hitler. Maar fascisme is een volwassen ideologie, met een uitgewerkte doelstelling en een al even doorwrochte strategie om tot die doelstelling te komen. Putin heeft niets nieuws bedacht, is geen andere richting ingeslagen dan die van zijn voorgangers. De tsaren waren imperialistische alleenheersers, de Sovjet Unie een militaire dictatuur. Putin's vermeende strijd tegen nazi's is een gotspe. Fascisten die zichzelf zien en neerzetten als verdedigers van de vrijheid en verafschuwers van de nazi's hebben we in Nederland in de persoon van Thierry Baudet. Putin is het schoolvoorbeeld van een fascist: de leider die een volk van helden aanvoert in de allesreinigende oorlog...

Veertig jaar nadat wij tegen Janmaat protesteerden en de installatie van een CDer in de Amsterdamse gemeenteraad wilden verhinderen is een groot deel van ons bereid om in een overtuigd fascist een mens te zien. Een mens die eventueel door ons verdedigd moet worden tegen anti-democratische krachten... In Nederland hebben we het niet meer op het Forum maar kunnen we zaken doen met Wilders en JA21 (dat het Forum als fascistische beweging zich inmiddels openlijk geen partij meer noemt maar een zuil, baart niemand zorg). In Noord-Europa is inmiddels elke landsregering min of meer afhankelijk van de steun van een fascistische stroming. In de USA zal straks Trump herkozen worden. En in Frankrijk nadert de mevrouw die alleen maar minder haar bruine kant toont omdat haar geen moeilijke vragen meer gesteld worden de vijftig procent...

Er bestaan wijdverbreide misverstanden over de Nato. Momenteel krijg je in Finland een goed beeld van de spraakverwarring. Het land wil over een week of wat toetreding tot de Nato aanvragen, men kiepert er graag tachtig jaar samenwerking met de grote oosterbuur overboord om onder 'bescherming' van 'het Westers bondgenootschap' in 'duurzame vrede' te kunnen leven. Men denkt er dat de Nato tot niets verplicht -uitzending van Finse troepen naar bijvoorbeeld de Zuidchinese Zee zou volledig afhangen van de goedkeuring van de Finse regering- en dat de club vooral in het leven is geroepen om haar lidstaten te beschermen. Van sancties bij verzaken van de Natotaak heeft men nooit gehoord. En dat in geval van oorlog het front ligt waar de Nato dat wil -in de Koude Oorlog werden Nederlandse dienstplichtigen op de Luneburger Heide gestationeerd en verdedigden ze dus het Ruhrgebied in plaats van Nederlands grondgebied- kan men er zich ook niet voorstellen...

Oorlog, wapengekletter, is het einde van elke beschaving. Ieder die denkt en zich erop beroept dat oorlog in iets anders dan vernietiging eindigt, speelt de oorlogshitsers in de kaart. Ukraine onder leiding van een intellectueel met een dicht-ader had zich onmiddellijk en onvoorwaardelijk moeten overgeven, om het monster niet aan bloed te laten ruiken. Wat vroegen ze ook al weer, in de jaren zeventig, op de keuring voor militaire dienst, zodra je aangaf dat je niet wilde leren schieten? 'Maar wat doe je dan als je met je meisje in het park loopt en iemand wil wat van dat meisje?' Alsof een aanval op het kapitalisme en wat willekeurige landsgrenzen hetzelfde zou zijn als een aanval op wat je lief is...