Skip to main content
  • 02 december 2017
    Nucleaire techniek

Doomsday met Daniel Ellsberg

Henk van der Keur

In New York Magazine staat een lang interview met Daniel Ellsberg naar aanleiding van zijn komende boek 'The Doomsday Machine'. Ellsberg is een voormalig medewerker van het Pentagon die ten tijde van de Vietnamoorlog de zogenaamde "Pentagon Papers" (geheime documenten over de Vietnamoorlog) naar buiten bracht. Die informatie heeft het einde van zowel de Vietnamoorlog als de regering Nixon bespoedigd. Van een overtuigd verdediger van het Amerikaanse defensieapparaat en de doctrine van nucleaire afschrikking transformeerde Daniel Ellsberg langzamerhand tot een vredesactivist. Nu blijkt dat Ellsberg ook vele duizenden pagina's aan documenten over een ander onderwerp had meegenomen: kernoorlog.

Ondanks zijn poging om de gelekte documenten over kernwapens te verbergen gingen ze uiteindelijk verloren, toen de dumpplaats in 1971 werd getroffen door een vloedgolf in een tropische storm. The Doomsday Machine is de reconstructie van Ellsberg op basis van zijn herinneringen en recent geopenbaarde documenten. Toen hij tijdens de Koude Oorlog nog in dienst was als defensieanalist bij het Pentagon, werkte hij mee aan de strategie van "wederzijdse vernietiging" ("mutual assured destruction"). Hij zegt nu dat hij meewerkte aan een "krankzinnig plan" voor "wraakzuchtige genocide".

Hij wilde de wereld al decennia geleden vertellen over de nucleaire dreiging - die nu weer actueel is in de spanningen tussen de VS en Noord-Korea - en vertelt zijn hele verhaal in The Doomsday Machine. In zijn boek gaat hij in op de momenten in de geschiedenis dat een kernoorlog nog maar net kon worden voorkomen. Hij zegt herhaalde malen dat het een mirakel is dat we aan een kernoorlog zijn ontsnapt. Ellsberg vreest dat dit geluk niet blijft voortduren en verklaart dat hij veel heeft nagedacht over Trump's vinger op de kernknop. Hij toont zich blij dat Trump een respectvolle houding toont ten aanzien van Rusland. Hij toont vooral bezorgdheid over de expliciete dreigementen van Trump aan Noord-Korea.