Skip to main content
  • 04 juli 2020
    Noord-Amerika

Verdomd, de 4th of July!

WK

De golf van protesten in de VS is de grootste sinds die tegen de Vietnam-oorlog 50 jaar geleden. Met een sociaal-economische component. De invloed op de rest van de wereld valt te vergelijken met die van de Franse Revolutie van 1789. 

Meer dan 40 miljoen Amerikanen hebben hun baan verloren. Anderen werden ernstig in inkomsten gekort. Mensen die van paycheck tot paycheck leven. Geen reserves hebben. Het heeft geleid tot een stakingsgolf die zijn weerga sinds de crisisjaren '30 niet heeft gehad. Doodgezwegen door onze MSM. Om 'moverende redenen'. Want voor Nederlanders zijn hún erbarmelijke omstandigheden (nog) niet te bevatten. Dat komt nog wel als de miljarden die zijn uitgekeerd (net als in de VS in Europa voornamelijk aan de grote concerns) hier in rekening worden gebracht aan de belastingbetaler/consument. Cold Turkey, zoals in de VS, is hier niet gepast. 'Dat zou maar onrust veroorzaken'. Hier wordt het uitgesmeerd; als onze bammetjes voor de lunch. 

Het gaat in de VS dus om sociale onrust, na een aanslag op de levensomstandigheden van de lagere middenklasse, terwijl ook de van hun koopkracht afhankelijke 'middle-middle class' zwaar wordt getroffen. Hun kleine ondernemingen gaan massaal failliet.

De moord op George Floyd gaf deze sociale protesten een raciaal accent, dat kon dienen om arme mensen -zwart en wit, beiden getroffen door de crisis- te verdelen. Een buitenkansje. Ook de erop volgende (en ons bekende) Beeldenstorm is een welkom stoom afblazen zonder schade voor de positie van de rijken. 

Arme blanken, zwarten en latino's verdelen- dat is de kurk waarop de failliete Wall Street-economie (de staatsschuld van de VS is net zo groot als die van de rest van de wereld) al sinds mensenheugenis drijft. Want als zij zich zouden verenigen is het gedaan met het Establishment. 

Ook blanken en latino's zijn het slachtoffer van politiemoorden die worden toegedekt, al is het aantal zwarten natuurlijk onevenredig groot, net als in de bevolking van de gevangenissen. Iedere Amerikaan weet dat. Trek als je wordt aangehouden en om een identiteitskaart wordt gevraagd op de weg, nooit te snel je portefeuille. Het kan je dood betekenen. 

Het verdeel en heers zal niet werken. Daarvoor is de nood, de strijd voor brood op de plank, te groot. Voor alle armen. Ongeacht hun huidskleur. 

Misschien lukt het nog met het oog op deze verkiezingen, in november.Maar ongeacht of Trump of Biden dan wordt gekozen: de Revolutie in 'the land of the free' komt dichterbij.  (WK)