• 04 juni 2020
    Noord-Amerika

Opstand in VS

JoopFinland

In de VS komt alles samen: het hoogste stadium van het kapitalisme (imperialisme), de grootste crisis van het systeem (extreme armoede; extreme rijkdom) en ook het virus sloeg er ongekend toe, door het ontbreken van gezondheidszorg voor de armen en een nóg verder doorgevoerde privatisering ervan dan hier.

Dat dit een recept oplevert voor opstand verrast ons, omdat MSM stelselmatig fake news over 'het rijkste land ter wereld' hebben verspreid waardoor algemeen grote misverstanden bestaan. Zoals dat Amerikanen 'rechts' zouden zijn. Omdat tijdens de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie alles wat zelfs maar roze was verdacht was, is je daar 'links' noemen niet gemakkelijk. Dáárom is wat er nu plaatsvindt 'in de harten en geesten' van de de Amerikaan des te ongelofelijker. 

Omdat de Democratische Partij, die zogenaamd 'links' is, zich al decennia heeft ontwikkeld als dè belangenbehartiger van de 1% superrijken, is een verdeling in 'links en rechts' zoals wij die gewend zijn niet mogelijk: mensen die in de VS 'links' beweren te zijn, zijn helemaal niet links. En mensen die denken 'rechts' te zijn, zijn dat helemaal niet. 

Als de Clintons of Obama die voor de grote verarming van de middenklasse verantwoordelijk zijn (of Joe Biden nu) 'links' zijn, wil je dat niet zijn. Dat is de achtergrond van de verkiezing van Trump en zijn waarschijnlijke herverkiezing. 

Als de New York Times en de Washington Post 'linkse kranten' zijn (de huisbladen van vernoemde politici die de bevolking armoede hebben gebracht), wil je geen 'linkse pers'. Natuurlijk, hier zijn 'linkse politici' ook helemaal niet links en 'linkse bladen' (denk aan de Volkskrant of zelfs de Groene Amsterdammer) nog minder, maar hier is de verarming van de lagere middenklasse nog niet zover voortgeschreden dat dit in de gaten loopt. 

Dat komt nog wel.

In de VS hebben de mensen bij de vorige crisis in 2008 kunnen zien wat de 'linkse' Obama voor hen deed: niets. Toen het water hen tot de lippen steeg en miljoenen hun huizen kwijtraakten. Die vervolgens (soms voor 1 dollar) door de banken werden opgekocht en voor de volle mep weer verkocht. Voor deze mensen heeft 'links' afgedaan. Ze hebben rechts gestemd (Trump) en zullen dat opnieuw doen. Of de Donald moet er tot november zo'n puinhoop van maken dat ze alsnog afhaken. Dat is de hoop van Washington. 

Bernie Sanders heeft met zijn 'socialisme' en 'revolutie' de deur op een kier gezet, tot hij zich tot verbijstering van zijn aanhang zonder morren achter Biden schaarde. Zijn aanhang stemt nog eerder op Trump. Of op de Green Party die in 2016 onder Jill Stein 5% haalde. Er was even sprake van dat voormalig gouverneur van Minnesota Jesse Ventura (met zijn eigen show op RT-America) de kandidaat zou worden, maar hij heeft er van afgezien. Ventura (een icoon) had zeker verschil gemaakt. 

Door het verraad van Sanders is een deel van zijn aanhang (met name de jeugd) van de weeromstuit verder geradicaliseerd. 'Communisme' is na de ineenstorting van het 'reëel bestaande socialisme' bij onze brave borsten een gepasseerd station. In de VS niet. De belangstelling voor het rijke communistische verleden in Amerika, gesmoord door het verstikkende McCarthyisme, neemt zienderogen toe. Niet bij de 'linkse' lezers van de NYT en 'the Post' natuurlijk, maar bij de geradicaliseerde armen. Ze zijn niet zoals hier gehersenspoeld door MSM, omdat ze niets wat die schrijven nog geloven. Dat wordt hier (ook door links) afgedaan als paranoïde of 'complotdenken', maar is het gevolg van dat ze systematisch bedonderd zijn door 'de vrije pers'. Die net als hier in handen is van het grote geld en desinformatie levert ten behoeve van handhaving van de status quo. 

Er werd en wordt (zoals vaker in de geschiedenis, denk aan de Onafhankelijkheidsoorlog), in de VS met grote belangstelling gekeken naar Frankrijk. De Gele Vesten zijn wereldwijd een voorbeeld, maar in de VS is deze 'kruisbestuiving' echt zeer belangrijk. Ondanks dat, net als hier, MSM de beweging totaal verzwegen hebben. 

Er wordt in onze 'vrije pers' graag de nadruk gelegd op dat dit een 'strijd tussen rassen' zou zijn in plaats van klassenstrijd. Dat zouden ze graag hebben. Maar iedereen die de beelden bekijkt weet dat dit een leugen is. Alle rassen doen mee, net als in Frankrijk. 

Natuurlijk, de smerige racistische moord door politie op een zwarte man in Minneapolis, de zoveelste op rij, was de katalysator. In een kolkende mix van armoede, werkeloosheid en corona. 

Plunderingen; net als tijdens 'Rodney King' in 1992 leggen de media de nadruk op het vernielen en zich toe-eigenen van 'privé-bezit' in het grootwinkelbedrijf. 'Law & Order' zal worden geroepen. Maar de roep zal steeds minder worden gehoord omdat de nood te hoog is. Meer dan 20 miljoen Amerikanen hebben hun baan verloren sinds corona. 'En de stroom rijst al meer en meer'. 

Dit leidt natuurlijk niet direct tot een revolutionaire situatie. Dit wordt een lange weg. Zoals alle revoluties, de Franse en de Russische, dat waren. 

Maar er zit beweging in. En omdat het om het machtigste land ter wereld gaat is de hele wereld erbij betrokken. 

Niet meer wegkijken bij Amerika! Dat kan progressief Nederland zich niet permitteren. 

En natuurlijk gaan onze gedachten naar Marx en Engels, die in 1882 de zetel van de International Working Men's Federation van Londen naar New York verplaatsten, omdat ze verwachtten dat het zwaartepunt van de strijd tegen het kapitalisme daar zou plaatsvinden. 

Ze zouden zomaar alsnog gelijk kunnen krijgen. (WK)