Skip to main content
  • 16 januari 2020

Terugkeerterrorisme 2020: asielrecht afschaffen

JoopFinland

Stel, je hebt in dit land van institutioneel racisme waar nationalisme
hoogtij viert asiel aangevraagd en dat is je geweigerd. Toch voel je je
niet veilig om terug te gaan, hoeveel geld je ook wordt geboden. Je
slaapt zelfs nog liever op straat dan je te laten deporteren. Dat zegt
iets. Maar de politiek zegt het niets. Voorstellen voor straffen en nog
snellere en kortere asielprocedures: politici buitelen weer eens over
elkaar heen in uitingen van xenofobie.

Of je nu de SP hoort of de VVD of het CDA, het is grenzen dicht wat de
klok slaat. Zo nu en dan wordt er eens gedaan of asiel een recht is
wanneer een individuele ‘asielzoeker’ toch wordt erkend en zich
‘vluchteling’ mag noemen. Maar val alsjeblieft wel even op je blote
knieën van dankbaarheid voor deze gunst en bega niet de minste kleine
misstap! Voor het overige laat de huidige staatssecretaris van
deportaties en vreemdelingenhaat Ankie Broekers-Knol er afgelopen zondag 12 januari bij ‘vrolijk rechts’ WNL geen misverstand over bestaan dat het asielrecht in Europees samenzweringsverband wat haar betreft wordt afgeschaft. Het herhaald kunnen aanvragen van asiel als de situatie veranderd is of als er nieuwe bewijzen zijn van het gelijk van de aanvragende vluchteling, vindt ze heel vervelend. Zogenaamde ‘Dublin-claimanten’, mensen die in een tweede land asiel aanvragen, wil ze voortaan gelijk maar deporteren naar het land waar ze vandaan kwamen in plaats van terugsturen naar het land van de eerste registratie (vaak niet eens uit vrije keuze). Non-refoulement, wat is dat?

Asielrecht? Afschaffen dat gezeur. En weer wordt de mantra gehouden van de ‘echte vluchteling’, de mensen die ‘echt onze steun nodig hebben’, die ‘het kind van de rekening worden’. Verdeel en heers werkt altijd, is het motto. De lidstaten van Fort Europa bepalen wie er een echte vluchteling is, welke landen er veilig zijn. In Trouw van 27 november vorig jaar valt terug te lezen hoe geweldig goed die criteria van veiligheid zijn in dit land. Spoiler alert: Not. Willekeur is troef. Een van de landen waarheen Neederland steevast mensen deporteert is bijvoorbeeld Afghanistan, waarheen reizen voor Neederlanders met een paspoort al even steevast met klem wordt afgeraden. Maar ook Marokko staat erop, het land met de vele mensenrechtenschendingen, zoals martelingen en draconische gevangenisstraffen op deelname aan demonstraties. Neederland heeft bovendien een van de langste lijsten van ‘veilige landen’ van de hele EU. Asielaanvragen uit die landen zijn bij voorbaat ‘kansloos’. Maar afgezien daarvan geldt in het algemeen: hongersnood, diepe armoede, klimaatramp… het zijn geen gronden voor het verlenen van asiel.

Stempel: KANSLOOS. Kansloos in alle EU lidstaten die zich achter hekken, prikkeldraad, push back operaties op de Middellandse Zee en misdadige wetten verschuilen en die liever vluchtelingen veroordelen tot verkrachting, martelingen en slavernij in de kampen in Libië, de dood in de Sahara of de Middellandse Zee, of door vrieskou in menig volgestouwd kamp aan de oost- en zuidgrenzen van Europa, of door met scherp schietende grenswachten aan de Turkse grens. De politiek van Fort Europa is de grote financier van mensensmokkelaars maar wast de handen schoon. Neem je zoveel risico om hier asiel aan te vragen? Kansloos! Was maar thuisgebleven en daar doodgegaan, dan kunnen we wat makkelijker beweren dat wij er niet voor verantwoordelijk zijn.

Dit is afschrikbeleid. Het zegt: waag het niet om hier te komen! Maar
hee, vrolijk rechts Neederland hangt aan de lippen van
deportatie-specialist Broekers-Knol die de zaken eens stevig aan zal
pakken. Haar partij, de VVD, stelde al op 6 januari jl: “Wij willen een
compleet ander systeem waarbij mensen überhaupt geen asiel meer kunnen aanvragen in Nederland, maar alleen in de regio, waar ze dan ook worden opgevangen.” Hoe die ‘opvang’ eruit ziet, weten we allang: als een krepeerkamp dat in de periode ‘40-’45 niet zou hebben misstaan, alleen dan zonder dwangarbeid en massamoord. De mensen gaan er vanzelf wel dood.

Kansloos, kansloos, kansloos. Ja, ook de SP, bij monde van kamerlid Van Dijk, doet gezellig mee met roepen. Lees maar mee in de foutste krant van Neederland: “Wat ons betreft moeten de kansloze asielaanvragen zo snel mogelijk worden afgehandeld” gevolgd door alweer: “We bieden plek aan mensen in nood” en let op: “Niet aan mensen die doelbewust misbruik maken van ons systeem.” Natuurlijk! Wie vlucht voor armoede of overstroming of wat voor niet-erkende ellende dan ook is een profiteur. Een verrassing is het overigens niet. De SP grossiert al langer in populisme.

De meest recente loot aan de boom van hetze tegen vluchtelingen kwam gisteren van het CDA, de partij van de gristelijke mores. Die wil
uitgeprocedeerden straffen als zij niet meewerken aan terugkeer naar
hun land van herkomst
.” Ze doen even net alsof de uitzichtloze vreemdelingendetentie, officieel geen straf maar de facto nog veel erger dan straf, iedereen die zich niet ‘vrijwillig’ laat deporteren niet nu al als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. En dus presteert kamerlid Madeleine van Toorenburg het om afgelopen dinsdagavond in Nieuwsuur te zeggen: “Deze vrijblijvendheid
kan niet doorgaan” en “Als je zoveel (*kuch!*) aanbiedt aan mensen om terug te keren en mensen werken niet mee, dan moet je vervolgen.” De VVD verleent natuurlijk direct bijval. Kamerlid Bente Becker van de VVD wil ook “illegaliteit strafbaar maken” en in lijn met Broekers-Knol: "We moeten niet proberen mensen die hiernaartoe komen weg te krijgen, we moeten ervoor zorgen dat ze hier niet naartoe komen."

Voor de zoveelste keer wordt voorgesteld om zogenaamde ‘illegaliteit’
strafbaar te stellen. We hebben al inreisverboden volgens de Europese
terugkeerrichtlijn, we hebben al bestuurlijke opsluiting voor onbekende duur. De vreemdelingenpolitie mag overal invallen doen, huizen doorzoeken en spullen in beslag nemen zonder dat er een rechter aan te pas komt. De dienst Terreur en Verrek mag eigenhandig mensen in een detentiecentrum stoppen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Advocaten worden de vluchtelingen straks ook nog afgenomen zodat ze zich op hun asielaanvraag niet goed kunnen voorbereiden… En! Dan hebben we nu ook nog de nieuwe plannen van Ankie de Terugkeerterrorist… is het nu nog niet genoeg?!

Vluchtelingen tegenhouden, dat mag wat kosten: geld, mensenlevens...
Alles liever dan hen toestaan hier een leven op te bouwen. Er wordt
gebruld en tekeergegaan en stampei gemaakt over mensen die een beter leven zoeken en ze worden voor profiteurs en criminelen uitgemaakt dat het een lieve lust is door iedereen van links tot rechts, en nee, het is nog niet genoeg. Vergeet de klimaatcrisis, we hebben iets veel beters: een vluchtelingentsunami! Vergeet de wapenhandelaren die goud geld verdienen aan bombardementen in Iran, Afghanistan of beter gezegd: waar dan ook ter wereld. Vergeet dat we afstevenen op een derde wereldoorlog uit naam van het heilige kapitalisme, want we hebben iets veel beters om je druk over te maken: je Marokkaanse buurvrouw!

Is het nu nog niet genoeg?! Ik zeg: het is al lang mijlenver voorbij
‘genoeg’. De haat, de hetze, de vuilspuiterij, de misdadige EU-politiek
die mensen de dood indrijft. De VVD met Ankie Broekers Knol en Bente Becker e.v.a., de SP met Jasper van Dijk, het CDA met Madeleine van Toorenburg (vergeet ik nog iemand?)… feitelijk die hele bende daar in Den Haag op het Binnenhof, ze overtreffen al hun voorgangers.
Bovengenoemden overtreffen zelfs Baudet en Wilders in hun valsheid,
simpelweg omdat ze de macht hebben en die graag willen houden of heel graag koste wat het kost de macht willen omdat ze de borealen en hun fascistische plannen graag af willen troeven.
Wanneer zijn er alweer verkiezingen? Dat duurt zeker niet zo lang meer? Heel politiek Neederland staat al in de startblokken met vluchtelingen en migranten als zondebokken hoog op de agenda. Vluchtelingen zijn chantagemiddel en ruilhandel, afleidingsmanoeuvre en speelbal van bevolkingspolitiek. Daar valt mee te scoren!

Je zou haast willen dat er een dag komt dat dit land in een oorlog wordt gestort (ze doen hun best hoor, door dat fregat te sturen), gewoon zodat mensen in dit land leren wat het betekent om te moeten vluchten en dan overal tegen dichte deuren aan te lopen en als verschoppeling te worden behandeld. Maar als vrede- en vrijheidslievend mens is het me toch maar liever als die hele bende daar in Den Haag samen met hun multinationalvriendjes in een lekke boot de Noordzee op wordt geduwd zodat we als ze om hulp roepen kunnen zeggen: kansloos!

Joke Kaviaar