Skip to main content
  • 03 augustus 2009

Repressie is pure winst!

Joke Kaviaar

De PVV stelde kamervragen over de kosten van immigratie. Weekblad Elsevier, PVV's glossy sidekick, rekende het uit voor Wilders en consorten. Het kostte veel. Heel veel. Met name al die kansloze mensen, dat is geld in een bodemloze put, zo werd becijferd.
Ga maar na wat het kost als je mensen alles wilt afnemen, opjagen, opsluiten, op de klinkers teruggooien en tenslotte toch maar eens deporteren. Wat kost al die repressie? Wat kosten de gevolgen van mensen die gedwongen worden tot wat wordt bestempeld als criminaliteit? Wat kost het dat mensen hierdoor ziek worden en overlijden, wat kost het dat mensen zelfmoord plegen? Wat kosten alle benodigde diensten en ambtenaren? Wat kost de controle op die ongewensten? Wat kosten computers, gebouwen, voertuigen? Wat hebben we allemaal nodig?

Politie
Justitie
Rechterlijke macht
Immigratiedienst
Dienst terugkeer en vertrek
Detentiecentra
(privé-)Bewakers
Medici
Begrafenisondernemers
Marechaussee
Vliegtuigen (waaronder charters)
Bijdragen aan grensagentschap Frontex
...

Zou het niet logischer zijn in te zien dat we de ellende van al die mensen zelf hebben veroorzaakt, en dat we dus voor de kosten moeten opdraaien en moeten stoppen met dat gejammer over 'minstens 100 miljard'? Of beter gezegd: we zouden ons rijk moeten rekenen met al die mensen, die we weigeren in hun bestaan te accepteren.

Het is namelijk niets anders dan pure winst, hoe je het ook bekijkt. Al die diensten, al dat werk, al die repressie, dat is goed voor de economie. Het is: werkgelegenheid! En het is toch 'eigen volk eerst' met die werkgelegenheid? We hebben toch ook liever dat het óns werk oplevert dan dat we de mensen die hier een bestaan zoeken verwelkomen en hun eigen kost laten verdienen? We investeren uit eigen keus voor het afnemen van bestaansrecht. Dus wat zeurt de PVV nu eigenlijk?

Het gáát niet over geld.

Het gaat over het instandhouden van de klasseverschillen, van het racisme, van de terreur. Het gaat over het instandhouden van de kapitalistische grootgraaierij op wereldniveau. Het gaat over de vernietiging van de leefwereld van arme bevolkingen ten gunste van alles wat wij nog meer willen bezitten. Het gaat over macht. En dat mag best wat kosten, want het levert vooral heel veel op.

En dan dondert het niet dat er slachtoffers vallen. Dan dondert het niet dat de overheid weer kapitalen moet uitgeven aan een geldverslindend onderzoek en proces rond de Schipholbrand. Nieuwe detentiecentra staan al en worden gebouwd terwijl ik dit schrijf en de brandveiligheid is nog altijd van secundair belang. We hebben geld zat om voor de gevolgen op te draaien.

We hebben geld zat om illegaal en ongewenst verklaarden jarenlang in uitzichtloze opsluiting te houden. We hebben geld zat om schadevergoedingen te spenderen aan slachtoffers van de Schipholbrand die onder het post-traumatisch stress syndroom lijden. We hebben geld zat om Ahmed Isa voor drie jaar op te sluiten voor de Schipholbrand omdat we een zondebok nodig hebben. En we hebben tenslotte ook nog eens geld zat om al die advocaten te bekostigen die we nodig hebben om de illusie dat er rechtvaardigheid te vinden valt in de vreemdelingenwet, dat er recht gesproken wordt in het strafrecht, in stand te houden.

We hebben alles onder controle. Ons belastinggeld wordt goed besteed!