Skip to main content
  • 14 september 2010

Nederlanders integreren niet

Wendela de Vries

Nederlanders zijn niet geïntegreerd. Ze zitten nog steeds vast in hun wereld van zitzakken en kaasplankjes, Calvijn, Sinterklaas en Maria-kaakjes. Het bizarre feit dat het Suikerfeest nog steeds geen vrije dag is, is een uitwas van stagnerende integratie. We trekken het niet dat de wereld verandert. 

Zo komen er bijvoorbeeld steeds meer fietspaden in Nederland. Veilige losliggende paden langs drukke straten, doorgaande fietssnelwegen die steden verbinden en een prachtig fietsknooppuntennetwerk voor de funfietser. Jammer alleen dat het aantal fietsende Nederlanders verhoudingsgewijs afneemt. Want fietsen is voor kaaskoppen. Allochtone jongeren gaan met bus of tram naar school, en kopen daarna zo snel mogelijk een scooter of een auto. Is dat erg? Jazeker, want het is slecht voor het milieu, slecht voor hun conditie en slecht voor het fantastische fenomeen fietsen. Dat in Nederland in tegenstelling tot de rest van de wereld, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen een acceptabele manier van verplaatsen is. Is er dan geen belangenvereniging die de unieke plek van de fiets in ons vervoerssysteem kan promoten? Jazeker, die is er wel, maar die is niet geïntegreerd. Mischien heeft de ENFB ooit een cursus fietsen voor allochtone vrouwen gegeven, maar dat was een incidentele oprisping. De ENFB houdt zich bezig met steeds meer fietspadkilometers voor een steeds kleiner deel van de bevolking. Vreselijk jammer, want de fiets is een wezenskenmerk van onze cultuur. Wie krijgt Mo op de fiets?

Ook de belangenvereniging voor homosexuelen heeft zitten slapen. Iedereen is immers intussen tolerant geworden, op een paar hopeloze gevallen op de Veluwe na. Dus houden actieve homo's zich tegenwoordig bezig met de hersenloze herrie van de Gay-parade. Als de boten vertrekken, vlakbij mijn huis, kan je elkaar amper meer verstaan. Hou ramen en deuren dicht want de homo's komen langs. Als ik niet ook hele saaie homo's kende die het liefst een boek lezen zou ik er vooroordelen van krijgen. Intussen groeien er kinderen op, buiten het bevrijde homoblikveld, die homo's zien als een mensensoort dat nog lager op de maatschappelijke ladder staat dan zijzelf. En voor wie homomeppen een bevrijdende zaterdagavondsport is geworden. Boze demonstraties van homo's zijn er intussen gehouden, maar behalve dat het natuurlijk goed is voor het moreel doet het weinig aan de oorzaak.

Individuele homo's nemen nu weer het voortouw. Bamber Delver, ooit medeoprichter van homoknokschool Tijgertje (waar je inmiddels ook homoseksueel kunt badmintonnen), organiseert binnenkort een conferentie over geweld tegen homo's, met speciale aandacht voor het onderwijs.  Het lijkt me logisch in dit kader om seksuele voorlichting weer in het curriculum van alle basisscholen op te nemen, dan kan je het hele spectrum van seksualiteit bespreekbaar maken, waarvan ten onrechte gedacht schijnt te worden dat alle kinderen in het moderne Nederland daar thuis wel over geïnformeerd worden.

Er zijn nog veel meer organisaties in het maatschappelijk middenveld die voornamelijk bestaan uit kaaskoppen. De milieubeweging, de vredesbeweging en de vrouwenbeweging, voor zover die nog bestaan, worden gedomineerd door visies en kwesties waar de meeste Nieuwe Nederlanders helemaal niet mee bezig zijn. Terwijl het opkomen voor gezamenlijk belang bekend is als een grote integratiedrijfveer. In deze tijden van Verdeel en Heers zouden we wel eens wat meer mogen integreren.