Skip to main content
  • 09 december 2018

Mensenrechten in Marrakesh? Blokkeer ook eens een vliegtuig!

Joke Kaviaar

Morgen maandag 10 december 2018, is het de Dag van de

 

Mensenrechten. Het is ook de dag waarop uitspraak wordt verwacht in de
zaak van de Stansted 15: een groep mensen die op 28 maart 2017 erin
slaagde om een vliegtuig tegen te houden dat gebruikt zou worden voor
een deportatie chartervlucht vanaf vliegveld Stansted in Engeland. [1]

Ook op deze dag: de VN bijeenkomst in Marrakesh tijdens welke het
inmiddels veelbesproken VN-migratiepact wordt ondertekend. Dat lijkt
heel wat, maar intussen worden de Stansted 15 op grond van draconische
aanklachten van terrorisme (in gevaar brengen van vliegverkeer) bedreigd
met levenslange gevangenisstraffen omdat zij onderling wel een
migratiepact hebben getekend: om deportaties tegen te gaan.

Wat betekent dit allemaal in het kader van de Dag van de Mensenrechten?
Niets anders dan dat de schendingen van mensenrechten in Fort Europa
beleid zijn en dat mensen die vluchtelingen voor de deportatiedood
hebben behoed worden vervolgd. En het Marrakesh akkoord? Doel: migratie
tegengaan. Een lege huls met een mooie naam die niks verbetert voor
migranten, voor vluchtelingen, gebaseerd op bestaande wetten. [2] Een
akkoord dat vooral tot doel heeft landen in Afrika te laten tekenen om
hen zo tot meer samenwerking met Fort Europa te kunnen bewegen.
Nee, er verandert niets, ook al proberen extreem-rechtse politici er nog
zoveel electoraal gewin uit te halen met hun geraas en getier dat door
dit akkoord afgewezen vluchtelingen hun deportatie zelf kunnen
verijdelen. Stel je voor! Maar het is niet zo. Detentiecentra,
deportaties, grensbeveiliging en -militarisering, het gaat door als vanouds.

Het enige dat daadwerkelijk iets verandert, is een actie als die van de
Stansted 15. Zij waren effectiever die vroege morgen in maart 2017,
vastgeketend aan elkaar met lock-ons, dan dat het hele Marrakesh akkoord
ooit zal zijn. En er zijn meer voorbeelden en verhalen van mensen die
vervolgd worden omdat zij daadwerkelijk iets veranderden. Een Franse
boer bijvoorbeeld, die mensen het land binnenbracht. [3] Of mensen in
Brussel die hun woning open stelden. [4] Tunesische vissers die
vluchtelingen redden. [5] Een Zweedse vliegtuigpassagiere die weigerde
te gaan zitten en zo de deportatie van een man naar Afghanistan
voorkwam. [6]
Op de Dag van de Mensenrechten wordt vooral dit duidelijk:
mensenrechten, daar veegt niet alleen Baudet zijn reet mee af, maar de
hele Europese Unie, alleen zeggen ze het niet. Ze ondertekenen liever
een verdrag zonder gebonden te zijn aan de uitgesproken intenties
daarin, en blijven ervoor zorgen dat mensen blijven verdrinken in de
Middellandse Zee en uitdrogen in de Sahara.

Het enige echte migratieverdrag is er eentje dat de volledige erkenning
inhoudt dat migratie noodzaak is in een wereld die vernietigd wordt door
kapitalistische uitbuiting, en neokoloniale en imperialistische
oorlogsvoering. Zolang mensen op vlucht worden gejaagd door racistisch,
nationalistisch en neoliberaal beleid kun je nog zoveel letters op
papier zetten en dat een migratiepact noemen, maar de praktijk blijft
hetzelfde. Dit is geen verdrag bedoeld om migratie voor iedereen en
altijd mogelijk te maken, of dat nu is op de vlucht voor geweld,
vervolging of oorlog, of voor klimaatverandering, armoede en honger. Het
is een intentieverklaring voor de EU om Afrikaanse ondertekenaars mee om
te oren te slaan: jullie zouden meewerken en mensen terugnemen, doe dat dan!

Afgelopen week werd bekend dat een reddingsoperatie op de Middellandse
Zee door het schip Aquarius wordt stopgezet. Artsen Zonder Grenzen
verklaart: “De Italiaanse regering, gesteund door andere Europese landen, heeft
onze hulp als onwettelijk bestempeld, verdacht gemaakt en geblokkeerd
door de registratie van het schip in te trekken. Daardoor kan de
Aquarius niet uitvaren, waardoor alle hulpverlening onmogelijk is
geworden.” [7]
Intussen versterkt Frontex, het Europees Grensagentschap dat elk jaar
meer en meer volgepompt wordt met geld, de surveillancemogelijkheden en
deelt de daaruit voortvloeiende informatie vanaf eind december met
Libië. [8] Juist. Libië. Dat land waar vluchtelingen in kampen tot slaaf
worden gemaakt en verkocht, waar mensen systematisch worden gemarteld,
vrouwen worden verkracht. Mensenrechten?!

We vragen ons steeds weer af wat we kunnen doen om dit tij te keren.
Politici trekken zich van protesten niets aan, of de druk moet te groot
worden zodat twee kinderen alsnog worden gepardonneerd. Een druk,
opgevoerd door Lili en Howick zelf, door weg te lopen. Maar het is
uitzonderlijk, vooral de moed van die kinderen. Maar er kunnen nog
zoveel rapporten worden opgesteld over de gevolgen voor kinderen die
gedeporteerd (dreigen te) worden, de regering haalt de schouders
collectief op, zelfs in het aangezicht van een kerkdienst in Den Haag
die al meer dan 1000 uur aaneen duurt, om de deportatie van een
daarbinnen gevlucht Armeens gezin tegen te houden. [9]

Wat we kunnen doen om dit tij te keren? Meer doen dan demonstreren. Ook:
directe actie met direct resultaat of gevolg. Zonder risico is dat niet.
Daarin zit echter wel de keuze die nodig is om samen met vluchtelingen
de Europese wetgeving met al zijn hekken, grenzen, muren en
gevangenissen te trotseren, zoals zij dat doen omdat ze niet anders
kunnen. Wat nodig is: letterlijk de uitvoering van beleid stoppen, op
zijn minst lang genoeg dwarsbomen om levens te redden, zoals de Stansted
15 deden. En er zijn meer voorbeelden van grensoverschrijdende
activiteiten. Ik noemde ze zojuist. Vliegtuigen kunnen aan de grond
worden gehouden. Schuilplaatsen en vervoer over grenzen aangeboden. En
meer! Hekken van grenzen en kampen kunnen doorgeknipt. Sta in de weg bij
racistische ID controles en geef mensen de kans ervandoor te gaan. Hou
de smeris tegen. Bezet, blokkeer, frustreer, saboteer. Samen en solidair
met migranten, met vluchtelingen: ruimte opeisen, panden kraken, zorgen
voor veiligheid.
Voor een einde aan de oorlog tegen vluchtelingen moeten we ons bewapenen
met de wil om tegen de stroom in te gaan. Zo maken we ons eigen
migratieverdrag. Zonder compromis. Zo maken we ons eigen echte
migratieverdrag. Zonder Verenigde Naties. Met Verenigde Actie!

[1] http://enddeportations.com/2017/03/facing-deportation/
[2] https://www.mo.be/analyse/10-redenen-voor-het-parlement-om-het-migratiep...
[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/10/franse-boer-die-vluchtelingen-hielp...
[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/23/migranten-helpen-heel-verdacht-a275...
[5] https://nos.nl/artikel/2249142-protest-in-tunesie-tegen-italiaanse-arres...
[6] https://www.hln.be/nieuws/buitenland/zweedse-studente-die-vliegtuig-aan-...
[7] http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/07/reddingsschip-aquarius-g...
[8] https://digit.site36.net/2018/12/07/eu-to-process-confidential-security-...
[9] https://dagblad070.nl/al-1000-uur-kerkdienst-tegen-uitzetting-armeens-ge...

Joke Kaviaar