Skip to main content
  • 06 december 2009

Fort Europa breidt opnieuw uit

Joke Kaviaar

Het was een onopvallend bericht vorige week: Malta krijgt EU-bureau voor asielbeleid. Zou het toeval zijn dat dit "ondersteuningsbureau voor asielzaken”, het EASO, op een eiland precies tussen het Afrikaans continent en Italië wordt gevestigd? Hoe dan ook, ze hebben het goed stil weten te houden en het is wel even zoeken naar informatie. Zo kom je met de zoekterm EASO helemaal nergens. 

Het belooft allemaal, zoals met alles dat uit de hogedrukketel van de Europese Unie komt, weinig goeds, al doet Albayrak haar best om er een humaan tintje aan te geven. Zo meldt het bericht: “Albayrak wil dat de EU de gegevens in kaart brengt van vluchtelingen die bij hun poging om in de Europese Unie asiel te krijgen om het leven komen.” En: “Niet alleen uit respect voor het menselijk leven, maar ook om familieleden te kunnen helpen die op zoek zijn naar hun verwanten.” Respect voor het menselijk leven? Hoe zit het dan met al die doden die er vallen in detentiecentra, op straat, en bij pogingen om dat mooie Fort van ons binnen te komen? Hebben we, mevrouw Albayrak, respect voor hen op het moment dat ze dood zijn? Dan pas?

Ach! Waarom zouden we nog verbaasd zijn, en de aap komt al snel uit de mouw, want één zin verder wordt Albayrak als volgt geciteerd: “Bovendien zou de registratie ook informatie kunnen verschaffen over migratieroutes.” Alsof het om de jaarlijkse vogeltrek gaat!

Terug naar de zoekopdracht die meer informatie moet verschaffen over wat 'we' aanmoeten met vreemdelingen die per boot hierheen komen - en dan bedoelen we niet de pakjesboot van Sinterklaas! Brussel, 18 februari 2009: “Vandaag heeft de Commissie een voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken aangenomen.” Zo lang zitten ze dat dus al te bekokstoven, terwijl intussen de Franse lidstaat mensen in Calais opjaagt, de Italiaanse lidstaat de straten voor een witte kerst laat schoonvegen, en de Nederlandse lidstaat ijverig doorbouwt aan meer deportatiecentra en haar IND op studiereis naar Griekenland stuurt.

Verder uit het bericht op europa.eu: “Er kan nu snel een operationeel agentschap worden opgericht, dat de samenwerking tussen de lidstaten op asielgebied coördineert en versterkt.” Inderdaad: dat belooft weinig goeds: “Versterking van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten, zodat de diverse nationale praktijken op elkaar kunnen worden afgestemd.” Hoewel er wordt gesproken over een “coherenter en rechtvaardiger asielbeleid” (rechtvaardig? Voor wíe?), die praktijken waar het over gaat, zijn bekend. Je hoeft geen geleerde te zijn om te begrijpen dat uit de navolgende zin valt af te leiden dat het EASO een soort van administratieve facilitator van het militaristisch agentschap Frontex gaat worden: “..coördinatie van de ondersteuningsteams van nationale deskundigen, die kunnen worden ingezet op verzoek van lidstaten die op hun grondgebied worden geconfronteerd met een massale toestroom van asielzoekers.”

Tot zover Europa. In Nederland neemt intussen de repressie hand over hand toe. Uitbreiding van de bevoegdheden van de vreemdelingenpolitie, meer en snellere ongewenstverklaringen, en meest recent een wetsvoorstel dat er voor moet zorgen dat al wie ooit ook maar even 'illegaal' is geweest, nooit meer kans maakt om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat hierdoor nóg meer mensen een zwervend bestaan zullen moeten leiden, daarom bekommert Albayrak zich niet. Het is al erg genoeg dat er steden zijn die tóch nog weigeren om hun noodopvang te sluiten. Daar heeft Nebahat haar handen vol aan. En dan het geklaag over al die niet uitzetbare op straat gezette mensen! Worden ze niet opgesloten, is het wéér niet goed!

Ter Apel: de gemeente had bij de komst van de 'nieuwe' (ahum!) 'vrijheidsbeperkende locatie' geëist dat er binnen hun dorpsgrenzen geen mensen zouden worden 'geklinkerd'. Dat staat zo bruut, dan zouden de burgers wel eens kunnen gaan morren. Oplossing van justitie: breng ze in een busje naar het dichtstbijzijnde treinstation buiten Ter Apel en klinker ze daar.

De EU wil ook iets doen aan mensenhandel. Daartoe moet zij zich zelf opheffen, en met zichzelf  Frontex, EASO, de immigratiediensten, de detentiecentra en alle wetten en regels die migratie zodanig moeilijk en gevaarlijk maken, dat mensen niet anders kunnen dan zich te wenden tot mensensmokkelaars die zeggen de route te kennen, hoge geldsommen voor hun specialisme verlangen, en mensen vervolgens in gammele bootjes zetten, in laadruimtes van vrachtwagens, en dwingen tot prostitutie en andere vormen van uitbuiting om hun schulden af te betalen. Alles mogelijk gemaakt door de toenemende repressie van Fort Europa!

De burger met een paspoort die zich wijs laat maken dat het met de immigranten louter om criminelen gaat, hoeft er niets van te merken. Het speelt zich alles ver buiten de Nederlandse grenzen, of de grenzen van hun dorp of stad, af. Of achter de muren, de hekken en het NATO draad van de gevangenissen. Gelukkig kerstfeest.