Skip to main content
  • 20 maart 2012

De prestatie van het illegalen vangen

Joke Kaviaar

Een dealtje gesloten tussen Leers, Opstelten en Kuijs, de voorzitter van de raad van korpschefs: dit jaar tien procent meer illegalen vangen dan in 2010. Een totaal van 4800 is het streefgetal nu, als je dat weten wilt. (zie deze website).
Hoe ze deze tot getal gereduceerde mensen gaan opsporen is al lang en breed gefaciliteerd: grenscontroles met een camerasysteem op de snelwegen aan de grens (zie deze website), verplicht vingerafdrukken afstaan bij de aanvraag van asiel, vingerafdrukkenscanners op straat, afgewezen vluchtelingen ophalen bij de vrijheidsbeperkende locaties...

Laatst sprak ik een vrouw die voor haar werk in Amsterdam Zuid-Oost moet zijn. Een blanke vrouw, net als ik. Zij verhaalde van de intensieve jacht in het stadsdeel, dat deels nog altijd bestaat uit de oude Bijlmerflats.
Wie herinnert zich nog Michael Osey uit Ghana? (zie deze website). Op 4 oktober 2007 trachtte hij in één van die flats aan een politierazzia te ontkomen en viel zijn dood tegemoet. Hij was nog maar pas vrij uit Kamp Zeist. Een gesprek met vrouwen uit Oeganda en Ghana een paar weken geleden leerde me dat dit soort dingen vaker, dus nog steeds, gebeuren in de Bijlmer. Eén van hen vertelde me hoe zij met haar dochtertje 's avonds na 8 uur de straat niet meer op durft. De kans op controles is dan te groot. Een zelfopgelegde avondklok dus, een dictatuur waardig. Ook gebeurd in de Bijlmer: de inval in Grand Café Zuidoost, waarna een groep Nigerianen op de bekende barbaarse wijze per chartervlucht werd gedeporteerd, ook in 2007. (zie dit verslag).

Beide gebeurtenissen kwamen terug in mijn gedachte toen deze blanke vrouw vertelde over de controles die zij tot haar afschuw regelmatig inliep. Het afzetten van het gehele station Bijlmer waarbij iedereen langs een drugshond moet lopen, of fouilleeracties worden gehouden, of ID controles worden uitgevoerd. Maar niet alleen daar, het is overal raak in Zuid Oost. Het alles gebeurt uiteraard racistisch selectief. “Ik schaam me dat ik Nederlander ben. Ik mag doorlopen met mijn blonde haren en mijn blanke huidskleur. Het is overduidelijk gericht op het vangen van mensen zonder papieren.”

Hoe de politie dat aantal van 4800 denkt te gaan halen, “moet ze zelf weten” aldus het drietal samenzweerders, “Ze kan daarbij rekening houden met de 'couleur locale'.” Dat is dus een eufemistisch begrip voor de gericht racistische praktijken zoals hierboven beschreven. De Oegandese vrouw vertelde me over de enorme angst die er leeft onder andere vrouwen die zij kent. Zelf wil ze graag in actie komen, zei ze, “You have to overcome the fear”.

Daar kan menig Nederlander met zijn of haar grote bek een voorbeeld aan nemen. Veel te weinig mensen spreken zich uit tegen het fascistische regime dat steeds meer het gezicht laat zien. Het regime van een Nederland dat aan alle kanten probeert te ontkomen aan naleving van Europese afspraken en zgn. mensenrechten. Niet dat die mensenrechten zoveel voorstellen, want ze zijn per definitie onderhevig aan uitzonderingen en bepalingen die vooral de staten met hun grenzen gunstig gezind zijn. Maar zelfs dat is de Nederlandse staat al teveel. Leers zou maar met moeite in Europees verband zijn zin krijgen om de regels voor gezins- en arbeidsmigratie naar Nederlandse wens op de schop te krijgen, maar het valse schoothondje van Wilders houdt zijn poot stijf en verkondigde onlangs in Polen nog dat Nederland 'een gidsland' blijft en zet daarmee de lijn van zijn voorganger Albayrak, die op haar beurt al geduchter was dan Verdonk, voort.

In eigen land krijgen de nazi-democraten uit Den Haag steun uit alle hoeken van de samenleving, zoals van de Connexxion buschauffeurs die domestic workers, die bij hen in de bus stapten om in een dure villawijk een schamel loon te verdienen, aangaven. Op kamervragen over deze arrestatie van de schoonmaaksters met een 'negroïde uiterlijk' antwoordde Leers op 15 februari: “Ik ben in gesprek met de politie hoe op rechtmatige wijze het vreemdelingentoezicht kan worden geïntensiveerd” en “Een eventuele onrechtmatige staandehouding doet echter niet af aan de verplichting van illegale vreemdelingen om Nederland te verlaten. ”.

Leers heeft een reeds lang bestaande praktijk volledig carte blanche gegeven, en zo wordt de verder te intensiveren klopjacht met nu een vangstquota van 4800 illegalen méér per jaar een makkie. Alle middelen die kunnen leiden tot deportatie van ongedocumenteerden zijn geoorloofd, onrechtmatig of niet. Hij spreekt nog even over schadevergoedingen voor de onterechte aanhouding, maar hoe mensen die gedeporteerd zijn deze ooit moeten krijgen, daarover breekt hij zich het hoofd niet. Tot slot schrijft Leers: “Ik distantieer mij van de term ‘klopjachten’. De aanpak van mensenhandel is een prioriteit van dit kabinet, omdat het een zeer ernstig misdrijf betreft dat een grote inbreuk maakt op de mensenrechten en leidt tot mensonterende omstandigheden. ”

Kijk aan. Leers is het dus met mij eens dat hij aangepakt moet worden. Het is tenslotte het beleid van hemzelf, van dit kabinet, van de voorgaande kabinetten en van de hele EU om mensen te illegaliseren en daarmee de deur naar uitbuiting en 'mensenhandel' wagenwijd open te zetten voor door de overheden zelf in ruime mate  gefaciliteerde louche figuren.

Intussen maken verreweg de meeste mensen in dit land zich druk over de bezuinigingen, het betalen van de hypotheek, de kosten van een kaartje voor het theater, huur en ziektekostenverzekering, het korten op uitkeringen, het verhogen van boetes...  én over al die vreemdelingen die 'ons land' zoveel geld kosten dat zij al die bezuinigingen allemaal nodig zouden maken. Een geld dat ze kosten! Reken maar uit: voor al de ambtenaren die zich ermee bezig houden, al die gebouwen die nodig zijn voor 'opvang' en opsluiting, al dat geld dat het kost om mensen uit te buiten en te achtervolgen, op straat te zetten en het land uit te zetten. Menig directeur van menig multinational doet nog even een greep in de volle kas van zijn bedrijf, maar dat mag, anders gaat hij elders zijn salarisverhoging van twintig procent en zijn vette bonus opstrijken en verlaat hij dit land. Maar laat dit nu juist een profiteur zijn die 'we'  wèl graag hier willen houden! Laat dit nu juist wèl een profiteur zijn..

Het Centraal Opvang Orgaan asielzoekers komt ook al geld tekort en gaat 'opvanglocaties' sluiten. Er zijn te weinig asielzoekers... Verdomd, hebben we ze toch weer nodig, die 'asielzoekers'! Om ze af te kunnen wijzen allicht, anders moeten er gedwongen ontslagen vallen onder de Nederlanders die voor het COA werken, en zo zijn we weer aangekomen bij de deportatie-industrie die input nodig heeft om te kunnen blijven draaien. Input uit illegalisering, uitbuiting en mensenhandel. En dus blijft er geld ingepompt worden.

Een bericht van 16 februari: “Het Europees grensbewakingssysteem Eurosur, dat in 2013 operationeel moet worden, gaat zeker 338 miljoen euro kosten..” (zie deze website).
Het is hetzelfde jaar waarin de nieuwe uitzetbajes op Schiphol in gebruik genomen gaat worden. Politici, AIVD, NCTB, justitie en betrokken bedrijven maken zich vooral druk om het verzet tegen het 'vreemdelingenbeleid' en de bouw van deze en andere nieuwe gevangenissen, omdat het de verantwoordelijken aanwijst. Maar als je de bescheiden sabotage- en verzetsacties uit het afgelopen jaar afzet tegen de stelselmatige terreur, de harde realiteit van alle dag, waar zovelen dagelijks winst uit maken en zovelen dagelijks het slachtoffer van worden kun je niet anders dan concluderen dat het allemaal nog lang niet genoeg is.

4800 mensen, dát is vanaf 2012 de vangst van illegalen op jaarbasis als het aan Leers ligt. Een kil cijfer met voor elk cijfer een mens met leed en angst, zonder bestaan en zonder toekomst. Zo worden mensen één voor één in stilte vernietigd door geestelijke en lichamelijke marteling.

Klopjacht +  verdwijningen + doden = ernstig misdrijf = aanpakken