Skip to main content
  • 25 maart 2012

Wie is De nar?

Jose van Leeuwen

Sinds enkele dagen zie ik deze reclameboodschap voor een tentoonstelling in Den Haag en deze deed mij direct denken aan Han ten Broeke. Ik hou niet van op de persoon gerichte aanvallen, maar wil nu toch mijn gevoelens over hem met de lezers delen.

Han ten Broeke is een zeer vriendelijk uitziende man, altijd een glimlach en uitgestoken hand als hij mij ziet. Tijdens meerdere bijeenkomsten heb ik hem bekritiseerd als het ging om oorlog en vrede. Toch bleef hij heel netjes en vriendelijk en bood mij zelfs een keer zijn overgebleven consumptiebon aan. Deze heb ik net zo vriendelijk en netjes afgeslagen en ben daar blij om.

Afgelopen week was er een debat over de samenwerking tussen Nederland en Israël in de Crea te Amsterdam. Aanwezige sprekers waren, Han ten Broeke van de VVD, Harry van Bommel van de SP, Haim Divon ambassadeur van Israël en Nabil Abuznaid, hoofd van de Palestijnse delegatie voor Nederland. Omdat Palestina niet erkend wordt als zelfstandige staat is er geen vertegenwoordiger op ambassadeursniveau. De aanvraag bij de VN om te komen tot een vrije en onafhankelijke staat Palestina,  is met name door de baas van Han ten Broeke, Uri Rosenthal, voorkomen en tegengewerkt. Zelfs de veroordeling van het stijgende geweld door kolonisten, tegen de Palestijnse bevolking op de door Israël bezette West Bank, werd tegen de algemene richtlijnen van  de Europese ambassadeurs in, door  Uri Rosenthal verworpen.

De Nederlandse regering sluit zich als enige niet aan bij de kritiek van EU-landen op geweld van Israëlische kolonisten”. Een Europese diplomaat zegt over de Nederlandse houding in Europa: “Wat we waarnemen is de hardste Nederlandse houding ooit, een houding die in wezen overeenkomt met de hardste opstelling binnen Israël”. (NRC 14 maart 2012).

Het debat over de samenwerking tussen Israël en Nederland ging eigenlijk alleen over de situatie in Israël en Palestina . Er was weinig aandacht voor de samenwerking tussen Israël en Nederland, maar die samenwerking mag  wat mij betreft gestopt worden. De titel van het debat ”The Netherlands & Israël - An Exclusive Affair?”was dus enigszins misleidend.

Han ten Broeke noemde zich vriend van Israël en ontkende dat het de PVV is geweest die de versteviging van de relatie tussen Nederland en Israel heeft bedongen. Dat heeft de regering zelf gedaan om de PVV de wind uit de zeilen te halen. “Die man met die haren”, Han ten Broeke maakte een beweging rondom zijn hoofd, die man “Geert Wilders”, heeft dit niet bedacht maar de VVD en en de heer van Ormel, buitenlandwoordvoerder voor het CDA en goede vriend van Israël. Geert Wilders zou nooit ingestemd hebben met een twee-statenoplossing omdat er volgens hem al  een Palestijnse staat is, namelijk Jordanië.

Israël, dat alle VN-resoluties naast zich neerlegt, blijft alle steun krijgen van deze regering. Volgens Han ten Broeke zijn sancties wegens het schenden van internationale verdragen door Israël niet het middel om druk uit te oefenen, geen sancties tegen Israël en/of Palestina. De Palestijnse autoriteiten krijgen van Nederland vele miljoenen euro’s steun waarmee projecten worden betaald die het leven van de Palestijnen verbeteren. Han ten Broeke is naar eigen zeggen “niet geheel op de hoogte wat betreft de door het IDF /kolonisten vernietigen van projecten dat met Nederlands belastinggeld zijn betaald”.

Sancties tegen Irak waren indertijd helemaal geen probleem. Deze sancties, waar met name de zwakkeren en kinderen het slachtoffer van waren, hadden vele duizenden doden tot gevolg. Ook nu nog zijn sancties tegen staten die een niet-Westerse koers willen varen geen enkel probleem.

De toename van ultraorthodoxe joodse inwoners in Israël zou volgens hem helemaal te begrijpen zijn. Dit zou volgens hem komen door de veiligheidssituatie in Israël. Je kunt toch niet met droge ogen beweren dat het bespugen van niet-kuis-genoeg-geklede-meisjes iets met de veiligheid te maken heeft? Meisjes verbieden te zingen, het instellen van gescheiden stoepen en vrouwen die achter in de bussen moeten zitten; heeft dat iets met veiligheid te maken? Maar wat kun je nog verwachten van de VVD, Mark Rutte vindt ook dat de SGP veel overeenkomsten heeft met de VVD.

De Palestijnen zouden Han ten Broeke hebben teleurgesteld. Ja, u leest het goed, Han ten Broeke is teleurgesteld in de Palestijnen. Wat hij daarmee bedoelt is mij nog steeds onduidelijk. Wil hij dat ze nog meer land afstaan zonder zich te verzetten, nog meer waterputten laten innemen zodat zij hun land helemaal niet meer kunnen bewerken, nog meer bomen door het IDF laten vernietigen, de muur misschien door alle dorpen laten lopen zonder dat de Palestijnen zich verzetten, kinderen al gelijk na de geboorte in administratieve detentie plaatsen en/of alle vrouwen steriliseren ter voorkoming van meer Palestijnse inwoners? Misschien kunnen wij wat extra honden sturen die Palestijnse demonstranten kunnen aanvallen tijdens hun wekelijkse demonstraties tegen de muur of inname van waterputten, dat zou een goed idee kunnen zijn.

We kunnen ook samen vragen of het een beter idee is om kinderen vóór 4 uur ‘s nachts geboeid op straat te gooien i.p.v. om 4 uur,  en kinderen niet om 5 uur ‘s nachts wakker te maken om foto’s te maken maar dat juist om 3 uur te doen. Het aantal kinderen wat wordt gemarteld in militaire gevangenissen kan verhoogd worden met 100 procent.

Het is mij een raadsel en daarom fantaseer ik er een beetje op los om op die manier Han ten Broeke van ideeën te kunnen voorzien. Het lijkt mij voor hem heel vervelend om zich zo teleurgesteld te voelen en ik wil hem graag van dit gevoel afhelpen. Natuurlijk kan ik ook de PVV vragen of zij nog suggesties hebben om Han ten Broeke van zijn teleurstelling af te helpen.

Maar waar blijf ik dan met de titel “Wie is De nar”?