Skip to main content
  • 04 juli 2023

Jenin, oh Jenin

Jose van Leeuwen

Ralph Dekkers zei gisteren op radio 1 dat het Israelische leger een aanval had uitgevoerd op Jenin. De reden voor deze aanval zou de moord op 4 kolonisten op 20 juni door Palestijnen zijn . Wat hij er niet bij zei is dat op 19 juni het Israelisch leger een veldslag voerde in Jenin: 5 doden, 91 gewonden waarvan 23 in zeer kritische toestand. Een meisje van 15 werd door haar hoofd geschoten terwijl zij thuis was. Een journalist werd in zijn buik geschoten en anderen werden onder schot gehouden om hen te belemmeren hun werk te doen.

Na de aanval en moord op de kolonisten, pleegden kolonisten ware progroms in Palestijnse dorpen. Landbouwgrond werd in de fik gestoken, huizen, bezittingen, alles ging in vlammen op. Het Israelisch leger stond er bij en keek er naar, hield zelfs Palestijnen onder schot die zich verzetten. Zelfs dieren werden het slachtoffer van wraakacties.

Minister Bezalel Smotrich, minister voor burger- en militair bestuur van de Westbank, twitterde dat de nesten van terroristen uitgeroeid moest worden, dat tanks en vliegtuigen ingezet moesten worden. Ben Gvir, een veroordeelde ultranationalist, riep op om de heuvels te bezetten, om meer nederzettingen te bouwen en meer terroristen te doden. 'Niet 1 of 2 maar honderden of duizenden. We moeten gebouwen vernietigen en het land van Israel uitbreiden. Niet alleen voor de veiligheid van de joodse bevolking maar om de belofte gestand te doen: het land van Israel te bestemmen voor de joodse bevolking.'

26 juni, tweets van en over Itamar Ben Gvir:
"In deze regering hebben we de afgelopen zes maanden 120 Palestijnen gedood, en dat zullen er in de toekomst nog meer zijn, en er is behoefte aan meer, en het publiek wil meer van ons en daar zijn we toe in staat. "
Ben-Gvir wil agenten meer vrijheid geven om met scherp te schieten en immuniteit voor juridische vervolging bieden”

Ziedaar de leidende agenda van de huidige Israëlische regering: het doden van Palestijnen en het bouwen van nederzettingen, namens een grote ideologische missie.

Prefabgebouwen schieten als paddenstoelen uit de lucht. Elke kolonist heeft het recht op bescherming dus naast gebouwen komen er ook gelijk militairen naar de nederzetting. Deze nederzettingen liggen vaak tussen Palestijnse dorpen in, woningen staan ver uit elkaar om zo zoveel mogelijk land te bezetten. De bewegingsvrijheid van Palestijnen wordt hier gelijk mee beperkt. Niet per ongeluk maar zeer goed overdacht en weloverwogen: we maken het leven van Palestijnen zo moeilijk mogelijk.

Een zwakke veroordeling van de internationale gemeenschap: ze zijn verontrust, proberen nederzettingenbouw te ontmoedigen, zetten de Israelische regering onderdruk, maar verder? Verder noppes.

Israel wil donaties aan mensenrechtenorganisaties gaan belasten, dit tegen de zin van de EU en VS. Het belastingtarief is nu van 65 naar 50% gedaald. Dus alle organisaties die opkomen voor de rechten van Palestijnen, voor hulpgoederen en projecten, gewoon met 50 % belasten en de internationale gemeenschap is stil.

Ondertussen zijn er in Den-Haag twee mensen opgepakt, zij worden verdacht van financiële steun aan Hamas. Maar wat is steun aan Hamas? Geld voor de wezen, geld voor voedsel en medicijnen? Hamas staat op de lijst van de VN als terroristische organisatie, maar wanneer gaan wij de organisatie van kolonisten veroordelen, wanneer zetten wij Israel op de lijst van terroristische landen?

Op dit moment wordt Jenin aangevallen, in en uitgangen van het vluchtelingenkamp worden afgesloten, bulldozers vegen alles wat in de weg staat opzij - auto’s, bezittingen, alles maar dan ook alles gaat er aan. De wegen zien eruit alsof er een bom is gevallen, kapot en onbegaanbaar. Vanuit de lucht en vanaf de grond wordt het kamp bestookt. Welke minister heeft zijn zin, welke kolonisten vieren er feest?

Binnen de Israelische gemeenschap is het onrustig, men wil democratie. Velen alleen voor de Israelische bevolking, maar anderen willen ook gelijkheid voor de Palestijnen. Zij worden aangevallen door nationalisten en politie. Het zwaaien met de Palestijnse vlag is genoeg om de woede van politie en leger op je hals te halen.

Waar gaat dit eindigen en wat gaat de internationale gemeenschap doen?

Wie heeft de film Jenin,Jenin gezien?

https://palestinefilms.org/en/Film/2002/JENIN-JENIN

Een documentaire over de gebeurtenissen die plaatsvonden in het vluchtelingenkamp Jenin in april 2002. Een bloedbad dat deel uitmaakte van een alomvattende invasie van de Israëlische bezetter op de Westelijke Jordaanoever, met als doel de gewapende Palestijnse groepen die zich verzetten tegen de bezetting uit te schakelen. Jenin was getuige van de hevigste gevechten, waarbij 50 Palestijnen het leven lieten en tientallen huizen in het kamp werden verwoest, terwijl de bezetter toegaf dat 23 soldaten van haar kant werden gedood.

Zeer aangrijpend.

Maar hoeveel doden er ook zullen vallen, hoeveel kinderen er ook getraumatiseerd zullen worden, hoeveel nederzettingen er ook bijgebouwd zullen worden, het heeft geen invloed op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. EBS, dochtermaatschappij van EGGED, kan gewoon meedoen aan de aanbestedingen van het busvervoer in Zuid-Holland en waarschijnlijk ook Utrecht. EGGED is actief in Oost Jeruzalem en op de West Bank, met de aanleg en het onderhoud van busverbindingen tussen Israel en illegale nederzettingen.

Overheden zijn verplicht om bedrijven die betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten, uit te sluiten van overheidsopdrachten. Ondanks het feit dat EGGED op de lijst van de VN staat als bedrijf dat zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen, blikken of blozen betrokken politieke partijen niet bij het aanhoren van klachten en bezwaren die aan EBS plakken. Gaat u reizen met de EBS bus, weet dan dat u in een apartheidsbus zit!

Ralph Dekkers, ga zelf kijken in Jenin, ga de films die gemaakt zijn over Jenin delen met andere journalisten .

Jenin oh Jenin ...