Skip to main content
  • 05 januari 2009

Intifada, intifada, Palestina vrij!

Paul Mepschen

Afshin Ellian, spreekbuis van de Israëlische staat en van neoconservatief, hard en islamofobisch rechts, moedigt in zijn columns in Elsevier Israël van harte aan de aanval op 'Hamas' nog eens op te voeren. Israël moet zich verdedigen! 'De aanval op Hamas' is een metafoor voor het bloedbad dat de Israëlische staat aanricht in Gaza, dat vandaag al tot de dood van bijna zeshonderd kinderen, vrouwen en mannen heeft geleid - voor een groot deel gewone burgers van Gaza - en duizenden gewonden. Het is een metafoor voor de zoveelste poging van de Israëlische staat om de ruggengraat van het Palestijnse volk te breken. Met als voorwendsel de Palestijnse raketten op Israëlische grensdorpen, worden de Palestijnen gestraft voor hun vasthoudendheid, moed en opstandigheid. Het zijn niet de politieke en militaire leiders van Hamas die de voornaamste slachtoffers zijn; het is het Palestijnse volk dat wordt afgeslacht.

Voor Afshin Ellian geldt wat helaas voor een groot deel van de Israëlische publieke opinie en zeker voor de belangrijkste politieke leiders in Israël geldt: Palestijnse levens zijn de moeite van het verdedigen niet waard. Dat verklaart waarom Ellian zo gemakkelijk en zonder op gewetensbezwaren te stuiten met twee maten kan meten. Aan de ene kant verdedigt hij de Israëlische aanvallen op Gaza vol vuur en enthousiasme, aan de andere kant is hij zeer verontwaardigd over wat hij beschouwd als de 'oproep tot geweld' van Harry van Bommel. In zijn column van vandaag - maandag 5 januari 2009 - stelt Ellian dat de SP vindt 'dat joden gedood mogen worden'. Dit naar aanleiding van de door Van Bommel gescandeerde leus 'Intifada, intifada, Palestina vrij'. Terecht heeft Van Bommel ontkend dat hij hiermee tot geweld opriep. Intifada betekent niets anders dan het afschudden van onderwerping. Wie erkent dat de Palestijnen het recht hebben zich te verzetten tegen de Israëlische onderdrukking en het geweld, is het nog niet met iedere Palestijn eens, is niet per definitie akkoord met iedere door (een deel van de) Palestijnen gekozen strategie. Natuurlijk wijst Van Bommel aanvallen op onschuldigen af. Daarom loopt hij voorop in de solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Voor Ellians bewering dat Van Bommel en andere SP'ers zouden vinden dat 'joden gedood mogen worden', bestaat natuurlijk geen enkele aanwijzing, laat staan ook maar het begin van een bewijs. Van een gerespecteerd academicus als Ellian mag op zijn minst gevraagd worden zijn beweringen te onderbouwen met rationele  argumenten.

Het is niet voor het eerst dat Ellian met dit soort beschuldigingen komt. Door de jaren heen heeft hij  - net als enkele andere prominente intellectuelen - de SP vaak van antisemitisme beschuldigd, vanwege de steun van de partij aan de Palestijnen en het verzet tegen de 'war on terror'. Het nut van dit soort beschuldigingen moge duidelijk zijn: door het begrip antisemitisme op Van Bommels solidariteit met de Palestijnen te plakken, voelt Ellian zich ontslagen van de plicht om met rationele argumenten te komen. Antisemitisme is immers fout - daarover zijn we het allemaal eens. En dus heeft Ellian nog nooit gepoogd zijn beschuldiging van antisemitisme te staven met argumenten. Dat geldt ook voor de groteske beschuldiging van vandaag: 'de SP vindt dat joden gedood mogen worden'. Wat een luie intellectuele elite huist er toch in dit land, dat de pagina's van een van Nederlands grootste weekbladen met zoveel luie leugens, zoveel vuilspuiterij, gevuld worden zonder dat dit tot grote en brede verontwaardiging leidt.

Natuurlijk is Van Bommel niet het enige of het belangrijkste slachtoffer - hij kan overigens wel tegen een stootje. De hele Palestina-beweging wordt door mensen als Ellian - en hij is slechts het topje van de ijsberg - in een kwaad daglicht gesteld. Wie zich het lot van de Palestijnen aantrekt, maakt zich verdacht als antisemiet. En meer argumenten hebben de verdedigers van de Israëlische staat en de agressieve zionistische politiek vervolgens niet nodig.

Afshin Ellian meet met twee maten, net als de parlementariërs Van Baalen (VVD) en Voordewind (ChristenUnie), die roepen dat Van Bommel zijn geloofwaardigheid als volksvertegenwoordiger verloor door 'Intifada, intifada' te roepen. Alledrie de heren roepen al jaren op tot geweld: zij steunen het Israëlische geweld tegen de Palestijnen en het oorlogsgeweld in Irak en Afghanistan. En zij steunen al dat grove, gruwelijke geweld - het geweld van de overwinnaars, dat in geen verhouding staat tot dat van de machteloze Palestijnen - vol enthousiasme! Voor Ellian, Van Baalen, Voordewind en de andere verdedigers van Israël geldt helaas blijkbaar dat Palestijnse levens weinig tot niets waard zijn. 'Collateral damage' van die oh zo heilige oorlog tegen 'het terrorisme'. En dus wordt de Israëlische staat van harte gesteund terwijl ze de gruwelijkheden nog eens opvoert, en wordt een politicus die zich uitspreekt voor steun aan de slachtoffers in de media van antisemitisme en het oproepen tot geweld beschuldigd, om hem en zijn opvattingen te marginaliseren.