Skip to main content
  • 08 augustus 2022

Hoe zou jij je verzetten?

Jose van Leeuwen

Op 5 augustus heeft Israel door middel van een reeks bombardementen de leider van de Al-Quds brigade geëxecuteerd. Hierbij vielen 8 burgerdoden waaronder een meisje van 5 jaar. Israel houdt de Palestijnen op alle mogelijke manieren 24 uur per dag in de gaten. Met drones en door middel van afluisteren en uitlezen van telefoons. Niets is te gek voor Israel. Of het nu tegen de Palestijnen of tegen politici /activisten in binnen- en buitenland is. Er zijn geen grenzen voor Israel om haar doel te bereiken.

Stel je voor dat de Palestijnen elke zionistische leider zouden uit kunnen schakelen?

Rapporten van Amnesty International over de apartheid in Israel zijn niet besproken in de media, zijn doodgezwegen. Een rapport over de oorlogsmisdaden van Oekraine wel, zelfs Catherina Keijl mocht haar zegje daarover doen bij Spraakmakers.

Maar de militaire kolonialistische bezetting van Palestina wordt nooit genoemd. De dagelijkse moordpartijen van het Israelisch leger, de vernietiging van huizen /gebieden om er een zogenaamd “militaire oefenterrein” van de maken. Nomaden die van alles worden afgesloten, geen water, geen onderdak of onderwijs.

Hetzelfde gebied waar honderden kolonisten met tentjes naar toe gingen om er een nederzetting van te maken. Het bidden/dansen door orthodoxe Joden rond de voor moslims heilige Al Aqsa moskee, alleen om de moslims te treiteren en te provoceren. Dit onder begeleiding van de Israelische veiligheidsdiensten. Veiligheidsdiensten waar Europa zo graag mee samen wil werken.

De bombardementen op Gaza is een actie om te laten zien dat de nieuwe regering die geprezen werd door minister president Mark Rutte, even hardvochtig is als die van Benjamin Netanyahu en Benny Gantz . Het maakt niet uit of er 30-40- of 2000 doden vallen, het maakt niet uit of onder die doden meer dan de helft kinderen zijn: Nederland, Europa en de VS zullen hun steun nooit opgeven. Zullen blijven herhalen dat Israel het recht heeft om zich te verdedigen. Wapensystemen, groenten, fruit, afluisterapparatuur alles zal afgenomen worden en ze zullen zwijgen over de gevolgen van het optreden van Israel en de afname van bovengenoemde artikelen.

Een reactie van Rabbi Alissa Wise JVP op twitter.

Het zionisme is onverenigbaar met het jodendom. Het punt van vasten vandaag vanwege vernietigingen en verliezen en trauma's die onze voorouders hebben geleden, is om te VOORKOMEN dat we hetzelfde doen bij anderen. In plaats daarvan gebruikt de "Joodse" staat de dag om Palestijnen te vernietigen, te stelen en te traumatiseren.

Rabbi/Organizer/Mama/formerly Deputy Director at JVP.

Of er nu hele flats tot puin zijn gebombardeerd, ziekenhuizen of universiteiten, het maakt geen reet uit, men is stil, doodstil en Gert Jan Seegers de christen zionist zal zout in de wonden van de ouders wrijven, diep in hun wonden wrijven totdat ze geen tranen meer overhebben. Ouders waarvan een of meerdere kinderen zijn doodgebombardeerd. Kinderen die misschien nog onder het puin liggen. Kinderen die toevallig geboren zijn in Gaza, kinderen die toevallig wonen in Al Khalil, Jenin, Ramallah, Yatta, Nablus, Silwan of Kan Younis. Gaza zou het Singapore of het Midden Oosten kunnen worden. Wat, waar en hoe? Denkt hij nou echt dat Israel bouwmaterialen binnen laat, Gaza laat floreren, Gaza zelfstandig laat zijn en welvarend? Die man zou je toch ook aan zijn oren van zijn stoel vandaan trekken, of liever nog aan iets anders... Maar laat ik netjes blijven...

650 huizen/gebouwen zijn vernietigd, waren net na de laatste oorlog een beetje opgebouwd . Zoveel puin, zoveel leed, zoveel tranen en bloed. Hoe zou het met de haat staan? Het bombarderen van een gebied waar niemand uit kan, waar alleen de vogels weg kunnen vliegen, waar ouders hun kinderen niet kunnen beschermen, waar vrijwel geen elektriciteit is, waar het water sterk vervuild is, waar Israel gif spuit op de akkers, waar militairen de wacht houden in torens die lijken op torens ooit bij de Nazi-concentratiekampen.

Hoe zal het staan met het gevoel van haat? Probeer het je eens voor te stellen. Probeer je eens voor te stellen hoe het zou voelen als je peuter kanker heeft en alleen in Ramallah of Jeruzalem behandeld kan worden. Iemand moet jou toestemming geven om met je kind te kunnen reizen, dat duurt weken/maanden en dan krijgt alleen het kind toestemming. Die moet dan alleen zonder ouders reizen naar een ziekenhuis en een behandeling ondergaan. Dit heeft een naam, dit is geen pestgedrag maar onvergeeflijke haat, minachting en machtsmisbruik. Dit is opzettelijk het aanzetten tot haat, haat tot in het diepste van iemand zijn hart, alles vernietigende haat, of zelfhaat of ernstige depressies die lijden tot een ongeneeslijke pijn. Probeer het je eens voor te stellen.

Probeer je eens voor te stellen hoe het is als je je eigen bezit, je eigen familie, je eigen dieren niet kunt beschermen tegen een macht die wereldwijd gesteund wordt. Probeer je eens voor te stellen dat er een bom in je straat wordt gedropt, een allesvernietigende bom waarbij je buurkinderen omkomen, waarbij je tante gedood wordt die op weg naar een bruiloft was .

Door de bombardementen komt de brandstof- en energievoorziening in gevaar, er is al vrijwel geen elektriciteit meer en door de laatste bombardementen is het nog ernstiger.

Wat moet een ziekenhuis zonder elektriciteit?

Maar er is geen uitweg voor de Palestijnen, vissers worden hun boten uit geschoten, nomaden uit hun grotten gerookt, wegen worden afgesloten voor Palestijnen, waterputten dichtgegooid of vervuild, kinderen zonder aanklacht gearresteerd en in eenzame isolatie opgesloten totdat hun hersenen dood zijn. Ouders staan letterlijk met hun rug tegen de muur: 91 % van de kinderen leeft in staat van angst door de laatste en vorige aanvallen van Israel. Het zou ook jouw kind kunnen zijn.

Bij welke verzetsgroep zou jij je aansluiten, hoe zou jij je verzetten, welke middelen zou je gebruiken tegen een nietsontziend regiem wat uit is op alleenheerschappij en jou en je medeburgers in afgeschermde gebieden wil opsluiten?

https://www.youtube.com/watch?v=thVPpbpqVbo