Skip to main content
  • 14 april 2024

Duitsland: partner in oorlog en genocide

Peter Storm

De Duitse staat is weer op het oorlogspad. Doel van de aanval: het verpletteren van pro-Palestijnse stellingnames en activiteiten. Middelen van de oorlog: van het intrekken van uitnodigingen via het weigeren om mensen Duitsland binnen te laten tot en met regelrecht politiegeweld, het aanvallen van demonstranten en meer. Vrijdag, 12 april 2024, bereikte de repressie een voorlopig dieptepunt, met de nadruk op ‘voorlopig’. Vele honderden politieagenten maakten hardhandig een einde aan een Palestina-Kongres in Berlijn. Schandalig.

Al sinds het lanceren van de genocidale aanvallen op Gaza in oktober valt de repressieve houding van Duitsland jegens iedereen die het voor Palestijnen opneemt op. Palestijnse vlaggen, pro-Palestijnse leuzen: al gauw zag politie er een aanleiding in om mensen lastig te vallen die ermee werden gezien (1) of gehoord. Agenten belaagden pro-Palestijnse demonstranten, soms waren het zelfs mede(?)demonstranten die het op pro-Palestijnse actievoerders hadden voorzien toen die laatsten aan betogingen tegen de fascistische AfD deel probeerden te nemen.(2) De laatste weken bereikt de repressie een grotesk stadium. En niet alleen de politie is actief in dit soort anti-Palestijnse activiteiten.

In maart 2024 kreeg bijvoorbeeld de groepering Judische Stimme für gerechten Friede in Nahost een brief van hun bank.(3) Of ze uiterlijk op 5 april maar even gegevens van haar leden wilde overhandigen. Zo niet dan zou de bankrekening van de groepering worden afgesloten.

Judische Stimme für ein Gerechte Friede in Nahost is een antizionistische groepering en neemt stelling tegen de genocide in Gaza. De organisatie werkt vanuit het idee dat de Israëlische kolonisatie politiek ‘niet in onze naam’, niet in naam van Joden, kan worden gerechtvaardigd. Het is een van de pro-Palestijnse groeperingen die in Joodse kring en vanuit Joodse achtergrond naar voren komen. Een zeer indrukwekkende ontwikkeling waarmee het beeld dat pro-Palestijns hetzelfde is als anti-Joods, volstrekt wordt onderuit gehaald.

Op 26 maart was het zover: de rekening werd daadwerkelijk afgesloten. Dat was dus ruim voor de deadline die de bank had gesteld. Zoiets is illegaal, zo maakt onder andere hun advocaat duidelijk. Het is contractbreuk. Of pressie van staatswege hier achter zat, is niet duidelijk. Het politieke klimaat in Duitsland is zo anti-Palestijns dat rechtstreekse druk wellicht niet eens nodig was.

Nog een voorbeeld. Nancy Fraser, filosoof in de VS en schrijfster over onder meer feminisme, was door de Universiteit van Keulen uitgenodigd om het Albertus Magnus-professoraat daar te komen bekleden. De professor die de boel organiseerde, een zekere Andreas Speer, mailde haar naar aanleiding van een pro-Palestijnse verklaring die ze zou hebben ondertekend. Ze anwoordde dat ze hoopte ongeacht het meningsverschil op een ‘open en respectvolle’ wijze discussie te kunnen voeren. Kort erna, mail van de rector van de Universiteit van Keulen zelf: de uitnodiging was ingetrokken, vanwege haar stellingname tegen genocide, onder een tekst die geeneens direct verband had met het academische werk dat ze zou komen doen. Deze dis-invitatie vond plaats begin april 2024. (4)

En op 12 april kreeg Ghassan Abu-Sitta, Brits-Palestijn en chirurg, te horen dat hij niet op Duits grondgebied zou worden toegelaten.(5) Abu-Sitta had in 2023 als vrijwilliger in Gaza gewerkt, onder meer in het Al Shifra-ziekenhuis (6) toen dat nog niet helemaal tot slachthuis en ruïne was omgevormd door het Israëlische leger.(7) Hij was op weg naar het Palestina-Congres in Berlijn dat dit weekend gehouden zou worden. Daarover dadelijk meer. Bij binnenkomst op het vliegveld van Berlijn werd hij vastgehouden en kreeg te horen dat hij het land niet in kwam. Dit ‘vanwege de veiligheid van de mensen op de conferentie en de openbare orde’, aldus de politie op het vliegveld. Zo hield de staat iemand uit Duitsland weg die als getuige van de verschrikkingen die Israël aanricht in Gaza had kunnen optreden. Zo beschermt de Duitse staat de Israëlische staat tegen kritiek.

Op diezelfde dag begon het eerder genoemde Palestina Congres in Berlijn, met een enorme politiemacht in de nabijheid. Maar liefst 930 agenten waren paraat, zo verklaarde de politie in Berlijn. Aan het Congres zouden 250 mensen deelnemen, maar met bijna vier agenten per deelnemer was de repressieve overmacht wel heel erg groot. Bij de eerste toespraak al kwam de politie naar binnen. De stroom werd uitgeschakeld. De politie ontbond de hele conferentie. Interessant weetje: de kaartverkoop voor deze conferentie ging via de bankrekening van Judische Stimme für gerechten Frieden in Nahost waar het hierboven over ging. Dat verklaart wel iets. (8) De politie pakte enkele deelnemers op. Joodse deelnemers, in zeker twee gevallen, want je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de strijd tegen antisemitisme, nietwaar? En intussen mag ook Yanis Varoufakis Duitsland niet meer in. Sterker, zelfs aan videoconferenties in Duitsland mag hij niet meer deelnemen.(9) Ook hij was betrokken bij dat Palestina Congres.

Waarom legde de politie het congres stil? ‘Volgens de politie was er een livestream vertoond op de conferentie van een persoon die geen politieke activiteiten uit Duitsland mag uitvoeren’, zo weet de NOS in een liveblog-post (9) te melden, zonder namen te noemen en zonder duidelijk te maken waarom die persoon zo’n verbod heeft gekregen. Wellicht gaat het om de bovengenoemde chirurg, waarvan de NOS ook vermeldt dat die het land niet binnen mocht. Maar echt duidelijk is dat niet.

Wel neemt de NOS de Duitse staatsriedel over over 'islamitische propaganda en haat tegen joden’, waartegen volgens de minister van Binnenlandse Zaken ‘een hard optreden’ nodig was. Voor ‘haat tegen joden’ lees hier: verwerping van de staat Israël en haar politiek van etnische zuivering, apartheid en genocide. In de strijd tegen die apartheid, die etnische zuivering en die genocide kiest Duitsland de kant van de daders. Keer op keer op keer op keer. Het maakt elk Duitse consulaat, elke Duitse ambassade, elke Duitse officiële aanwezigheid, tot legitiem doelwit van mensen die proberen zich tegen de genocidale apartheidsstaat Israël te verzetten.

Noten:

(1) Zie bijvoorbeeld: James Jackson, ‘ “We Jews are just arrested, Palestinians are beaten”: Protesters in Germany’, Al jazeera, 1 April 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/4/1/we-jews-are-just-arrested-palestinians-are-beaten-german-protesters

(2) Simsim Abdo, ‘Pro-Palestine protesters say they were shunned at German antifascist march’, Aljazeera, 2 februari 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/2/2/pro-palestine-protesters-say-they-were-shunned-at-german-antifascist-march

(3) Pauline Ertel, ‘Germany: State bank freezes account of Jewish peace activist group’, Middle East Eye, 28 maart 2024, https://www.middleeasteye.net/news/german-jewish-voice-peace-bank-account-blocked-berlin-bank

(4) Hanno Hauenstein, Nancy Fraser, ‘Nancy Fraser: Germany Canceled Me for Supporting Palestine’, Jacobin, 9 april 2024, https://jacobin.com/2024/04/nancy-fraser-germany-palestine-letter

(5) ‘Germany cancels pro-Palestine event, bars entry to Gaza war witness’, Al Jazeera, 12 april 2024,https://www.aljazeera.com/news/2024/4/12/germany-cancels-pro-palestine-event-bars-entry-to-gaza-war-witness

(6) ‘“A genocidal war”: Surgeon says Israel strategically destroying Gaza’, Al Jazeera, 23 november 2023, https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2023/11/20/a-genocidal-war-surgeon-says-israel-strategically-destroying-gaza-health

(7) Voor huiveringwekkende verslagen van de slachting die Israel in en om Al Shifra aanrichtte, zie: Tareq S. Hajjaj, ‘“Come out, you animals”: how the massacre at the Al-Shifa hospital happened’, Mondoweiss, 11 april 2024, https://mondoweiss.net/2024/04/come-out-you-animals-how-the-massacre-at-al-shifa-hospital-happened/ en Mohammed al-Hajjar, Abubaker Abed & Osama Kahlout, ‘War on Gaza: How Israeli soldiers assaulted Palestinians during the raid on al-Shifra hospital’, Middle East Eeye, 25 maart 2024, https://www.middleeasteye.net/news/gaza-war-israeli-soldiers-assaulted-palestinians-al-shifa-hospital-attack

(8) Pauline Ertel, idem

(9) Yanis Varoufakis, ‘The Speech That Got Me Banned From Germany’, Jacobin, 13 april 2024, https://jacobin.com/2024/04/yanis-varoufakis-germany-banned-palestine-gaza

(10) ‘Palestijns-Britse chirurg toegang geweigerd tot Duitsland’, in het ‘Midden-Oostenblog' van de NOS, 12 april, 21.45 uur, https://nos.nl/collectie/13959/liveblog/2515952-lezing-israelische-spreker-in-friesland-verstoord-dode-bij-inval-kolonisten-in-palestijns-dorp#UPDATE-container-76788072