• 07 november 2021
    Midden-Oosten

Alles van waarde is weerloos

Jose van Leeuwen

Palestina, zo noem ik het, Palestina wat bezet wordt door een kolonialistische, militaire kernwapenmacht die apartheid bedrijft, heeft 6 Palestijnse mensenrechtenorganisaties (NGO’s) op de terroristenlijst gezet: Al-Haq, Addameer, Bisan Center, Defence For Children International-Palestine, Union of Agricultural Work Committees en de Union of Palestinian Women. Zij onthulde connecties tussen deze door Europa gefinancierde Palestijnse NGO's en de door hen terroristisch genoemde groepering Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Israel richt zich daarbij op twee soorten NGO’s, NGO’s die observeren, registreren en bevindingen doorgeven aan de VN/internationale gemeenschap, en NGO’s die zich richten op area C (gebied op de West Bank waar Israel de scepter zwaait). Eindelijk is het gelukt , er waren eerdere pogingen om Europese landen te vragen om de financiële steun aan de 6 NGO’s te staken. Smaad en laster is wat de klok slaat, bewijzen zijn er niet. De Belgische regering heeft een onderzoek gedaan en geen onregelmatigheden gevonden. Ook nu vragen Europese landen om rapporten die bewijzen dat de genoemde organisaties lid zijn van de PFLP.

Organisaties die achter het belasteren van NGO’s zitten zijn onder andere:

*NGO Monitor, https://www.ngo-monitor.org/ een club die ook in de Tweede Kamer te horen is bij rechtse christelijke partijen maar door anderen als onbetrouwbaar wordt aangemerkt.

*Regavim, https://www.regavim.org/about-us/ een organisatie die zich inzet voor de bescherming van de nationale gronden en hulpbronnen van Israël. Een organisatie die zelfs deze regering nog niet extreem genoeg vindt. Met drones controleren zij hele gebieden, op zoek naar volgens hen ‘illegaal’ gebouwde structuren. Volgens hen bevordert en helpt de regering de oprichting van een terroristische staat in het hart van het land Israël .

*'UK Lawyers for Israel''  doen ook een aardige duit in het zakje.

De NGO Monitor, opgericht in 2002, is het belangrijkste project van de "Organization for NGO Responsibility", een naar eigen zeggen onafhankelijke non-profitorganisatie geregistreerd in Israël. NGO Monitor stelt dat het zijn missie is om de praktijken te beëindigen van bepaalde zelfverklaarde "humanitaire NGO's" die het label "universele rechten van de mens" exploiteren teneinde politiek en ideologisch gemotiveerde anti-Israël agenda's te promoten.

Rechtse partijen in de Tweede Kamer hebben in het verleden leden van de NGO Monitor uitgenodigd, hebben daar een glossy foto mee gemaakt en klopten zich op de borst: 'Eindelijk kunnen wij die Palestijnen een kopje kleiner maken...' Toenmalig minister Halbe Zijlstra en Stef Blok erkenden dat de beschuldigingen van de NGO-Monitor onjuist zijn. Maar met ‘onjuist’ ben je er niet, er moet meer gebeuren. Wat heeft dit voor consequenties voor Al Haq, een NGO die samen met B’Tselem de geuzenpenning van Jozias van Aartsen, oud-burgemeester van Den Haag, heeft ontvangen, en betrokken is bij het samenwerkingsverband Tel Aviv- Amsterdam –Ramallah? Het belasteren van NGO’s werpt zijn vruchten af. In 2019 waren er nog maar 12 projecten, terwijl er in 2015 nog 75 uitgevoerde projecten waren. Geen enkel project wordt uitgevoerd zonder toestemming van Israel.

Europa laat het gebeuren. Vaak worden bureau’s van NGO’s aangevallen, overhoop gehaald, spullen in beslag genomen en personeel voor korter of langer gearresteerd. Vaak ook worden projecten vernietigd: waterleidingen, zonnepanelen, alles moet er aan geloven. Ondanks de vragen van kritische Kamerleden en Europarlementariërs, heb ik nog niet gehoord dat Israel schadevergoeding heeft betaald. Nederland geeft aan Palestijnen te ondersteunen en juridische bijstand te verlenen, in geval dat zij geconfronteerd worden met dreigende sloop of confiscatie van goederen. Maar juist de organisaties die melding maken van vernielingen en sloop, worden of zijn op de terroristenlijst gezet. Wie ondersteunt de minderjarige kinderen die zonder ouders of advocaat worden vastgehouden, wie staat hen bij tijdens het proces voor een militaire rechtbank (in het hebreeuws)? Wie houdt de situatie van politieke gevangenen in Israel/Palestina in de gaten, de administratieve detenties, de onthoudingen van medische behandeling, de hongerstakingen en martelingen? Wat is het gevaar als vrouwen en mannen gendergelijkheid geleerd wordt? Dat het geven van voorlichting over jonge huwelijken niet terroristisch is en het maken van biologische huidverzorgingsproducten je geen terrorist maakt? Het veiligstellen van zaden, het klimaatproef maken van landbouwgrond, het planten van bomen die de droogte kunnen weerstaan: zijn dat redenen om je op de terroristenlijst te zetten?

Al deze organisaties wordt verweten dat ze banden hebben met het PFLP. Hoe heet de gewapende tak van de kolonialistische, militaire bezettingsmacht?

Deze actie is de zoveelste die NGO’s en mensenrechtenactivisten in een kwaad daglicht zet. Afgelopen maand is er een rapport uitgekomen waaruit blijkt dat kritische stemmen van Palestijnse organisaties in Nederland het zwijgen opgelegd krijgen. https://elsc.support/news/report-reveals-a-pattern-of-attempts-at-silencing-palestinian-rights-advocates-in-the-netherlands Waarom is het zo stil, waarom is er geen verontwaardiging te horen in Den Haag? Het enig doel van Israel is het monddood maken van mensenrechtenorganisaties, van het melden van informatie aan de internationale instituties en het internationaal strafhof ICC. Laten wij er alles aan doen om Benny Gantz, verantwoordelijk voor het misdadig optreden tegen de Palestijnse bevolking in Gaza, naar het internationaal strafhof te brengen. Laten wij zorgen dat Benny Gantz een warm welkom krijgt als hij voor moet komen in Den Haag.

Wij zetten de koffie klaar.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/all_world_leaders_stand_strong_with_palestinian_civil_society/?fbclid=IwAR0BbW31wv7VjSg2135wCb6L67LHyysuAmSV4Ep7UUHhVswrCGmjWmXHrjk

Laten wij alles wat kwetsbaar is beschermen met alles wat tot onze beschikking staat.

Jose van Leeuwen