Skip to main content
  • 07 februari 2009

Visuele Handicap

Langewisch

Als leden van de familie Langewisch iemand op TV zien die huizen heeft in Amsterdam, New York en Monaco en tevens een jacht heeft liggen in Saint Tropez, dan is er altijd wel iemand die constateert, dat zij iets fout hebben gedaan. Wat? Daar hebben we wel enige notie van, maar desondanks onderneemt geen van de familieleden stappen, die kunnen leiden tot een vergelijkbaar bezit van roerende en onroerende zaken. Daar zijn de Langewischjes te fatsoenlijk voor. Voorbeeldje: Langewisch vult elk jaar netjes zijn belastingformulier in. Hij verzwijgt daarbij geen feiten en verzint al helemaal geen trucs om extra aftrekposten te kunnen creëren. Waarom zou hij, want hoewel hij in letterlijk zin niet rijk schijnt te zijn, hebben Langewisch en zijn vrouw het goed; beter dan menig ander land en wereldgenoot.

De familie van Oranje mag zich ook graag profileren als een fatsoenlijke familie. Luister maar eens naar de kerstboodschappen van het opperhoofd van die familie. De familie van Oranje heeft het ook goed, met name omdat er zoveel Langewischjes in Nederland zijn. Zodoende kunnen aan de familie van Oranje vorstelijke toelagen uit de opbrengst van de belastingen worden uitgekeerd. Deze uitkering ligt ten grondslag aan het vermogen van Mevrouw C. van Oanje, die vervolgens wèl een truc heeft bedacht om de belastingen te ontlopen. Volkomen legaal, verzekeren allerlei hoogwaardigheidsbekleders, die in dit opzicht natuurlijk al net zo onbetrouwbaar zijn, omdat ze zich meestal ook van dergelijke trucs bedienen.

De Rijks Voorlichtingsdienst heeft echter voor mevrouw C. een excuus klaar. (een excuus?? als het legaal is, dan heb je toch geen excuus nodig??). Als gevolg van haar drukke bestaan en haar chronische aandoening voelt mevrouw zich gedwongen, om haar vermogen goed te beheren. Wat een kutverhaal! Maar voor Langewisch heel leerzaam:

De Langewischjes hebben het namelijk ook heel erg druk. Verder heeft Langewisch al evenzeer een chronisch aandoening. Hij is namelijk een volbloed diabeet. Eens kijken of de belastingdienst daar intrapt bij de aangifte van 2008.

Als ze geen chronische aandoening had, zou ik wensen dat mevrouw C. zich de ogen uit de kop zou schamen. Maar haar visueel handicap heeft het zicht op de wereld blijkbaar al lang chronisch vertroebeld.

Lamgewisch vindt haar een zielenpoot. Hij gaat zijn aangifte toch weer correct invullen.