Skip to main content
  • 09 juni 2024

Stop onredelijke fotoclaims

Redactie

Wij van Konfrontatie hebben ooit honderden euro's overgemaakt op de bankrekening van een schimmige notaris die aangaf te handelen ten faveure van een fotograaf die voor de door hem in het internet geplaatste foto's alsnog goed geld wilde zien. Wij hebben toen maar betaald om van het gezeik af te wezen, anderen zijn gaan knokken met beffen en rechters.

'Dat is al ruim 15 jaar aan de gang en toch blijven mensen de strijd aangaan met de onoverwinnelijk lijkende fototrollen. Met rechters die de afpersingspraktijken met fotorechten van gehaaide juristen faciliteren én de pers die daar met ANP en DPG Media vrolijk aan meedoet blijft het vechten tegen de bierkaai.'

Aldus een petitionaris tegen deze gekte. Uit het alweer 21e voortgangsbericht over de petitie komt het volgende verhaal, inclusief een link naar de petitie en een voorbeeldbrief om portretfoto's uit beeldbanken verwijderd te krijgen.

Diefstal

Durk Bosma ontving een onredelijke fotoclaim van Roel Dijkstra en ging de discussie aan met Dijkstra's advocaat Kitty van Boven. Dijkstra noemde Bosma voor iedereen zichtbaar een winkeldief. Daarop heeft Bosma zijn ervaring uitgeschreven, voor iedereen zichtbaar op LinkedIn.
Het frame van diefstal is totaal ongepast voor het hergebruiken van een openbaar op internet gepubliceerde foto. Je ontvreemdt namelijk niets: De rechthebbende behoudt het intellectueel eigendom en de bronfoto blijft gewoon staan op zijn plek. Daarbij is er zelden opzet in het spel, een vereiste in het strafrecht. Gehaaide juristen gebruiken het frame van diefstal om de heksenjacht op stockfoto's een nobel tintje te geven. Dan lijkt de fotograaf slachtoffer. En het zure is dat die fotograaf wel degelijk slachtoffer is, slachtoffer van de grote persagentschappen die uit eigen naam schade vorderen!

Portretrecht

Een stichting weigerde een onredelijke fotoclaim van Roel Dijkstra over een door de geportretteerde verstrekte foto te betalen en had met inschakeling van een aardige -lees te betalen- advocaat de rechtszaak in eerste aanleg gewonnen. Dijkstra heeft hoger beroep aangetekend en de stichting heeft, zonder dat zij daarvoor eigenlijk de financiële middelen had, de advocaat ingeschakeld die het hoger beroep van een soortgelijk geschil won. Ik vrees dat de stichting failliet gaat als ze verliezen. In dat geval heeft ook Dijkstra pech, van een kale kip valt niet te plukken.

Ik zag maar liefst vier geschillen van Roel Dijkstra over in opdracht gemaakte portretfoto's. Mijns inziens overtreedt Dijkstra zelf de wet door deze foto's zonder toestemming van de geportretteerden op te nemen in zijn beeldbank en deze foto's te exploiteren. Een portretfoto is namelijk een persoonsgegeven en valt onder de AVG. Mijn inziens kan Dijkstra dus überhaupt geen licentie-inkomsten zijn misgelopen. Ik roep alle geportretteerden die in de beeldbank van Dijkstra staan op een verwijderingsverzoek in te dienen. Voorbeeldbrief.

Misleiding

Ik heb ANP gedagvaard. De uitspraak van destijds is mijn inziens op een leugen gebaseerd en ik wil het vonnis laten herroepen wegens bedrog. Mocht ik verliezen start ik een crowdfunding op. Kan ik wederom laten zien dat er geen rechtsbescherming is en dat rechters de afpersingspraktijken van gehaaide juristen en fototrollen faciliteren. Een desinfecterend zonnetje helpt om een achterkamertjesvonnis te voorkomen. Alle publiciteit is welkom, zie mijn post op LinkedIn.

Analoge tijdperk

Steeds vaker merk ik dat de auteurswet verouderd is en daardoor tekortschiet. De wet gaat uit van openbaar maken en fysiek verveelvoudigen en daardoor verzand je in eindeloze discussies of een publicatie op internet een mededeling is aan het publiek.
Bij deze recent gepubliceerde uitspraak is mijns inziens van belang of met de automatische feed een nieuw publiek wordt bereikt. De rechter is voornemens om te oordelen dat dat niet het geval is met de foto's die ingeladen worden van de bronserver, en wél met de foto's die gekopieerd zijn naar de eigen server. Een discutabel oordeel daar bezoekers niet kunnen zien van welke server de foto's afkomstig zijn.
Ik had naar aanleiding van deze uitspraak een openbare discussie verwacht of er een nieuw publiek wordt bereikt met een nieuwsfeed. Het blijft echter bij vaag geblabla over embedden en dat een nieuwsfeed niet onder de exceptie van citaat en nieuws valt.
Hoogste tijd voor een update van de auteurswet!

Overig nieuws

  1. Art. 19 en 20 Aw zijn in het digitale tijdperk niet meer nodig.
  2. Stichting de Thuiskopie kan opgeheven worden, er wordt nauwelijks nog gekopieerd vanuit legale bron voor privégebruik.
  3. Deel 6 van mijn Kafkaëske ervaringen met de overheid gaat over de Raad voor Rechtsbijstand.
  4. De petitionaris heeft haar diploma Mediarecht binnen.
  5. Ondanks eerdere fouten waar de claims zijn ingetrokken blijft ANP de fout ingaan met publieke foto's.

Strijd mee tegen de fototrollen

Promoot de petitie, deel je ervaringen met fototrollen online en laat portretfoto's verwijderen uit beeldbanken met deze voorbeeldbrief.

Groet!
De petitionaris
https://petities.nl/petitions/stop-onredelijke-fotoclaims?locale=nl