Skip to main content
  • 19 februari 2019
    Media

Opzij

JoopFinland

PC, AD en NIW, maar het meest van dezen toch de Opzij. Vandaag een uit zijn voegen getrokken bijbeltekst ter introductie. Want zeg nou zelf: de Perscombinatie, het Algemeen Dagblad en het Nieuw-Israelitisch Weekblad halen het geld waar het maar te krijgen is, dat is bekend. Maar dat het gerespecteerde opinieblad Opzij haar principes vergeet om advertenties binnen te halen, dat was althans voor mij nieuw.

Eind vorige zomer besteedde ik aandacht aan het acquisitiebeleid van De Groene Amsterdammer. In een paar stukken (1) kwam de zogenoemde uitgeefstichting Nanny Maria Wilhelmina de Vries voorbij. Nanny de Vries was feministe maar de na haar dood opgerichte stichting geeft vooral boeken, boekjes en auteurs uit die in het verleden bij alt right Uitgeverij Aspekt in de etalage hebben gestaan.

In DGA is de gewraakte annonce niet meer gezien maar het filiaal van de Pierikken (2) bemachtigde vervolgens wel advertentieruimte in Trouw, het AD, het NIW en dus ook in Opzij. In het geval van Opzij ging mij dit dermate aan het hart dat ik de directeur/uitgever van het blad mailde. Kwootje uit het antwoord van Hans van Brussel, op 14 oktober:

'Dat zijn nogal ernstige beschuldigingen die u uit. Het is ons inmiddels bekend dat er sprake is van disputen, met u en mogelijk ook met anderen. Om wat meer gevoel te krijgen bij wat u stelt las ik inmiddels zelfs wat teksten in de publicatie Aspecten van Aspekt.'

Ik betwijfel of onze Hans kan lezen. Want zelfs als je maar een paar alnea’s uit Aspecten van Aspekt tot je hebt genomen kun je tot geen andere conclusie komen dan dat er in dat boekje door mij geen goed woord wordt besteed aan zowel Uitgeverij Aspekt als haar derivaat, het stichtinkje NMWdV (3). En laat nou uitgerekend dit titeltje, waarin dus de adverteerder wordt gebashed, vermeld worden in de annonce waarvoor Hansje betaald kreeg, tot (voorlopig?) twee keer toe zelfs (4)!

Voor de lezer hebben we de gewraakte advertentie beschikbaar (5). Helemaal onderaan staat mijn naam voor de burgerlijke stand, voor die van het pamflet in kwestie. Onder de noemer Aanbevolen boeken. Niet alleen wordt bij de argeloze lezer van de advertentie de indruk gewekt dat ik in enigerlei opbouwende zin betrokken zou zijn bij de adverteerder (6), ook zou men kunnen concluderen dat Aspecten van Aspekt via de adverteerder in boekvorm te bestellen is (7).

Voor de Hans van Brussels onder ons, die na lezing van Aspecten van Aspekt en de tekst van de advertentie nog niet doorhebben dat elk zichzelf respecterend blad zich verre van publicatie van dit soort advertenties moet houden: in elk boek dat door het stichtinkje gratis aan aanvrager wordt toegestuurd, wordt ook heulemaal voor niks een prentbriefkaart gestoken. De tekst op die kaart gaat over mij, en heeft geen voor mij lovende strekking.

Da’s lachen voor de getroffen lezer die in het ding niet de minste of geringste clue krijgt over wie in godesnaam Joop Wassenaar aka JoopFinland wel mag zijn, en waarom die zegt wat ie volgens de kaart zegt. Maar da’s huilen voor de bladenboer die op die manier smaad en laster faciliteert.

(1) http://www.konfrontatie.nl/blog/node/1336
(2) Perry Wijnand Pierik en zijn vader Wijnand Pierik, respectievelijk louche uitbater en nog louchere boekhouder van Uitgevrij Aspekt, zijn op diverse plaatsen door mij en anderen beschreven als de sponsors van Sid Lukkassen, Tom Zwitser, Pepijn van Houwelingen, Ine Veen, et cetera et cetera. Zie ook het serietje Uitgeverij Suspect: https://www.stelling.nl/kleintje/zoekresultaten?q=uitgeverij%20suspekt
(3) Check it out, zou ik zeggen. Ik heb het werkje hier in zijn geheel op mijn site staan: http://www.toandfrom.net/assets/aspekt.pdf
(4) Respectievelijk Opzij nummer 8 (december/januari-nummer) pp 75 en Opzij nummer 9 (februari-nummer) pp 70
(5) het gaat om deze advertentie: https://www.stelling.nl/kleintje/images/stories/bestanden/Advertentie_bo...
(6) Voorheen trof uitgeverij Cossee hetzelfde lot: in de kop van vorige versies van deze advertentie stond dat het stichtinkje samenwerkte met Cossee. Totdat deze uitgever daartegen in het geweer kwam.
(7) Dat overkwam een redacteur van uitgeverij Cossee in een eerder stadium, in verband met een ander door mij geschreven boek (dat ook toen al tegen mijn uitdrukkelijke wens in door het stichtinkje werd geadverteerd). Op zijn aanvraag bij de stichting van een gratis exemplaar van het betreffende werk kreeg de redacteur te horen dat hij het bij mij in Finland kon krijgen.