Skip to main content
  • 01 december 1991

Konfrontatie tussen RARA en BVD - Redactioneel

redactioneel in papieren Konfrontatie

De Nederlandse democratie is diep bezorgd om de Nederlandse democratie. Twee bommen, een op een afdeling van een ministerie, een bij de woning van een staatssecretaris, brachten de gezapigheid van de beleidsmakers voor even aan het wankelen.

Een ieder sprak zijn of haar afschuw uit. De verantwoordelijke groep RARA verklaarde de aanslagen uit onvrede met het huidige vluchtelingenbeleid te hebben gepleegd. De politici besloten hun geweeklaag dan ook steevast met de constatering "dat dit de zaak van illegalen en asielzoekers zeker geen goed zou doen". Waarom dat zo zou moeten zijn vergat men erbij te vertellen. Kennelijk doet dat er voor hen niet zo veel toe.

Verreweg het grootste deel van de media wist niets anders te verzinnen dan het nogmaals onder de aandacht brengen van dat beeld van Kosto met zijn kat. Of... naar het eerste nummer van Konfrontatie te grijpen. Van de Volkskrant tot TROS Aktua begon men te citeren uit het (zelf)interview met RARA dat we in juni plaatsten. Ook Docters van Leeuwen, hoofd van de BVD, verwees in een radio-interview voor meer informatie over "anti-imperialisme" naar "het RARA-blad Konfrontatie".

Deze laatste uitspraak zou voor sommigen als een onbetamelijke insinuatie op te vatten zijn. Juist omdat ze van de BVD komt is ze dat voor ons niet. Wel is duidelijk dat het met de geloofwaardigheid van de BVD op deze manier nooit wat zal worden. Het afgelopen half jaar is er in Konfrontatie heel wat meer te lezen geweest dan dat ene artikel van RARA. Behalve een redelijke variatie aan onderwerpen kwamen er ook heel wat uiteenlopende meningen aan bod.

In een eerder redactioneel werd al betoogd dat volgens Konfrontatie "verschillende ideeën, uiteenlopende achtergronden en gevarieerde ervaringen elkaar iets te vertellen hebben". Doelstelling van dit onafhankelijke blad is dan ook plek te bieden aan diverse visies en ideeën die waardevol kunnen zijn bij het streven naar een rechtvaardige samenleving.

Zowel de maatschappelijke analyse van RARA als het perspectief op verandering dat zij hopen te vinden zijn naar onze mening belangrijk genoeg om kennis van te nemen. Daarom ook hebben we in dit nummer de verklaring van RARA volledig opgenomen. Graag bieden we ieder de mogelijkheid hierover zelf een mening te vormen, in plaats van die opgedrongen te krijgen met enkele uit hun verband gerukte citaten.

Inmiddels hebben de observatiepost bij het huis van Lubbers en de slapeloze nacht voor de buren van Kosto alweer de nodige aandacht gehad. Dat een overijverige ambtenaar iedere week weer de asielzoekers, die zich verplicht moeten melden, dreigt met onmiddellijke opsluiting is wat minder bekend.

Het geweld tegen vreemdelingen in Zetten en de racistische leuzen van de tegenstanders van de vestiging van een opvangcentrum voor asielzoekers in 's Gravendeel worden afgedaan als zouden het slechts incidenten zijn. Al wat de Nederlandse politiek doet is haar krokodillentranen huilen. En vooral niet nadenken. Terwijl wat sluipend kwam nu duidelijk zichtbaar is.

We leven in een maatschappij waar ongelijkheid wordt gecreëerd, waar de geslaagde carrières en schier onbeperkte consumptiemogelijkheden voor de bovenlaag uit precies hetzelfde proces voortkomen als de ellende van de groeiende groep die maatschappelijk afgedankt wordt. Waar veel mensen hun uitzichtloosheid en onvrede middels onverholen agressie afreageren op hen die daar niets mee te maken hebben. Zelfs zonder je rekenschap te geven van bepaalde historische parallellen zijn ambtelijke kadaverdiscipline en het functioneren van zondebokmechanismes onaanvaardbaar.

Binnen de internationale economische ordening speelt Nederland een belangrijke rol bij het veroorzaken en in stand houden van onrecht in de Derde Wereld. Als een van de tien rijkste landen ter wereld is Nederland direct verantwoordelijk voor de ellende die vluchtelingen dwingt hun heil elders te zoeken. Wil Nederland dat de zogenaamde vluchtelingenproblematiek echt opgelost wordt, dan zal Nederland allereerst zelf moeten veranderen. Dit kan alleen met een afscheid van de terreur. En dan bedoelen we met name de terreur die eigen is aan de huidige maatschappelijke ordening.

de redactie