• 25 december 2021
    Linkse discussie

Wie zijn wij?

Rymke Wiersma

Zijn wij aardig, zijn wij anders, zijn wij linkser dan links, zijn wij verontwaardigd over alles, zijn wij de verlichte voorhoede, zijn wij de redders van de wereld, zijn wij de hoeder van de verdwaalden, zijn wij schaapjes op het droge die de wacht houden in de lange nacht, zijn wij redelijke denkers uit het noorden, zijn wij verschoppelingen van het wereldrijk, zijn wij rijken van het westen, zijn wij de elite, zijn wij de weg kwijt, zijn wij bevoorrecht en hoogopgeleid, zijn wij wijs?

Niet vijandig?

Zijn wij verblind door het licht, hebben we het licht gezien, zijn we blij met een dooie mus, zijn we blij omdat we het goed hebben, treuren we in de hoop dat dit helpt voor anderen, komen we in actie? Komen we overeind uit onze bureaustoel of leunen we peinzend achterover en jammeren we over de wereld die één grote pan is, nee een halve, een pan-demie, en zijn we gedoemd tot confrontatie, met elkaar, met De Mens in alle staten, luid schreeuwend dat het zo-niet-langer-kan en dat de machthebbers alles verkeerd doen, maar wij, hoezo, wat wij – wie zijn wij?

Er is maar één ik, maar er zijn vele wijs. Het grootste wij omvat de hele wereld. Om iets te veranderen hebben we elkaar nodig, liefst een zo groot mogelijk wij. Er is niets tegen wij maar ik kan niet voor een ander spreken, want er zijn weinig vanzelfsprekendheden en ik kan in mijn eentje de macht niet wegnemen en ik zou ook niet graag de macht in handen geven van de grote schreeuwers, nee liefst die macht laten verdwijnen, maar Hoe Doe Ik Dat?

Voor zover macht geen geweld is bestaat die uiteindelijk alleen voor wie erin gelooft, voor wie eraan meewerkt, lang geleden werd het al gezegd, het is een kaartenhuis, maar een heel groot 'wij' houdt het overeind.

Toch. Verandert alles, verandert alles voortdurend en gebeurt er veel en van alles tegelijk. Overal en ergens. Ergens kruipt een insect weg voor de kou, ergens groeit een boom, ergens strekken mensen zich behaaglijk uit, ergens wordt een kind geboren, ergens slaat iemand op de vlucht, ergens is oorlog, ergens sterft een kind, ergens wordt de vrede getekend, ergens staat een kind op om de wereld te redden, ergens worden mensen uit hun huizen gejaagd, ergens worden bomen omgezaagd, ergens vindt controle plaats, ergens wordt om papieren gevraagd, ergens worden cadeautjes uitgedeeld, ergens vergaat een boot, mensen verdrinken in het koude water, ergens komen mensen overeind, ergens komen mensen samen, ergens worden woorden uitgewisseld, ergens spat iets uit elkaar, een bom, een vuurwerkbom, of een droom misschien, maar altijd ontstaan er weer nieuwe dromen, en die dromen worden plannen en zo weven we een betere wereld tussen de versleten daden, de akelig taaie plastic draden van de gangbare maatschappij.

Maar wij, wie zijn die wij?