Skip to main content
  • 28 december 2005
    Linkse discussie

Wensen

gertjan van beijnum

Vlak voor de langste nacht van ’t vrijwel afgelopen jaar ging Van der Hoop Bankiers (1895-2005) failliet. De lente laat deze keer nogal vroeg van zich horen.

We kraken woon- en werkruimte. Organiseren demonstraties en bijeenkomsten en schrijven woedende ingezonden stukken in de 'burgerlijke' pers en eigen blaadjes. Vol bijtende kritiek op ons omringende ontwikkelingen. We zijn ervan overtuigd dat het vrijlaten van het spook van 't egoïsme onder het mom van "vrije markt-economie" voor heel veel ellende, onderdrukking en uitbuiting zorgt en zal blijven zorgen. Sinds de ineenstorting van het Oostblok-staatssocialisme in de negentiger jaren van de vorige eeuw lijkt met al het vuile badwater ook het wenkend socialistisch perspectief weggesijpeld te zijn. Recente politieke ontwikkelingen in LatijnsAmerika wijzen echter op hartverwarmende omwentelingen.

Boeren en indianen ontworstelen zich wellicht aan misdadige militairen en corrupte kolonisten. Hier vlakbij -in Holland- maken de laatste restanten van radicale bewegingen zoals SAP en Internationale Socialisten links van het midden -links van GroenLinks dus- gebruik van de intrede-politiek om de linkse factie van de Socialistische Partij te versterken. Ondertussen groeit de beweging "politieke daklozen" en lijkt een bewogen deelname aan het politieke dagelijkse debat slechts voorbehouden aan een kaste van beroeps-politici en 'bekende hollanders'.

Waar is onze anti-kernenergiebeweging nu energiebesparende maatregelen gesaboteerd worden teneinde ons kerncentrales aan te smeren? Waar is de kraakbeweging op het moment dat er vele honderdduizenden vierkante meters kantoren en bedrijfsruimte leeg staan? Waar zijn de belangenbehartigers der arbeiders nu het ontslaggemak verder verruimd lijkt te worden? Waar is de milieubeweging om de HSL en Betuwelijn om te spitten en ons wat bezorgder te maken voor de gevolgen van de daling van ons grondwater en de stijging van de ons omringende zeespiegel? Waar is de vrouwenbeweging gebleven om tegenwicht te bieden aan botte reclame-uitingen op televisie en op billboards langs de openbare weg waar afbeeldingen van vrouwenlichaam schaamteloos gebruikt worden om "producten" aan de man te brengen en om de vele gevallen van vrouwenhandel en –misbruik aan de schandpaal te nagelen? Waar is de vredesbeweging nu er cynisch oorlogen worden aangekondigd en gepland? Waar is de mensenrechtenbeweging om op te komen voor de uitgeslotenen in deportatiecentra? Wie krijgt de schuld als er wat met de mensen zonder geldige papieren gebeurt in de twee levensgevaarlijke gevangenisboten in Rotterdam? Waar is de consumentenbeweging om ons te beschermen tegen de bijmengingen van gif en troep in ons dagelijkse voedsel? Waar zijn de vrijdenkers om ons te waarschuwen tegen godsdienstwaanzin en sektengekte? Waar zijn de socialisten die protesteren tegen de schaamteloze uitverkoop van onze collectieve (sociale) voorzieningen? Waar is de Linkse Beweging om onszelf aan de haren omhoog te trekken teneinde (opnieuw?) een vuist te maken tegen de verrechtsing, het opportunisme, de baantjesjagers en de geeuwhonger naar meer, meer en nog meer?

Wat te doen?

Weiger je aan te passen aan de kaste van beroeps-regenten. Blijf de mond openen tegen onrecht om je heen. Laten we onze eigen (digitale) bladen blijven maken, ingezonden stukken blijven schrijven, linkse facties blijven opjutten. Sluimerend verzet aanwakkeren tegen misstanden. Middels woorden, verf, klanken, kleuren en daden onszelf en anderen aanzetten tot kritisch denken. Zodat het misschien toch ietsje beter wordt... een goed jaar 2006.