Skip to main content
  • 13 oktober 2019

Verpreutsing

Rob Lubbersen

Wetenschappelijk bewijs ontbreekt me vooralsnog, maar ik heb de stellige indruk dat de wereld flink aan het verpreutsen is. Verschillende observaties tonen minder acceptatie en dus vrijheid voor bloot en seks. Klopt dat een beetje? En zo ja, waar komt dat dan door en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Blote borsten

In de hedendaagse films zit minder bloot dan pakweg dertig jaar geleden. Dat constateren de filmrecensenten Floortje Smit van De Volkskrant en Ab Zagt van het Algemeen Dagblad (AD). In kleedkamers van sportverenigingen wordt minder vaak samen naakt gedouched en in sauna’s worden vaker handdoeken en badkleding voorgeschreven. Blote borsten op het strand, oben ohne, zie je niet meer, behalve op de naaktstranden, maar daar zie je weer steeds minder mensen (altijd plek!) en, voor zover niet geschoren, steeds grijzer. Dat heb ik deze zomer tussen Kijkduin en Scheveningen weer met eigen ogen kunnen waarnemen. Zelfs in het naturistenblad Bloot Magazine worden geslachtsdelen afgeschermd en komen al helemaal geen plaatjes van mensen onder de dertig meer voor. Onlangs werd een chantagebende opgerold die tientallen mannen voor tonnen had afgeperst met naaktfoto’s. Die foto’s waren onder valse voorwendselen verkregen: in ruil voor contact met een mooie dame of heer, maar van belang is dát die mannen zich daarmee lieten chanteren. En dat dus voor een afbeelding van hooguit een stijve piemel of een kaars in een aars. Ernstiger is dat de afgelopen jaren diverse jongeren, vooral meisjes, zelfmoord pleegden na verspreiding van blootfoto’s op internet. Soms van niet meer dan hun blote borsten. Het valt te betwijfelen of dit in alle gevallen alléén de reden was voor hun wanhoopsdaad, maar volgens enkelen was dat wel de hoofdzaak. Zoveel schaamte over het eigen ontblote lijf!

Reputatie-schade

Over de oorzaken van de verpreutsing is wel wat te bedenken.

In de eerste plaats kan het deel uitmaken van een normale golfbeweging in de geschiedenis. Na de vrije jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw kon een tegenbeweging bijna niet uitblijven. Actie=reactie. Kerken en conservatieven moesten wel iets terug doen om hun hoogstaande, vaak ook schijnheilige, moraal overeind te houden. Denk bijvoorbeeld aan de campagne van christelijke partijen tegen Second Love.

In de tweede plaats heeft ongetwijfeld in de tachtiger jaren de verschijning van AIDS op het seksuele toneel een rol gespeeld. Na de gebruikelijke en relatief gemakkelijk te bezweren ongemakken van platjes, druiper en syf, dook daar plots een dodelijke ziekte op. Dat was different koek en onbekommerde overgave aan vrijen werd linke troep. Voorzichtigheid troef.

In de derde plaats deden misbruikkwesties de reputatie van vrije seks geen goed. Het bepotelen van jongetjes in RK-kringen, incest, de verkrachtingen van jonge meisjes door Dutroux, kindermisbruik dus gaven diep te denken. En van meer recente datum is er dan #Metoo. Vanzelfsprekend zou elke vorm van dwang bij blootgeven en seks uit den boze moeten zijn en als daar sprake van is dan is het duidelijk. Maar soms is het gedoe tussen mensen helemaal niet zo duidelijk: wat is er nou dwang, macht, overreding, toegeving, verleiding, spijt, jaloezie, starfucking, golddigging, etc.? Voor een opgroeiende buitenstaander ontstaat wellicht zo de indruk dat er met seks in veel gevallen iets mis is.

In de vierde plaats is er zeker enige invloed van mensen uit islamitische culturen. De bedekking van vrijwel het gehele lichaam van de vrouw, van enkel tot en met hoofdhaar, laat van het feminiene islamitische lijf op straat weinig zichtbaar. Bloot deugt niet. Vrienden vertelden me dat hun sauna in de Haagse binnenstad was overgenomen door moslims met als gevolg een scheiding van mannen en vrouwen en een verbod op naakt rondbanjeren. Badkleding verplicht. Zelf maakte ik mee dat bij mijn voetbalclub de Turkse en Noordafrikaanse spelers eerst na afloop thuis gingen douchen en toen ze wat meer gewend waren met onderbroek aan onder de douche gingen én dat van oorsprong Hollandse jongens dat óók gingen doen. Opmerkingen in de richting van de aankomende politie-agent Tony als “Nou jij hebt in ieder geval altijd je knuppel bij je!” kunnen dan niet meer. De ‘knuppel’ van Tony blijft verborgen.

Bloot - seks -porno

Soms wordt er een verband gelegd tussen terughoudendheid met vertoon van bloot en de nieuwe media. Immers een foto op het strand is met een mobieltje zo gemaakt. Plaatsing van een naaktfoto op internet en daarmee voor iedereen zichtbaar is een fluitje (!) van een cent. Dit veronderstelt een relatie tussen lichaam, bloot, seks, porno, smerigheid, schaamte. Voor wie dat verband wil leggen en tot zo’n moreel oordeel komt welteverstaan. Ab Zagt van het AD komt met nog een andere verklaring voor de verpreutsing, althans die in de filmwereld. Hij wijst op de toenemende invloed van het Disney-concern en suggereert dat dit concern bewust naakt en vrijpartijen onderdrukt omdat ze hun producties ‘voor de hele familie’ maken. Expliciete seks zou dat in de weg staan. Hoe bambi en andere Disney-figuren aan hun nakomelingen geraken, wordt geheim gehouden. Disney is absoluut een grote speler: met een vermogen van $ 317.000.000.000 (317 miljard) levert ze momenteel één op de drie films die in de bioscoop verschijnen. En sinds deze herfst bestrijkt ze met Disney Plus ook nog eens een groot deel van de tv-markt on demand.

De Kleine Keizer

Bovenstaande bespiegelingen brachten bij mij een herinnering boven aan een gebeurtenis in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Ik was toen gemeentelijk medewerker bij het Haagse onderwijs. Ik werd gevraagd om een discussie te leiden op één van de twee openbare Haagse basisscholen waar de leerlingen tot en met groep 8 (12 jarigen) na de gymnastieklessen samen onder de douche gingen, jongens en meisjes in dezelfde ruimte, liefst ongekleed. Aanleiding voor de discussie was het verzoek van twee tot de Islam bekeerde ouders om dat gezamenlijke en blote douchen af te schaffen. Hun twee kinderen op deze school zouden het bestaande regiem onprettig vinden, in ieder geval vonden zíj het verkeerd. Nu stond de school hun kinderen weliswaar toe om apart en buiten zicht van de andere kinderen te douchen, maar dat vonden die ouders niet genoeg want dat maakte hun kinderen te bijzonder en die zouden daarmee misschien gepest gaan worden. Ze bleven vragen om afschaffen van dat samen onder de douche voor de hele school. Tsja, daar stond ik dan op een doordeweekse avond met een microfoon in de gymzaal van De Kleine Keizer in Loosduinen voor ongeveer 200 ouders. Natuurlijk zorgde ik ervoor dat iedereen waaronder ‘de bezwaarden’ hun zegje konden doen. Op mij de meeste indruk maakte het verhaal van de gymleraar. Hij vertelde dat hem op een recente sportdag met andere scholen was opgevallen hoe verschillend ‘zijn’ kinderen zich hadden gedragen vergeleken met de leerlingen van de andere scholen. Het was erg warm geweest en ‘zijn’ meisjes hadden besloten te sporten met ontbloot bovenlijf. Na afloop van de wedstrijden hadden nogal wat jongens van andere scholen zich in allerlei bochten gewrongen om via de bovenlichtjes van de kleedkamers en onder de douchedeurtjes door glimpen van blote meiden op te vangen. ‘Zijn’ jongens deden dat niet, die wisten al hoe ‘de dingen van de meisjes’ eruit zien. Hij vond dat gezond en verreweg de meeste ouders stemden daarmee in. Uiteindelijk besloot de bijeenkomst vrijwel unaniem om het samen douchen na de gymlessen te handhaven. De bezwaarde ouders gaven te kennen te overwegen hun kinderen naar een andere school te sturen. Hun vrijheid ging zodoende niet ten koste van de vrijheid van de rest van de ‘kleine keizertjes’.

Vrijheid!

Het moge duidelijk zijn dat in mijn perspectief verpreutsing een schadelijke vorm is van verkramping en tot vreselijke in plaats van vleselijke gevolgen kan leiden. Verpreutsing is een aanslag op de vrijheid van lichaam en geest. Wat mij betreft is bloot héél blootgewoon en is seks heel natuurlijk.