Skip to main content
  • 29 januari 2011

Natuurlijk moet er bezuinigd worden maar…..

Willem Bos

 “Natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar de bezuinigingen kunnen toch niet zo maar opgelegd worden.” “Natuurlijk begrijpen we dat iedereen een stapje terug moet doen, maar dan moet ‘de sector’ daar toch over mee kunnen praten.” ”Natuurlijk is er minder geld, maar er moet niet met de botte bijl bezuinigd worden.” Of het nu over cultuur, het onderwijs of het milieubeleid gaat, steeds wordt er gezegd dat er aan bezuinigingen niet valt te ontkomen, maar dat die net even anders moeten dan de regering in gedachten had.

Om de noodzaak van bezuinigingen duidelijk te maken worden de overheidsfinanciën vaak vergeleken met het huishoudboekje van een gezin. Tja, als er minder binnenkomt moet iedereen met iets minder genoegen nemen. Maar wat er niet bij wordt verteld, is dat sommige gezinsleden nog steeds zwemmen in het geld en er het afgelopen jaar verder op vooruit zijn gegaan. De bedrijfswinsten en aandelenkoersen zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Het aantal miljonairs is toegenomen en volgens het blad Quote bezitten de 500 rijkste Nederlanders gezamenlijk bijna 136 miljard (€135.588.000.000), 6,6% meer dan vorig jaar. Ons land kent volgens Quote 23 mensen die meer dan een miljard euro bezitten.

Geert Reuten, hoofddocent economie aan de UvA, heeft uitgerekend dat als de acht procent meest vermogende Nederlanders drie procent meer belasting gaan betalen dat de beoogde achttien miljard bezuinigingen oplevert. Het probleem is dus niet het geld, het probleem is waar het zit. En waar de regering het laat zitten.
 
In plaats van Nederland kapot te bezuinigen zoals de regering van plan is, zou er juist enorm geïnvesteerd moeten worden. Er zouden vele miljarden extra geïnvesteerd moeten worden in onderwijs, zorg en vooral in het vergroenen van onze economie. Behalve uit een aantal bezuinigingen zoals op de JSF en de hypotheekrenteaftrek, kan het geld daarvoor gehaald worden bij de winsten, de bonussen en de grote vermogens. Dan kan niet alleen het nationale huishoudboekje weer op orde worden gebracht maar kan er ook gewerkt worden aan een sociaal en ecologisch duurzaam Nederland.
 
Er wordt de laatste tijd heel wat gepraat over linkse samenwerking en de noodzaak van een links alternatief. Een dergelijk alternatief begint bij het ondubbelzinnig afwijzen van de bezuinigingsmanie van het kabinet. Niks geen ‘we moeten nu eenmaal bezuinigen maar….’.Het geld halen waar het zit en investeren waar het nodig is, dat zou de rode lijn moeten zijn.