Skip to main content
  • 24 november 2009

Linkse islambashers

KeesStad

Er is al veel over geschreven, dit stukje ontstond als reactie op een discussie op website devrije.nl  naar aanleiding van een recensie van een boek van de Algerijn Hamid Zana over 'de islam'.

'Links' is volledig gespleten over de grondhouding ten opzichte van de islamitische religie (niet zozeer over religie in het algemeen) en daar zijn goede redenen voor. Wat veel voorkomt is dat degene die de discussie aangaat, zich in een van de twee kampen positioneert en dan forse oogkleppen opzet om de  argumenten van de andere niet meer te zien. Het verbaast me als anarchisten dat doen, maar de laatste tijd zijn er wel meer opzienbarende vormen van 'anarchistisch sectarisme' te zien geweest, waar Stalinisten nog wat van kunnen leren (lees dit maar eens).

Wat verbaast, is dat mensen niet willen zien dat de islam behalve een godsdienst ook een cultureel fenomeen is, dat van alles biedt voor veel mensen die in een niet al te fijne positie terechtkomen in het Witte Westen. Het gaat om migranten die een fundamenteel ondergeschikte positie hebben in deze maatschappij, en hun cultuur waar je op dat moment tegenaan trapt. Alleen daarom al slaat het wat belangrijke planken mis, door te stellen dat je kritiek net zo goed geldt voor andere godsdienten zoals het christendom. Bovendien is dat nu juist niet zo. Aanhangers van, of mensen die geloven in, de christelijke religie worden allerminst collectief verantwoordelijk gehouden voor de miljoenen doden die Amerikaanse presidenten of CDA-premiers hebben lopen aanrichten. Dan geldt plotseling dat dat lieve vrouwtje/mannetje verderop in de straat die ook gristelijk is, daar 'natuurlijk niets mee te maken heeft'.

En terecht. Mijn moeder - en daar moet ik altijd aan denken als er weer eens iemand kopvoddentaks wil instellen en er op linkse  websites instemmend  meegeknikt wordt - was ook lichtelijk gelovig maar had een gloeiende hekel aan al die koloniale oorlogen. En natuurlijk geldt dat voor islamieten evenzeer. Nu zijn er nogal wat islamitische dictaturen, wordt als een van argumenten aangevoerd waarom dat toch echt erger is dan 'onze' godsdienst. Maar ook die heeft het gristendom in overvloed. Alle coups in Latijns Amerika bijvoorbeeld, waren gestoeld op herstel van het gezag van de kerk (en ruimden progressieve clerus met huid en haar op), gesteund door fel gelovigen in het Pentagon en andere  krochten in Washington.

Daar komt bij dat er nogal wat gelovigen zijn in de linkse kerk. Die hebben dan Trotski of Emma Goldman als paus, maar het is  allemaal net zo 'gelovig' en dan laten we die rare new agers nog buiten beschouwing, die elk actiekamp of Appelscha platlopen. Tijdens discussies komen die met de meest wereldvreemde complottheorieën aanzetten. Dat is dan prima, net als die stomme Tibet-vlaggen die overal mogen wapperen? Ik geloof steeds minder van de strikte scheiding tussen 'hun' (de domme gelovigen) en 'ons' (de bevrijde atheïsten).

Religie is een probleem, en de fanatieke stroming daarbinnen nog meer en daartegen moet wat ondernomen worden. Maar islamofobie en kapitalisme zijn dat ook. Wie ervoor kiest om slechts een van beide te bestrijden, en niet te zien dat de een verband houdt met de ander, kiest domweg partij in een oorlog die er niet zou moeten zijn en die door extremistische politici en religieuzen aangewakkerd wordt. Aan links is de taak om een derde weg te ontwikkelen die ze in hun sop gaar laat koken en een wereld ontwikkelt waarin iedereen mag geloven wat'ie wil maar waar ook geen reden meer hoeft te zijn om je cultureel in te graven om je te beschermen tegen de (racistische en uitbuitende) effecten daarvan.