Skip to main content
  • 09 december 2022

Klammheimliche Freude

Eva Bardi

In zijn artikel 'Weet je vijand te kiezen' houdt ene Bender een pleidooi voor linkse steun aan Oekraïne. Hij of zij lijkt zich in die keuze te baseren op de uitingen van Oksana Dutchak.

Oksana Dutchak is een sociologe uit Oekraïne die onderzoek doet op het terrein van arbeid, sociale verhoudingen en gender. Zij schrijft in het blad ‘Commons’, dat zichzelf presenteert als links en antikapitalistisch. In een lange facebookpost op 17 juli bekritiseert zij ‘sommige linkse mensen, vooral uit het westen’ die niet de Oekraïense regering steunen in de oorlog tegen Rusland. Ze stelt dat die linkse mensen smoesjes hanteren om niets te hoeven doen en op die schijnheilige manier hun eigen rustige leventje kunnen leiden. Zelensky is in haar visie de enige die de 'defensieve' oorlog voor onafhankelijkheid kan voeren. De westerse regeringen steunen hem in haar ogen terecht met wapens en andere hulp. Ook zouden ‘sommige linkse mensen’ de strijd tegen Rusland niet steunen omdat de elite en de wapenindustrie van de oorlog profiteren, of omdat die zou kunnen escaleren tot een atoomoorlog. Linkse mensen zouden zich makkelijk van de zaak afmaken met de leus dat er een wapenstilstand moet komen. Of dat Oekraïeners en Russen de wapens tegen hun eigen regeringen moeten richten.

Is het links om de Oekraïense regering te steunen? Een regering die democratische rechten vertrapt en die aangestuurd wordt door oligarchen? Is de Oekraïense regering niet het verlengde van de VS, de NAVO en de EU? Is het links om Zelensky uit te roepen tot leider van het ‘verzet’? De man is een marionet van bepaalde oligarchen en ontduikt belasting via brievenbusfirma’s. Is het links om het militaire ingrijpen van de westerse landen te verdedigen? Dat ingrijpen is erop gericht invloedssferen uit te breiden, zodat westerse multinationals nieuwe gebieden krijgen, om er hun producten af te zetten, grondstoffen te roven en arbeidskrachten uit te buiten. Dutchak verwijt links een onrealistische kijk op de oorlog, en Bender zegt het haar na. 'De realiteit is nou eenmaal', zegt Dutchak, ‘ dat onze ‘shitty government’ het juiste doet, namelijk een defensieve oorlog voeren voor onze onafhankelijkheid, en dat de westerse ‘shitty governments’ het juiste doen door de Oekraïense regering daarin te steunen.’ 'Botsen ideaal en realiteit niet al te zeer?' zo vraagt ook Bender ons. 'Wat is de realiteit? En wat verwijt het ideaal de realiteit?'En voegt daaraan toe dat links geen invloedssferen moet willen.

Maar de strijd die in Oekraïne wordt gevoerd gaat toch juist om invloedssferen? Gaat Oekraïne tot de invloedssfeer van Rusland of van het Westen behoren, of wordt Oekraïne opgedeeld tussen het Westen en Rusland? Zoals mijn vaderland Joegoslavie werd opgedeeld. Gisteren werd Kroatie ingelijfd in de Schengenzone, in Servie moeten we propaganda voor Putin dulden. Het Westen gebruikte ons Joegoslaven om de imperialistische rivaal Rusland militair en economisch te verzwakken. En precies zo leidt Zelensky niet een oorlog voor onafhankelijkheid maar voor de imperialistische belangen van het Westen. Daarbij vecht het Oekraïense leger als een NAVO-leger, met informatie, instructies en wapens van de NAVO. Bender heeft het over de 'klammheimliche Freude' bij links over de inval van Putin, maar wie heeft het daarover? De 'aanvalsoorlog' van Putin verkoopt hij thuis als de 'defensieve oorlog' waar Zelensky het steeds over heeft. En dat is toch ook precies wat oorlog is?

Dat van die twee honden die strijden om een been ...