Skip to main content
  • 19 mei 2021

Het Manifest van Derk en Eberhard

Rob Lubbersen

Bij de laatste verkiezingen kregen de drie traditionele linkse partijen een flink pak slaag. PvdA, SP en Groen Links behaalden samen 26 zetels van de 150 waarmee de Tweede Kamer gestoffeerd is. Vier jaar daarvoor, in 2017, waren dat er nog 37. En in 2012 zelfs 57. In mijn omgeving is druk gediscussieerd over hoe dat toch zo is gekomen. Te slap? Te ouwerwets? Te politiek correct? Te weinig aandacht voor de oude arbeidersaanhang? Te veel of toch juist nog te weinig aandacht voor moderne bewegingen rond racisme en seksisme? Onvoldoende gehamerd op de klimaatcrisis? Ha! En dan waren er ook nog stemmen die wezen op te veel verdeeldheid. Te weinig eenheid van links.

Tot die laatste stemmen behoort ook die van Derk Sauer, uitgever van The Moscow Times en al tientallen jaren actief voor de SP. Hij meent dat links veel meer moet samenwerken en niet alleen maar moet zeuren, maar met een positief verhaal aanhang moet verwerven. Dan kan links in de politiek weer wat in de melk brokkelen en een deuk schoppen in de gekarnde versie daarvan. Derk Sauer is die mening al langer toegedaan. In 2017 benaderde hij de toenmalige burgemeester van Amsterdam en PvdA-man Eberhard van der Laan. Die was het gloeiend met hem eens. Eberhard was toen al ernstig ziek en wilde voor zijn dood graag nog één daad stellen: meer linkse samenwerking bevorderen. Derk en Eberhard gingen aan de slag – ze schreven samen een Manifest met zes hoofdpunten waaromheen PvdA, SP en Groen Links zich konden verzamelen. Belangrijk punt was de aanpak van de inkomensongelijkheid middels een belastingherziening (Piketty!). Tevens werd een experiment met een gegarandeerd basisinkomen bepleit. Om hun goede wil te tonen moesten de drie partijen tegelijkertijd aankondigen bij de komende verkiezingen een lijstverbinding aan te gaan.

In de ambtswoning van Eberhard werd in de nazomer van dat jaar een bijeenkomst belegd. Daarvoor werden Lodewijk Asscher (PvdA), Emile Roemer (SP) en Jesse Klaver (Groen Links) uitgenodigd. Asscher en Roemer kwamen daadwerkelijk opdagen! Maar Klaver, nog dronken van zijn laatste verkiezingszege, liet het afweten. Niet veel later, in oktober 2017, stierf Eberhard van der Laan en het Manifest en de goede voornemens werden een prooi van de vergetelheid. Nou ja, met dien verstande dus dat Derk Sauer de geschiedenis van het Manifest dit voorjaar op Radio 1 oprakelde (Google: Manifest Sauer). Het staat nog steeds op zijn computer! Misschien is het alsnog de moeite waard dit te publiceren en te bespreken. Wellicht heeft het zin daar behalve PvdA, SP en Groen Links ook de Partij voor de Dieren, Volt en Bij1 bij te betrekken. Dan begin je alvast met 36 in plaats van 26 zetelt. Twee meer dan de VVD!